Aktuality


Homília na slávnosť Zjavenia Pána: Zdravý nepokoj túžby

Mudrci smerujú k Betlehemu. Ich putovanie sa prihovára i nám, povolaným putovať k Ježišovi, lebo on je tou polárnou hviezdou, ktorá osvetľuje oblohu života a orientuje kroky k tej pravej radosti. Kde sa však začala tá púť mudrcov v ústrety Ježišovi? Čo pohlo týchto mužov Orientu dať sa na cestu? Mali tie najlepšie zdôvodnenia nepúšťať sa na cestu. Boli mudrcmi a astrológmi, mali povesť a bohatstvo. Pri takej dosiahnutej kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej istote sa mohli uspokojiť s tým, čo vedeli a mali, mohli zostať pokojní. Namiesto toho sa nechali znepokojiť jednou otázkou a znamením: „Kde je ten novonarodený…? Videli sme jeho hviezdu…“ (Mt 2,2). Ich srdce sa nenechá uspať v nore apatie, ale prahne po svetle; nevlečie sa lenivo, ale horí clivou túžbou po nových horizontoch. Ich oči nie sú obrátené k zemi, ale sú otvorenými oknami k nebu. Ako povedal Benedikt XVI., boli to „muži nepokojného srdca. […] Muži v očakávaní, ktorí sa neuspokojili s ich zabezpečeným príjmom a spoločenskou pozíciou […]. Boli hľadačmi Boha“ (Homília, 6. januára 2013). Z čoho sa rodí tento zdravý nepokoj, ktorý ich priviedol k putovaniu? Rodí sa z túžby. Toto je ich hlboké tajomstvo: vedieť túžiť. Popremýšľajme nad tým.zobraziť

Pápež František: Oficiálne pozvime Boha do tmavých oblastí nášho života

Drahí bratia a sestry, často si držíme odstup od Boha, pretože si myslíme, že ho nie sme hodní z rozličných dôvodov. A to je pravda. Vianoce nás však vyzývajú, aby sme sa na veci pozreli z jeho pohľadu. Boh sa túži vteliť. Ak sa ti tvoje srdce zdá príliš znečistené zlom, ak sa ti zdá neusporiadané, prosím ťa, neuzatvor sa, neboj sa: on prichádza. Pomysli na stajňu v Betleheme. Ježiš sa narodil tam, v tej chudobe, aby ti povedal, že sa istotne nebojí navštíviť tvoje srdce, prísť prebývať do zanedbaného života. Toto je to slovo: prebývať. Prebývať je sloveso, ktoré dnes evanjelium používa na označenie tejto skutočnosti: vyjadruje úplné zdieľanie, veľkú intimitu. A to je to, čo Boh chce: chce prebývať s nami, chce prebývať v nás, nezostať vzdialený. A ja sa pýtam seba, vás i všetkých: chceme mu urobiť miesto? Slovami áno, veď nikto nepovie: „Ja nie“. Áno. Ale konkrétne? Možno sú tu aspekty života, ktoré si držíme výlučne pre seba, alebo vnútorné miesta, do ktorých sa bojíme dať vstúpiť evanjeliu, kde nechceme postaviť Boha do stredu. Dnes vás pozývam, aby ste boli konkrétni. Ktoré sú to tie vnútorné veci, čo sa podľa mňa Bohu nepáčia? Čo je tým priestorom, ktorý si nechávam len pre seba a nechcem, aby tam prišiel Boh?zobraziť

Do platnosti vstúpil nový preklad misála, vznikol o tom aj dokument

Od 1. januára 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vstúpil do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej omše v rímskom obrade západnej Cirkvi. Bližšie informácie o zmenách je možné nájsť na stránke Liturgickej komisie KBS.