Aktuality


Pápež: Vojna je dôsledkom ľudskej deštruktívnosti neliečenej pri koreňoch

Dnešný svet prechádza hlbokou „krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať“. Vy ste „v službe Cirkvi vychádzajúcej v ústrety existenčným perifériám mužov a žien dneška“, „aby mohli čeliť ťažkostiam a výzvam života“. Takto sa pápež obracia na členov Ústavu psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, ktorý slávi 50. výročie vzniku. Na Gregoriane v súvislosti s jubileom práve prebieha medzinárodné sympózium s názvom „Adam, kde si? – Antropologická otázka dnes“. Svätý Otec vo svojom posolstve účastníkom píše: „Otázka, ktorú kladie téma: „Adam, kde si?“ (porov. Gn 3,9), v aktuálnej situácii sveta rezonuje s veľkou silou, vyvoláva v nás otázniky, otriasa nami a pozýva nás k vážnemu spytovaniu svedomia a k obráteniu. Dnešný svet prechádza hlbokou antropologickou krízou (porov. Evangelii gaudium, 55), krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať. Pred našimi očami sa opäť odohráva strašná tragédia vojny, ktorá je najhorším dôsledkom ľudskej deštruktívnosti, individuálnej i systémovej, ktorá sa neberie dostatočne vážne a nie je náležite liečená a odstraňovaná pri svojich koreňoch.“

Slová pápeža Františka účastníkom ďakovnej púte zo Slovenska

Zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli prejaviť svoje puto voči Petrovmu nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru práve v tomto veľkonočnom období. Srdečne [potlesk] pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar. Ale mám pochybnosť [veľký úsmev], zdá sa byť mladším odo mňa! Zdravím bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, [potlesk]  ktorý sprevádza túto púť ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, ďakujem za jeho slová. Pozdravujem všetkých prítomných biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov. S radosťou pozdravujem občianske autority, najmä predsedu parlamentu Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu, a využívam príležitosť poslať pozdrav pani prezidentke krajiny. Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitosti obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty!zobraziť

Pápež František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka

Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, rehoľnej a diakonskej službe, drahí veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, bratia a sestry! Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, po modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 24. februára tohto roku požiadal Svätého Otca Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivosti o Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku, ešte pred dovŕšením kánonického veku. Odchádzam kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich. Ďakujem Pánu Bohu za všetky jeho dary a milosti, ktorými ma napĺňal a posilňoval počas kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev. Ďakujem za všetky krásne diela, ktoré Boh počas týchto rokov mojej horlivej služby doprial Božiemu ľudu v našej cirkvi.zobraziť

Pápež: Boh plače nad obeťami vojny, ktorá ničí porazených aj víťazov

Na osobitnej audiencii prijal pápež František v sobotu 23. apríla skupinu pútnikov zo severu Talianska, zo siedmich farností a komunít, ktoré sa svojím menom viažu k milostivému obrazu slziacej Panny Márie (Madonna delle Lacrime) z Treviglia v regióne Bergamo. Tamojšie sanktuárium tento rok slávi 500. výročie milostivej udalosti. Svätý Otec sa pútnikom prihovoril aj týmito slovami: „Máriine slzy sú tiež znakom Božieho plaču nad obeťami vojny, ktorá ničí nielen Ukrajinu; buďme odvážni a povedzme pravdu: ničí všetky národy zapojené do vojny. Všetky. Pretože vojna neničí len porazený ľud. To nie. Ničí aj víťaza, ničí aj tých, ktorí ju sledujú s povrchným spravodajstvom, aby videli, kto je víťaz a kto porazený. Vojna ničí všetkých. Pozor na to. Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme zverili našu prosbu a sme si istí, že Matka ju prijala a prihovára sa za pokoj, pretože ona je Kráľovná pokoja. Je Matkou pokoja. A zajtra bude Nedeľa Božieho milosrdenstva. A ona je Matkou milosrdenstva.“ Tento rok si Cirkev pripomína 500. výročie slzenia milostivého obrazu Panny Márie, ku ktorému došlo vo februári 1522 a ktoré zachránilo tamojšie obyvateľstvo pred masakrom francúzskych vojsk. Pred očami celého cirkevného spoločenstva po šesť hodín oči Panny Márie slzili a z jej tela vychádzal pot. Tento jav obrátil srdce francúzskeho generála Odeta de Foix, ktorý Panne Márii odovzdal svoju helmu i meč – tie sú dodnes uchovávané v sanktuáriu. O uznanie zázraku Cirkvou sa angažoval sv. Karol Boromejský.

