Aktuality


Do slovenských kín prichádza príbeh priateľstva „generálov tajnej cirkvi“

„Nosiť v sebe silný príbeh o tak krásnych ľuďoch nebolo ľahké. To platí, kým si to človek necháva pre seba. Ľahké a príjemné sa to stalo až dnes, keď sme sa konečne mohli podeliť o tento príbeh s ostatnými. Kinosála bola plná a na konci filmu zaznel dlhý potlesk, ku ktorému sme sa pridali aj my zo štábu, lebo patril Silvovi Krčmérymu a Vladovi Juklovi za celý ich život a za všetko, čo pre nás urobili. Nám dnes naozaj odľahlo, lebo už si to nemusíme nechávať pre seba a tešíme sa, že film začína žiť vlastným životom a že títo nenápadní hrdinovia vychádzajú na svetlo…Ten ich príbeh patrí nám všetkým a odteraz si ho môže nájsť každý, kto bude chcieť. Alebo možno aj on si nájde vás,“ povedal režisér filmu Slavomír Zrebný po slávnostnej premiére v Kine Lumière v Bratislave.

Pápež: Je ťažké viesť dialóg s tým, kto začal vojnu, no treba vyvíjať úsilie

Treba vziať do úvahy aj ďalšiu vec, ktorú som spomínal v jednom zo svojich prejavov, a to, že by sme mali ešte viac uvažovať nad pojmom spravodlivej vojny. Pretože dnes všetci hovoria o mieri: už toľko rokov, už sedemdesiat rokov OSN hovorí o mieri, mnoho sa o mieri reční. Ale koľko vojen prebieha práve teraz? Tá, ktorú ste spomenuli, Ukrajina-Rusko, teraz Azerbajdžan a Arménsko, ktorá sa trochu zastavila, pretože Rusko vystúpilo ako garant, je ručiteľ mieru tu a vedie vojnu tam… Potom je tu Sýria, desať rokov vojny. Čo sa to tam deje, že sa to nezastaví? Aké záujmy tým hýbu? Potom je tu Africký roh, ďalej sever Mozambiku, a Eritrea, ktorá je vedľa Etiópie, potom Mjanmarsko s týmto trpiacim ľudom, ktorý mám tak rád, Rohingovia, ktorí chodia dookola ako kočovníci a nenachádzajú pokoj. Ale prosím vás, veď sme vo svetovej vojne… Spomínam si na niečo osobné, ako dieťa, mal som deväť rokov. Spomínam si, ako som počul trúbiť sirénu najväčších novín v Buenos Aires: v tom čase sa pri oslavách alebo zlých správach ozývala – teraz sa už netrúbi – a bolo ju počuť po celom meste. Mama povedala: „Čo sa to deje?“ Boli sme vo vojne, rok 1945.zobraziť

V Ríme slávili modlitbovú spomienku na kardinála Jozefa Tomka

Mesiac od smrti kardinála Jozefa Tomka sa zišlo v Ríme cirkevné spoločenstvo v tradičnej modlitbe za dušu zosnulého podľa miestneho zvyku „Il trigesimo“. Svätej omši vo štvrtok 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, predsedal v Kostole sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia a ústavu nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Podobizeň emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov bola vystavená medzi sviecami pri hlavnom oltári. V mariánskom duchu a rodinnej atmosfére sa v homílii prihovoril rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, duchovný otec Pavol Zvara. Koncelebrovali spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a desiatka kňazov.zobraziť

Pred cestou do Kazachstanu pápež František pozdravil jeho obyvateľov

Dva dni pred svojím odchodom na 38. apoštolskú cestu do Kazachstanu na VII. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev pápež František na diaľku pozdravil všetkých zainteresovaných, kresťanské spoločenstvá i obyvateľov krajiny. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána po udelení požehnania z okna nad Vatikánskym námestím Svätý Otec uviedol: „Drahí bratia a sestry!  Pozajtra odchádzam na trojdňovú cestu do Kazachstanu, kde sa zúčastním na kongrese hláv svetových a tradičných náboženstiev. Bude to príležitosť stretnúť sa s mnohými náboženskými predstaviteľmi a viesť dialóg ako bratia, vedení spoločnou túžbou po mieri, po ktorom náš svet prahne.zobraziť

