Aktuality


Nové dekréty: holandský karmelitán Titus zabitý v Dachau bude svätým

Dva dekréty o zázrakoch, jeden o mučeníctve a šesť o heroických cnostiach, ktoré schválil pápež Frantšiek pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Marcellom Semerarom, zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko vo štvrtok 25. novembra. Za zázrak na príhovor bl. Titusa Brandsmu (vlastným menom Anno Sjoerd) Cirkev úradne uznala uzdravenie z metastázujúceho melanómu lymfatických uzlín u člena karmelitánskej rehole v roku 2004 v Palm Beach v USA. Potvrdený zázrak na príhovor bl. Márie od Ježiša (vlastným menom Carolina Santocanale) sa týka dvoch úspešne zavŕšených tehotenstiev v rokoch 2016 a 2017 u ženy zo Sicílie trpiacej vážnou chorobou, ktorá spôsobila jej neplodnosť. Dekrét o mučeníctve sa vzťahuje na piatich kňazov zavraždených za Parížskej komúny. Sú nimi vincentín Henri Planchat a štvorica iných rehoľníkov zabitých z nenávisti k viere 26. mája 1871 v Paríži vtedajšími komunardmi.zobraziť

Otázky spojené s lockdownom od 25. novembra 2021

Vzhľadom na situáciu plošného lockdownu pokúsime sa na tomto mieste priniesť odpovede a vysvetlenia, ktoré sa týkajú života veriacich Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je počas lockdownu možné verejné slávenie bohoslužieb?Nie. Kňazi môžu sláviť sväté omše buď súkromne, bez účasti veriacich, alebo ich streamovať cez internet, na čo je možné mať nevyhnutnú asistenciu na slávenie liturgie (napr. kostolník, lektor, atď.) a zabezpečenie prenosu (napr. technik, kameraman). Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, nesmie táto nevyhnutná asistencia presiahnuť 6 osôb.zobraziť

Ako prežiť advent v radosti a naplno? Sledujte adventné večery TV LUX

Ako sa nestratiť v rýchlom predvianočnom tempe a hluku? Ako nezabudnúť na pravé svetlo v tieni upratovania a zháňania darčekov? Ako prežiť advent v radosti a naplno? TV LUX pozýva prijať jej pozvanie na nedeľné adventné večery. Vždy v každú adventnú nedeľu večer pozýva TV LUX svojich divákov zastaviť sa na chvíľu a zamyslieť. Štyri adventné nedele, štyri rôzne pohľady na advent. Farby a chute adventu strieda Najkrajší dar, nasleduje Poriadok v duši a vyvrcholenie adventných príprav predstavuje časť s názvom Čakanie v pohybe. V 1. časti sa dozvieme od hostí Ondreja Chrvalu a Rastislava Čižika viac o duchovnom význame adventu, aké sú rozdiely v prežívaní príprav na Vianoce u rímskokatolíkov a u gréckokatolíkov a čo je to Filipovka. Na záver zaznie španielska vianočná rozprávka v podaní Paliho Danka. Hudobne reláciu sprevádzajú sestry Monika a Gabika Kuklové. TV LUX túto časť odvysiela už túto nedeľu 28. novembra (o 20:40 večer), informovala TK KBS Jana Trávníčková. 

Reakcia slovenských biskupov na ohlásený plošný zákaz verejných bohoslužieb

Bratislava 24. novembra (TK KBS) Po tlačovom brífingu, na ktorom bol oznámený nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb, sa slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS, stretli online a následne požiadali Tlačovú kanceláriu KBS o publikovanie spoločnej reakcie, ktorú prinášame v plnom znení: „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených – a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.“