Pilát hovorí: Čo je pravda? – homília kard. Cantalamessu na Veľký piatok

„Ach iste: Ježiš Nazaretský!“, zaznieva námietka. „A čo ak niekto pochybuje že vôbec existoval!“ Slávny anglický spisovateľ minulého storočia – známy širokej verejnosti ako autor cyklu románov a filmov Pán prsteňov, John Ronald Tolkien – v jednom liste odpovedal svojmu synovi, ktorý mu nadhodil rovnakú námietku: „Je potrebné mať závratnú vôľu neveriť, aby sme sa domnievali, že Ježiš nikdy neexistoval alebo že nepovedal slová, ktoré sa mu pripisujú, tak veľmi je nemožné, že by si ich vymyslela akákoľvek iná bytosť na svete: „Prv ako bol Abrahám, Ja Som“ (Jn 8,58); a „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9) (Z Listov J. R. R. Tolkiena, Houghton Mifflin 1981). Jedinou alternatívou ku Kristovej pravde – dodal spisovateľ – je, že ide o „prípad dementnej megalománie a o gigantický podvod“. Mohol by však takýto prípad obstáť pred dvadsiatimi storočiami tvrdej historickej a filozofickej kritiky a priniesť ovocie, ktoré priniesol?zobraziť

Via Crucis v Koloseu: Ticho výrečnejšie než slová

Priestor na rozjímanie pri zastavení „Ježiš zomiera na kríži“ vyplnilo ticho odrážajúce tragédiu vojny na Ukrajine a hlboké rany, ktoré táto agresia spôsobuje. „Zoči-voči smrti je ticho výrečnejšie než slová. Zostaňme preto v modlitbovom tichu a každý nech sa v srdci modlí za mier vo svete.“ Tak znelo pozvanie k spoločnému gestu proti vojne, ktorá bolestne rozdeľuje ľudí a národy. Podľa oficiálneho odhadu okolo 10 000 veriacich zaplnilo priestranstvo okolo Fláviovského amfiteátra, ako sa tiež nazýva oválna stavba. Témy a poradie 14 zastavení mali tentoraz inovovanú podobu, pridŕžajúc sa textov evanjelií. Medzi postavami sa tak objavil aj apoštol Peter, ktorému Ježiš kráčajúci na Golgotu odpustil jeho zapretie.zobraziť

Pápež František kňazom: Niet väčšej odmeny než Ježišovo priateľstvo

Ako pripomenul, Pán vypláca kňazom odmenu sebe vlastným spôsobom: „Je dobrým platcom, hoci má svoje zvláštnosti, akou je tá, že vypláca najprv tých posledných a potom prvých, ale to je jeho štýl.“ V čom spočíva táto Pánova odmena? Pápež to vyjadril slovami: „Je to jeho láska a bezpodmienečné odpustenie našich hriechov za cenu jeho krvi vyliatej na kríži. … Niet väčšej odmeny než Ježišovo priateľstvo, nezabudnime na to. Niet väčšieho pokoja ako jeho odpustenie, a to vieme všetci. Niet drahšej ceny ako jeho vzácna krv, u ktorej nesmieme dovoliť, aby bola znevážená nehodným správaním.“ Ďalej Svätý Otec upriamil pozornosť kňazov na pravidlo, ako sa udržať na tejto ceste: „Uprieť zrak na Ježiša – to je milosť, ktorú máme ako kňazi pestovať,“ zdôraznil kňazom Svätý Otec a pripomenul nebezpečenstvo nahrádzať Boha sebou samými. Vysvetlil, že ide v skutočnosti o prejavy modloslužby, keď „skryté modly“ nahradia v človeku „prítomnosť Božských osôb, Otca, Syna a Ducha, ktorí v nás prebývajú“.zobraziť