Homília v L’Aquile: Krása milosrdenstva vo vedomí vlastnej biedy

Sv. Celestín V. „nebol mužom «nie», bol mužom «áno»“ – zdôraznil pápež František pri dnešnej pastoračnej návšteve L’Aquily v deň Celestínskeho odpustu. Jeho homíliu, v ktorej dal do súvisu milosrdenstvo a pokoru, prinášame v plnom znení. Celestínsky odpust v nedeľu 28. augusta slávilo mesto L’Aquila a celý stredotaliansky región Abruzzo spolu s pápežom Františkom. Jeho krátka pastoračná návšteva bola stretnutím s obyvateľmi, ktorí stále nesú traumu zemetrasenia z apríla 2009. Pred miestnou Bazilikou na Collemaggio, ktorá uchováva pozostatky svätého pápeža Celestína V., pápež František za hojnej účasti veriacich koncelebroval svätú omšu s desiatkami biskupov. Na záver slávnostne otvoril Svätú bránu baziliky a v jej vnútri si uctil hrob veľkého pápeža.zobraziť

Horiaci oheň i žeravé uhlíky – slová pápeža novým kardinálom

Pápež František na kardinálskom konzistóriu v dnešnú sobotu 27. augusta ustanovil 20 nových kardinálov. Rozhodol tiež, že biskup bl. Ján Krstiteľ Scalabrini a saleziánsky brat bl. Artemide Zatti budú svätorečení 9. októbra. Prinášame myšlienky z homílie Svätého Otca, v ktorej spomenul aj Slovensko v súvislosti s osobnosťou vatikánskeho diplomata kardinála Casaroliho. „Kardinál miluje Cirkev, vždy s rovnakým duchovným ohňom, či už sa zaoberá veľkými alebo malými otázkami; či sa stretáva s veľkými tohto sveta – čo mnohokrát musí robiť – alebo s malými, ktorí sú pred Bohom veľkí. Mám na mysli napríklad kardinála Casaroliho, ktorý sa právom preslávil svojou otvorenosťou, keď múdrym a trpezlivým dialógom podporoval nové horizonty Európy po studenej vojne – a nedaj Bože, aby ľudská krátkozrakosť opäť uzavrela tie horizonty, ktoré On otvoril!“zobraziť

Večné mesto na čele s pápežom sa rozlúčilo s kardinálom Tomkom

Slávenie sa začalo o 11. hodine v zadnej lodi Baziliky sv. Petra procesiou koncelebrantov v tmavočervených rúchach, s bielymi mitrami na hlavách. Rakva s otvorenou knihou evanjeliára bola umiestnená pred Oltárom katedry na rozprestretom koberci, v blízkosti veľkonočnej sviece. V evanjeliovom čítaní zazneli Ježišove slová z Jánovej 14. kapitoly: «Ja som cesta, pravda a život». Pápež František, ktorý sa zvyčajne na pohreboch kardinálov zúčastňuje až v závere svätej omše, prišiel tentoraz už od začiatku a na slávnosti bol účastný sediac v kresle, čelom k obetnému stolu. V apside baziliky pod vitrážovým oknom so symbolom Ducha Svätého bol hlavným celebrantom dekan Kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re. V homílii vyzdvihol ako hlavný životný odkaz kardinála Jozefa Tomka jeho misionársky zápal, centrovanosť na Krista a úctu ku kultúram rozličných národov. Kardinál Re citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála Tomka, v ktorom sa vyznáva, že 16-ročná služba na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov „ho chytila za srdce“. Nezabudol pripomenúť hlboký súzvuk a priateľstvo, ktoré spájalo slovenského kardinála so sv. Jánom Pavlom II. Jeho osobnostné kvality zhrnul v slovách: „Spolu s ním odchádza postava, ktorá robila česť Rímskej kúrii pevnou vierou, ktorá ho charakterizovala, opravdivou spiritualitou, živým cirkevným cítením – „sensus Ecclesiae“zobraziť

Anjel Pána 17. júla: Kiež kajúca púť do Kanady pomôže uzdraveniu

„Som stále nablízku aj sužovanému ukrajinskému obyvateľstvu, ktoré každodenne zasahuje dážď rakiet. Ako je možné nechápať, že vojna spôsobuje len ničenie a smrť, keď vzájomne odďaľuje národy, zabíja pravdu a dialóg? Modlím sa a prajem si, aby všetci medzinárodní aktéri skutočne vyvinuli úsilie na obnovenie rokovaní, a nie na živenie nezmyselnej vojny.“ V dňoch 24. – 30. júla čaká Svätého Otca apoštolská cesta do Kanady. Využil preto príležitosť nedeľného stretnutia s veriacimi, aby sa na diaľku vopred prihovoril tým, ktorých už zakrátko stretne zblízka: „Na budúcu nedeľu, ak Boh dá, odcestujem do Kanady. Preto by som sa teraz chcel prihovoriť všetkým obyvateľom tejto krajiny. Drahí bratia a sestry v Kanade, ako viete, prídem medzi vás najmä v Ježišovom mene, aby som sa stretol s domorodým obyvateľstvom a objal ho.zobraziť