Druhá katechéza o sv. Jozefovi a pozdrav Vincentínskej rodine

Ježiš je v Evanjeliách označovaný ako «syn Jozefa» (Lk 3,23; 4,22; Jn 1,45; 6,42) a «tesárov syn» (Mt 13,55; Mk 6,3). Evanjelisti Matúš a Lukáš pri rozprávaní o Ježišovom detstve venujú úlohe Jozefa priestor. Obaja zostavujú „rodokmeň“, aby zdôraznili Ježišovu historickú skutočnosť. Matúš, ktorý sa obracia predovšetkým na kresťanov zo židovstva, vychádza od Abraháma a prichádza k Jozefovi, ktorý je definovaný ako «manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus» (1,16). Lukáš, naopak, zachádza až k Adamovi a začína priamo Ježišom, ktorý «bol synom Jozefa», ale upresňuje: «mysleli si» (3,23). Obaja evanjelisti teda predstavujú Jozefa nie síce ako biologického otca, avšak ako Ježišovho otca z plného titulu. Ježiš prostredníctvom neho napĺňa dejiny zmluvy a spásy odohrávajúce sa medzi Bohom a človekom. Pre Matúša sa tieto dejiny začínajú Abrahámom, pre Lukáša samotným počiatkom ľudstva, teda Adamom. Evanjelista Matúš nám pomáha pochopiť, že postava Jozefa, hoci je zdanlivo okrajová, nenápadná, v pozadí, je v skutočnosti ústredným kamienkom dejín spásy.zobraziť

Biskupi USA schválili dokument o Eucharistii v živote Cirkvi

26-stranový text bol schválený po viac než roku intenzívnych diskusií biskupov Spojených štátov. Syntetizuje katolícku náuku o svätom prijímaní, zdôrazňuje reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii a vyzýva k eucharistickej obnove. Podľa predsedu tamojšej biskupskej konferencie Mons. Gómeza je dokument úzko spojený s novým trojročným pastoračným plánom na eucharistickú obnovu v Cirkvi USA, ktorá vyvrcholí Národným eucharistickým kongresom v roku 2024 v Indianapolise. V dokumente sa explicitne nespomína otázka potratov ani zákaz prístupu k sviatosti pre tzv. pro-choice politikov, ako to bolo oznámené už v júni minulého roka. Zhromaždenie biskupov vtedy pri príležitosti vypracovania tohto dokumentu zaznamenalo nemálo kontroverzií. Dokument mal pôvodne obsahovať usmernenia pre udeľovanie alebo odopieranie svätého prijímania politikom, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, no podporujú legislatívu v prospech potratov alebo toho, čo niektorí biskupi nazvali „ranami“ v tele Cirkvi, ako sú eutanázia a zväzky osôb rovnakého pohlavia. Keďže hrozilo, že táto otázka vyvolá silný rozkol v rámci Konferencie biskupov USA, Svätá stolica listom prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Luisa Ladariu v máji tohto roku vyjadrila svoje znepokojenie, pozývajúc k dialógu a načúvaniu.zobraziť

Godzone tour v Bratislave fyzicky nebude, program odvysiela TV LUX

Godzone tour sa v Českej republike uskutoční 20.11. v Ostrave, v aréne Torax o 19:30. Pred vstupom do haly bude pre návštevníkov k dispozícii testovací stan, pre antigénové testovanie od 17:00. Samotestovanie nebude uznané. Online aj na českej televízii NOE I keď organizátori nedokážu ovplyvniť vývin pandémie, prejavili ľútosť nad situáciou, ktorá nastala, a všetkých, ktorí sa z nejakého dôvodu Godzone tour 2021 nemôžu zúčastniť naživo, pozývajú sledovať program turné online, prostredníctvom živého vysielania buď v piatok 19.11 o 20:30 na televízii Lux, alebo v sobotu 20.11. o 19:30 naživo z Ostravy na TV NOE, Facebooku a YouTube projektu Godzone. Godzone tour je organizované už po trinástykrát v rámci Týždňa cirkvi pre mládež pod záštitou Katolíckej cirkvi. Všetky potrebné informácie je možné nájsť na tour.godzone.sk