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ – homília Kvetnej nedele

Na Kalvárii sa oproti sebe stretli dve mentality. V Evanjeliu sú totiž slová ukrižovaného Ježiša v protiklade so slovami tých, ktorí ho križujú. Tí dookola opakujú: „Zachráň sa“. Hovoria to poprední muži: „nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec“ (Lk 23,35). Opakujú to aj vojaci: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ (v. 37). A nakoniec aj jeden zo zločincov, ktorí počúva, zopakuje ten koncept: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba!“ (v. 39). Zachrániť samých seba, starať sa len o seba, myslieť na seba; nie na druhých, ale iba na vlastné zdravie, vlastný úspech, vlastné záujmy; na majetok, moc, zovňajšok. Zachráň sám seba: opakujúci sa refrén ľudstva, ktoré ukrižovalo Pána. Zamyslime sa nad tým. Avšak opakom mentality vlastného ja je zmýšľanie Boha; zvolanie zachráň sám seba je v kontraste s Pánom, ktorý ponúka samého seba. V dnešnom Evanjeliu si na Kalvárii aj Ježiš berie slovo tri razy, tak ako jeho protivníci (porov. vv. 34.43.46). Ale v nijakom prípade si nenárokuje nič pre seba; ba čo viac, ani len neobraňuje či neospravedlňuje samého seba. Prosí Otca a ponúka milosrdenstvo kajúcemu zločincovi. Jedno jeho vyjadrenie obzvlášť ukazuje rozdiel voči onomu zachráň sám seba: „Otče, odpusť im“ (v. 34).zobraziť

Pápež pozýva všetkých biskupov pripojiť sa k nemu v zasvätení Ruska a Ukrajiny Panne Márii

„Pápež František pozval všetkých biskupov z celého sveta a ich kňazov, aby sa k nemu pripojili v modlitbe za mier a v zasvätení a zverení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Potvrdil to riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni. Spomínaný akt zasvätenia (zverenia) vykoná Svätý Otec v piatok 25. marca o 17. hodine počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra.

 


Pápež pri Anjel Pána: Agresia proti Ukrajine je svätokrádežná krutosť

To všetko je neľudské! Dokonca je to aj svätokrádežné, pretože je to proti posvätnosti ľudského života, predovšetkým proti bezbrannému ľudskému životu, ktorý treba mať v úcte a chrániť ho, nie ho likvidovať, a ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou! Nezabúdajme: je to krutosť, neľudská a svätokrádežná! Modlime sa v tichu za tých, ktorí trpia.“ Po týchto slovách pápež v sústredení zotrval v tichej modlitbe spolu s celým námestím. Po minúte ticha pokračoval: „Utešuje ma vedomie, že ľuďom, ktorí zostali pod bombami, nechýba blízkosť duchovných pastierov, ktorí v týchto tragických dňoch žijú evanjelium lásky a bratstva. V posledných dňoch som niektorých z nich počúval cez telefón, ako sú nablízku Božiemu ľudu. Ďakujem vám, drahí bratia, drahé sestry, za toto svedectvo a za konkrétnu podporu, ktorú odvážne ponúkate toľkým zúfalým ľuďom!zobraziť

Pápež: Myslím na matky s deťmi na úteku pred vojnami a hladom

„Keď hľadím na Máriu so Synom na rukách, myslím na mladé matky a ich deti, ktoré utekajú pred vojnami a hladom, alebo čakajú v utečeneckých táboroch. Je ich tak veľa! Nech Kráľovná pokoja vyprosí svornosť do našich sŕdc a pre celý svet.“ Týmto odkazom sa prihovoril Svätý Otec František v utorok 8. marca cez sociálnu sieť Twitter. Krátky odkaz, publikovaný okrem iných jazykov aj v ukrajinčine a ruštine, je súčasťou obrazovej správy s kľúčovými slovami #Modlime sa spoločne #Ukrajina. Obrazová zložka zachytáva pápeža v modlitbe pred ikonou Krásnobrodskej Bohorodičky, ktorú mu priniesli do darugréckokatolícki pútnici zo Slovenska pri ďakovnej púti Prešovskej archieparchie 6. októbra 2018.zobraziť

Pápež: V Božom mene, zastavte! Myslite na siroty!