Nech Matka Božia vyprosí obrátenie srdca tých, čo vyvolávajú vojny

Ó, Mária, Hviezda morská, Matka Božia a naša Matka, obráť tvoj láskavý pohľad na všetkých, čo každý deň podstupujú nebezpečenstvá mora, aby svojim rodinám zabezpečili, čo je nevyhnutné pre život, aby zachovávali úctu k stvorenstvu, aby slúžili pokoju medzi národmi. Útočisko hriešnikov, sprostredkuj obrátenie srdca všetkým, ktorí vyvolávajú vojny, nenávisť a chudobu. Vzor lásky, požehnaj mužov a ženy dobrej vôle, ktorí prijímajú migrantov a utečencov a slúžia im: nech sa prijatá a darovaná láska stane semenom nového bratského puta a vychádzajúcou hviezdou pre svet pokoja. Amen.“ Ide o časť modlitby, ktorú sa Svätý Otec modlil v júli 2013 na talianskom ostrove Lampedusa – na svojej vôbec prvej ceste mimo Ríma po jeho zvolení na pápežský stolec. Ostrov Lampedusa je prístavom nelegálnych migrantov a utečencov plaviacich sa z pobrežia Afriky.

Novým apoštolským nunciom na Slovensku je Mons. Nicola Girasoli

Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Je ním Mons. Nicola Girasoli, doterajší nuncius v Peru. Menovanie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice v sobotu 2. júla na poludnie. Mons. Nicola Girasoli pochádza z Talianska, narodil sa 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia v oblasti Bari. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, USA a Argentíne. V roku 2006 bol Mons. Nicola Girasoli menovaný za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi. V roku 2011 bol menovaný za apoštolského nuncia vo viacerých krajinách karibskej oblasti a juhoamerického pobrežia (Trinidad a Tobago, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Jamajka, Grenada, Guayana, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam) a za apoštolského delegáta na Antilách.zobraziť

Duch Svätý je Božou pamäťou – homília pápeža Františka na slávnosť Turíc

„Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26). Zaráža nás toto slovo „všetko“; a pýtame sa sami seba: v akom zmysle dáva Duch tým, ktorí ho prijímajú, toto nové a plné pochopenie? Nie je to otázka kvantity ani akademická otázka: Boh z nás nechce urobiť encyklopédie alebo učencov. Nie. Je to otázka kvality, perspektívy, vnímavosti. Duch nám dáva vidieť všetko novým spôsobom, podľa Ježišovho pohľadu. Vyjadril by som to takto: na veľkej ceste životom nás učí, kde začať, ktorými cestami sa vydať a ako kráčať. Je to Duch Svätý, kto nám hovorí odkiaľ začať, akou cestou sa uberať a ako kráčať – štýl, akým máme kráčať. Po prvé: odkiaľ začať. Duch nám v skutočnosti ukazuje východiskový bod duchovného života. Aký? Ježiš o tom hovorí v dnešnom prvom verši, kde hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (v. 15). Ak ma milujte, budete zachovávať: taká je logika Ducha. Často uvažujeme často obrátene: ak zachovávame, milujeme. Zvykli sme si myslieť, že láska sa odvodzuje od nášho dodržiavania, od našej zdatnosti, od našej nábožnosti. Namiesto toho nám Duch pripomína, že bez lásky je všetko ostatné márne. A že táto láska nepochádza ani tak z našich schopností: táto láska je jeho darom. On nás učí milovať, a musíme si žiadať tento dar. Je to Duch lásky, ktorý do nás vkladá lásku, je to on, kto nám dáva pocítiť, že sme milovaní, a učí nás milovať. To on je tým takpovediac „motorom“ nášho duchovného života. On je tým, kto hýbe všetkým v našom vnútri. Ak ale nezačíname od Ducha alebo s Duchom či prostredníctvom Ducha, tá cesta nie je možná.zobraziť

Pápež na turíčnu vigíliu: Hlavy štátov bude súdiť história, mier je úlohou všetkých

