Prvé sväté prijímanie


Prvé sväté prijímanie v našej farnosti je 26.05. 2024 v nedeľu o 10:30 hod.


 

Prihlaska-prve-sv.-prijimanie-2022-23-ROZ-

Spovedné_zrkadlo

Denník-júl-pdf.

bl-imelda

Maj_mesiac_Panny_Marie_KPKC

 

Sviatosť zmierenia

prezentácia –priebeh_sv_spovede


Sviatosti

– prezentácia – Sviatosti


Desatoro

Čo ješ hriech?

Čo je spoveď?

Čo je modlitba?

Modlitba Otče náš 

Prvý hriech a dedičný hriech


Test pre prvoprijímajúce deti


Prvoprijímajúci by mali byť každú nedeľu na sv. omši a navštevovať náboženskú výchovu v škole, do ktorej chodia. Vrelo odporúčame aj účasť na piatkových sv. omšiach, kde sa deti zapájajú do spievania pesničkami a tančekom. Rovnako aj účasť na tvorivých stretkách – bližšie info v časti Deti.

Všetky dôležité informácie o stretnutiach prvoprijímajúcich sú vždy vyhlásené pri nedeľných oznamoch po sv. omši. 

Na sväté prijímanie a svätú spoveď môžu pristúpiť len pokrstené deti.Základnú prípravu absolvujú deti v škole počas vyučovania náboženskej výchovy. Bezprostrednú prípravu tvoria stretnutia v kostole.

Tí, ktorí nie sú z našej farnosti potrebujú priniesť povolenie od správcu farnosti, v ktorej žijú.

Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, musia predložiť potvrdenie o krste z farnosti, kde boli pokrstené – potvrdenie odovzdať v sakristii kostola, alebo doniesť na nácvik.

Vedomosti, ktoré by mali deti ovládať:

– základné modlitby (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Modlitbu ľútosti…)

– učivo náboženskej výchovy (NAV) 3. ročníka základnej školy

– vedieť vymenovať Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní, Sedem sviatostí, 6 hlavných právd

– bližšie sa rozoberajú aj na hodinách NAV

– vedieť postup pri sv. spovedi

– ako sa na ňu pripraviť, ako sa spovedať, vykonať zadosťučinenie…

– poznať priebeh sv. omše…