V Kežmarku zavádzajú duchovnú „online“ polhodinku so seniormi

Do Zariadenia pre dôchodcov – Vyšný mlyn v Kežmarku tamojší kňazi prichádzajú pravidelne počas roka sláviť sväté omše. Avšak zhoršená pandemická situácia a prijaté opatrenia to neumožňujú. Kňazi sa však nedali odradiť vo svojej snahe zostať spojení so seniormi. Vďaka ústretovosti a ochote riaditeľky Marcely Ištocyovej a zamestnancov tohto zariadenia to bude možné v online forme. Raz do týždňa sa s obyvateľmi domova dôchodcov kňazi spoja prostredníctvom internetu v duchovnej polhodinke, aby ich príhovorom a spoločnou modlitbou povzbudili.  „Svätý Otec František pri návšteve Slovenska zvlášť nás, kňazov, vyzval, aby sme boli kreatívni. Z úst zamestnancov a predovšetkým samotných seniorov vieme, ako ťažko znášajú samotu a odlúčenie. Pandemická situácia ešte viac prehĺbila túto izoláciu. Potrebujú naše povzbudenie. Je to náš záväzok a úloha duchovných pastierov. Preto som rád, že aj týmto spôsobom im môžeme poslúžiť. Nepôjde o množstvo učených slov a prednášok, ale o ľudské slovo a slovo modlitby,“ približuje nezvyčajnú pastoračnú aktivitu František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Pápež začal cyklus katechéz o svätom Jozefovi

Sv. Jozef je „človek plný viery v Boha, v jeho prozreteľnosť“, skonštatoval Svätý Otec a vysvetlil, že Boh si spolu so sv. Jozefom vybral i periférie, z ktorých pochádzal: Betlehem a Nazaret. Petrov nástupca zdôraznil: „Dnes nás Jozef učí tomuto: „Nehľaď až tak na veci, ktoré svet chváli, hľaď na kúty, na to, čo je v tieni, hľaď na periférie, na to, čo svet nechce.“ Každému z nás pripomína, aby sme prikladali dôležitosť tomu, čo iní zavrhujú, skartujú. V tomto zmysle je skutočne majstrom toho podstatného: pripomína nám, že to, čo je skutočne cenné, nepriťahuje našu pozornosť, ale vyžaduje si trpezlivé rozlišovanie, aby sme to objavili a docenili. … Prosme ho, aby sa prihováral za to, aby celá Cirkev znovu nadobudla tento pohľad, túto schopnosť rozlišovať a doceniť to, čo je podstatné.“zobraziť

Dišpenz od účasti na bohoslužbách v „čiernych“ okresoch Košickej eparchie

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, udelil všetkým veriacim nachádzajúcim sa na území tých okresov Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktoré sa nachádzajú v rámci platného Covid automatu v 3. stupni ohrozenia (čierna farba) s platnosťou od 7. novembra 2021 až do odvolania dišpenz od povinnosti zúčastniť sa bohoslužieb v nedeľu a prikázané sviatky, pokiaľ ich účasť na bohoslužbách nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe alebo z inej spravodlivej príčiny. Pripomína, že aj človek, ktorý sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v chráme, je naďalej povinný iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok (napr. osobnou alebo rodinnou modlitbou, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách a pod.). Tento dišpenz sa momentálne týka veriacich na území okresov Spišská Nová Ves, Michalovce a Sobrance a Trebišov. Arcibiskup Cyril Vasiľ si uvedomuje zodpovednosť za duchovné dobro veriacich Košickej eparchie, vníma zhoršujúcu sa situáciu kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19 ako aj nárast počtu infikovaných medzi veriacimi a kňazmi. Vyzýva všetkých k zodpovednému správaniu a zachovávaniu protiepidemiologických opatrení. Pozýva k modlitbe k presvätej Bohorodičke z Klokočova, ktorej 350. výročie od zázračného slzenia sme nedávno oslavovali, aby sprevádzala našu miestnu Cirkev a všetkých obyvateľov našej krajiny svojim súcitným materinským pohľadom a modlitbami.zobraziť