A tvárou v tvár tomuto rozorvanému svetu, ktorý má tiež obavy z neistej budúcnosti, sa dnes večer vynára žiarivá prítomnosť Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu, ktorý nám dodáva odvahu a rozhodnosť neúnavne pracovať pre pokoj, ktorý môže dať len on. Pokoj sa začína v rodinách, v medziľudských a medzirasových vzťahoch, vo vzťahoch medzi kresťanmi a s príslušníkmi iných náboženstiev. Pokoj sa začína láskou k nepriateľovi, k tomu, kto nezmýšľa ako ja… Sami to nedokážeme. S Duchom Svätým však áno. Zdá sa, že nenávisť ovládla celý svet. Existuje však moc, ktorá je silnejšia než nenávisť, je to moc lásky, «… Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali» (Rim 5, 5). Zajtra v sile Ducha Svätého vyhľadajme toho človeka, ktorý nás zranil, ktorého z rôznych dôvodov nemáme radi, možno i vo vlastnej rodine, a poprosme ho o odpustenie alebo mu odpusťme a objímme ho. Takto sa začína mier. Kúsok po kúsku, krok po kroku. Kultúra pokoja, ktorú musíme šíriť, sa začína takto.zobraziť

Pápež: Vojna je dôsledkom ľudskej deštruktívnosti neliečenej pri koreňoch

Dnešný svet prechádza hlbokou „krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať“. Vy ste „v službe Cirkvi vychádzajúcej v ústrety existenčným perifériám mužov a žien dneška“, „aby mohli čeliť ťažkostiam a výzvam života“. Takto sa pápež obracia na členov Ústavu psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, ktorý slávi 50. výročie vzniku. Na Gregoriane v súvislosti s jubileom práve prebieha medzinárodné sympózium s názvom „Adam, kde si? – Antropologická otázka dnes“. Svätý Otec vo svojom posolstve účastníkom píše: „Otázka, ktorú kladie téma: „Adam, kde si?“ (porov. Gn 3,9), v aktuálnej situácii sveta rezonuje s veľkou silou, vyvoláva v nás otázniky, otriasa nami a pozýva nás k vážnemu spytovaniu svedomia a k obráteniu. Dnešný svet prechádza hlbokou antropologickou krízou (porov. Evangelii gaudium, 55), krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať. Pred našimi očami sa opäť odohráva strašná tragédia vojny, ktorá je najhorším dôsledkom ľudskej deštruktívnosti, individuálnej i systémovej, ktorá sa neberie dostatočne vážne a nie je náležite liečená a odstraňovaná pri svojich koreňoch.“

Slová pápeža Františka účastníkom ďakovnej púte zo Slovenska

Zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli prejaviť svoje puto voči Petrovmu nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru práve v tomto veľkonočnom období. Srdečne [potlesk] pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar. Ale mám pochybnosť [veľký úsmev], zdá sa byť mladším odo mňa! Zdravím bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, [potlesk]  ktorý sprevádza túto púť ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, ďakujem za jeho slová. Pozdravujem všetkých prítomných biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov. S radosťou pozdravujem občianske autority, najmä predsedu parlamentu Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu, a využívam príležitosť poslať pozdrav pani prezidentke krajiny. Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitosti obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty!zobraziť

Pápež František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka

Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, rehoľnej a diakonskej službe, drahí veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, bratia a sestry! Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, po modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 24. februára tohto roku požiadal Svätého Otca Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivosti o Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku, ešte pred dovŕšením kánonického veku. Odchádzam kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich. Ďakujem Pánu Bohu za všetky jeho dary a milosti, ktorými ma napĺňal a posilňoval počas kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev. Ďakujem za všetky krásne diela, ktoré Boh počas týchto rokov mojej horlivej služby doprial Božiemu ľudu v našej cirkvi.zobraziť

Pápež: Boh plače nad obeťami vojny, ktorá ničí porazených aj víťazov

Na osobitnej audiencii prijal pápež František v sobotu 23. apríla skupinu pútnikov zo severu Talianska, zo siedmich farností a komunít, ktoré sa svojím menom viažu k milostivému obrazu slziacej Panny Márie (Madonna delle Lacrime) z Treviglia v regióne Bergamo. Tamojšie sanktuárium tento rok slávi 500. výročie milostivej udalosti. Svätý Otec sa pútnikom prihovoril aj týmito slovami: „Máriine slzy sú tiež znakom Božieho plaču nad obeťami vojny, ktorá ničí nielen Ukrajinu; buďme odvážni a povedzme pravdu: ničí všetky národy zapojené do vojny. Všetky. Pretože vojna neničí len porazený ľud. To nie. Ničí aj víťaza, ničí aj tých, ktorí ju sledujú s povrchným spravodajstvom, aby videli, kto je víťaz a kto porazený. Vojna ničí všetkých. Pozor na to. Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme zverili našu prosbu a sme si istí, že Matka ju prijala a prihovára sa za pokoj, pretože ona je Kráľovná pokoja. Je Matkou pokoja. A zajtra bude Nedeľa Božieho milosrdenstva. A ona je Matkou milosrdenstva.“ Tento rok si Cirkev pripomína 500. výročie slzenia milostivého obrazu Panny Márie, ku ktorému došlo vo februári 1522 a ktoré zachránilo tamojšie obyvateľstvo pred masakrom francúzskych vojsk. Pred očami celého cirkevného spoločenstva po šesť hodín oči Panny Márie slzili a z jej tela vychádzal pot. Tento jav obrátil srdce francúzskeho generála Odeta de Foix, ktorý Panne Márii odovzdal svoju helmu i meč – tie sú dodnes uchovávané v sanktuáriu. O uznanie zázraku Cirkvou sa angažoval sv. Karol Boromejský.