„Nikdy nie vojnu! Myslite najprv na deti, ktorým sa upiera nádej na dôstojný život. Na deti zabité či zranené, na siroty. Na deti, ktoré majú ako hračky zvyšky z vojny… V Božom mene, zastavte!“ Týmito slovami vyslovil svoju opätovnú výzvu Svätý Otec František v sobotu 12. marca, keď vojnový konflikt na území Ukrajiny už 17 dní vyhasína životy a uvrháva ľudí do biedy. Výzvu zverejnil pápežov twitterový účet @Pontifex spolu s obrazovým „meme“ a slovami „Modlime sa spoločne“, „Ukrajina“ a „Mier“.zobraziť

Pápež František prišiel osobne za ruským veľvyslancom

Dnes, v piatok 25. februára na poludnie pápež František osobne prišiel za ruským veľvyslancom pri Svätej stolici, aby vyjadril svoje znepokojenie nad vojnou na Ukrajine. Svätý Otec František dnes okolo poludnia prišiel do sídla Veľvyslanectva Ruskej federácie pri Svätej stolici, na ktorého čele je veľvyslanec Alexander Avdejev. Ako potvrdil riaditeľ vatikánskeho tlačovej strediska Matteo Bruni, pápež zotrval v sídle veľvyslanectva  na Via della Conciliazione viac ako pol hodiny. Pápež prišiel na miesto bežným automobilom bielej farby.

Apel pápeža Františka za pokoj pre Ukrajinu: 2. marca Deň pôstu za mier

Mierová výzva je reakciou pápeža na situáciu na Ukrajine po uznaní samostatnosti separatistických území Ruskou federáciou a prekročení hranice jej ozbrojenými silami v utorok 22. februára. Svoju výzvu vyslovil Svätý Otec v závere generálnej audiencie v Aule Pavla VI. v stredu 23. februára dopoludnia. Vyjadril sa týmito slovami:   „V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny. Napriek diplomatickému úsiliu posledných týždňov sa otvárajú čoraz alarmujúcejšie scenáre. Podobne ako ja, aj mnohí ľudia po celom svete pociťujú úzkosť a obavy. Opätovne je pokoj všetkých ohrozený jednostrannými záujmami.zobraziť

Anjel Pána: Ježišove blahoslavenstvá, modlitba za Ukrajinu

Stredobodom evanjelia dnešnej liturgie sú blahoslavenstvá (porov. Lk 6,20-23). Je zaujímavé, že Ježiš, hoci je obklopený veľkým zástupom, ich ohlasuje tak, že sa obráti „k svojim učeníkom“ (v. 20). Hovorí k učeníkom. Blahoslavenstvá v skutočnosti definujú identitu Ježišovho učeníka. Môžu znieť zvláštne, takmer nepochopiteľne pre tých, ktorí nie sú učeníkmi, ale ak sa pýtame, ako vyzerá Ježišov učeník, odpoveďou sú blahoslavenstvá. Pozrime sa na prvé z nich, ktoré je základom pre všetky ostatné: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo“ (v. 20). Blahoslavení ste, vy chudobní. Ježiš hovorí o svojich [učeníkoch] dve veci: že sú blahoslavení a že sú chudobní; ba dokonca, že sú blahoslavení, pretože sú chudobní. V akom zmysle? V tom zmysle, že Ježišov učeník nenachádza svoju radosť v peniazoch, moci alebo iných materiálnych statkoch, ale v daroch, ktoré každý deň dostáva od Boha: život, stvorenie, bratia a sestry atď. Sú to dary života. Dokonca aj s majetkom, ktorý vlastní, sa rád delí, pretože žije v Božej logike. A aká je Božia logika? Nezištnosť. Učeník sa naučil žiť v nezištnosti. Táto chudoba je aj postojom k zmyslu života, pretože Ježišov učeník si nemyslí, že ho vlastní, že už všetko vie, ale vie, že sa musí každý deň učiť. A to je určitá chudoba: vedomie, že sa musíte učiť každý deň. Ježišov učeník je vďaka tomuto postoju človekom pokorným, otvoreným, bez predsudkov a strnulosti.zobraziť