Pilát hovorí: Čo je pravda? – homília kard. Cantalamessu na Veľký piatok

„Ach iste: Ježiš Nazaretský!“, zaznieva námietka. „A čo ak niekto pochybuje že vôbec existoval!“ Slávny anglický spisovateľ minulého storočia – známy širokej verejnosti ako autor cyklu románov a filmov Pán prsteňov, John Ronald Tolkien – v jednom liste odpovedal svojmu synovi, ktorý mu nadhodil rovnakú námietku: „Je potrebné mať závratnú vôľu neveriť, aby sme sa domnievali, že Ježiš nikdy neexistoval alebo že nepovedal slová, ktoré sa mu pripisujú, tak veľmi je nemožné, že by si ich vymyslela akákoľvek iná bytosť na svete: „Prv ako bol Abrahám, Ja Som“ (Jn 8,58); a „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9) (Z Listov J. R. R. Tolkiena, Houghton Mifflin 1981). Jedinou alternatívou ku Kristovej pravde – dodal spisovateľ – je, že ide o „prípad dementnej megalománie a o gigantický podvod“. Mohol by však takýto prípad obstáť pred dvadsiatimi storočiami tvrdej historickej a filozofickej kritiky a priniesť ovocie, ktoré priniesol?zobraziť

Via Crucis v Koloseu: Ticho výrečnejšie než slová

Priestor na rozjímanie pri zastavení „Ježiš zomiera na kríži“ vyplnilo ticho odrážajúce tragédiu vojny na Ukrajine a hlboké rany, ktoré táto agresia spôsobuje. „Zoči-voči smrti je ticho výrečnejšie než slová. Zostaňme preto v modlitbovom tichu a každý nech sa v srdci modlí za mier vo svete.“ Tak znelo pozvanie k spoločnému gestu proti vojne, ktorá bolestne rozdeľuje ľudí a národy. Podľa oficiálneho odhadu okolo 10 000 veriacich zaplnilo priestranstvo okolo Fláviovského amfiteátra, ako sa tiež nazýva oválna stavba. Témy a poradie 14 zastavení mali tentoraz inovovanú podobu, pridŕžajúc sa textov evanjelií. Medzi postavami sa tak objavil aj apoštol Peter, ktorému Ježiš kráčajúci na Golgotu odpustil jeho zapretie.zobraziť

Pápež František kňazom: Niet väčšej odmeny než Ježišovo priateľstvo

Ako pripomenul, Pán vypláca kňazom odmenu sebe vlastným spôsobom: „Je dobrým platcom, hoci má svoje zvláštnosti, akou je tá, že vypláca najprv tých posledných a potom prvých, ale to je jeho štýl.“ V čom spočíva táto Pánova odmena? Pápež to vyjadril slovami: „Je to jeho láska a bezpodmienečné odpustenie našich hriechov za cenu jeho krvi vyliatej na kríži. … Niet väčšej odmeny než Ježišovo priateľstvo, nezabudnime na to. Niet väčšieho pokoja ako jeho odpustenie, a to vieme všetci. Niet drahšej ceny ako jeho vzácna krv, u ktorej nesmieme dovoliť, aby bola znevážená nehodným správaním.“ Ďalej Svätý Otec upriamil pozornosť kňazov na pravidlo, ako sa udržať na tejto ceste: „Uprieť zrak na Ježiša – to je milosť, ktorú máme ako kňazi pestovať,“ zdôraznil kňazom Svätý Otec a pripomenul nebezpečenstvo nahrádzať Boha sebou samými. Vysvetlil, že ide v skutočnosti o prejavy modloslužby, keď „skryté modly“ nahradia v človeku „prítomnosť Božských osôb, Otca, Syna a Ducha, ktorí v nás prebývajú“.zobraziť