Anjel Pána: Chudobná vdova je nám učiteľkou viery

Scéna opísaná v evanjeliu dnešnej liturgie sa odohráva v jeruzalemskom Chráme. Ježiš sa pozerá na to, čo sa deje na tomto najposvätnejšom mieste, a vidí, ako sa tam zákonníci radi prechádzajú, aby si ich všímali, zdravili ich prejavovali im úctu a aby mali čestné miesta. A Ježiš dodáva, že „vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia“ (Mk 12,40). Zároveň jeho oči zahliadnu inú scénu: chudobná vdova, práve jedna z tých, ktoré vykorisťujú mocní, hodí do chrámovej pokladnice „všetko, čo mala na živobytie“ (v. 44). Evanjelium nám predkladá tento ostrý kontrast: bohatí, ktorí dávajú svoj prebytok, aby ich videli, a chudobná žena, ktorá bez okatosti ponúka všetko, čo má. Sú to dva symboly ľudských postojov. Ježiš si všíma tieto dve scény. A práve toto sloveso – „všímať si“ – vystihuje jeho učenie: pred tými, ktorí žijú vieru dvojtvárne, ako tamtí zákonníci, sa musíme „mať na pozore“, aby sme sa im nepodobali; kým vdovu si musíme „všímať“, aby sme si ju vzali za vzor. Zamyslime sa nad tým: Mať sa na pozore pred pokrytcami a všímať si chudobnú vdovu.zobraziť

Svätí naoko za veľa nestoja, no v skutočnosti podopierajú svet

Dnes slávime sviatok Všetkých svätých a v liturgii zaznieva Ježišovo programové posolstvo, čiže jeho blahoslavenstvá (porov. Mt 5,1-12a). Ukazujú nám cestu, ktorá vedie do Božieho kráľovstva a ku šťastiu: cestu pokory, spolucítenia, miernosti, spravodlivosti a pokoja. Byť svätým znamená kráčať touto cestou. Zamerajme sa teraz na dva aspekty tohto spôsobu života. Dva aspekty, ktoré sú vlastné tomuto životnému štýlu svätosti: radosť a proroctvo. Radosť. Ježiš začína slovom „blahoslavený“ (Mt 5,3). Je to hlavné posolstvo, posolstvo o nevídanom šťastí. Blaženosť, svätosť, nie je životný program pozostávajúci len z námah a odriekania, ale je to predovšetkým radostné objavovanie toho, že sme deťmi milovanými Bohom. A to ťa naplní radosťou. Nie je to ľudský výdobytok, je to dar, ktorý dostávame: sme svätí, pretože Boh, ktorý je Svätý, prichádza prebývať do nášho života. To on je tým, kto nám dáva svätosť. Za to sme požehnaní!zobraziť

Všetkých svätých si pripomíname slávnosťou 1. novembra

V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky. Pvý z nich, 1. novembra, je slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých. Cirkev je podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi spoločenstvom svätých osôb. Existuje v troch stavoch: putujúca (bojujúca), očisťujúca sa (trpiaca), oslávená (víťazná, blažená). Všetci totiž – či živí alebo už zosnulí – tvoria jedinú Cirkev a sú navzájom spojení v Kristovi. A podľa stálej viery ich vzájomné spojenie sa upevňuje spoluúčasťou na duchovných dobrách. Svätý apoštol Pavol skutočnosť osobného spoločenstva s Kristom a v Kristovi vyjadril symbolicky pojmom telo, kde Kristus je hlava a veriaci ľudia sú jeho údy – bunky.  Cirkev učí a vyhlásila za dogmu, že „existuje spoločenstvo svätých osôb.“ Spoločenstvo svätých, tajomné Kristovo telo, sa skladá podľa cirkevného učenia z ľudí aj z anjelov, ktorí nie sú zatratení. Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou smrťou, umieraním prechádza do večného života. Pavol v liste Rimanom napísal: „Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.“zobraziť

Pre zhoršenú epidemickú situáciu TV LUX pridáva večerné omše

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie na Slovensku pridáva TV LUX do svojho vysielania od pondelka 25.10. 2021 večerné sväté omše. Sväté omše budú každý pracovný deň a v nedeľu o 19:30 a v sobotu o 16:00. Budú prenášané z kaplnky TV LUX a bude možné pozrieť si ich buď vo vysielaní alebo na webstránke www.tvlux.sk/nazivo. Zároveň zostávajú aj ranné sväté omše vysielané o 7:00.

Anjel Pána v Misijnú nedeľu: Modlitba Bartimeja je nám vzorom

Bartimej nepoužíva veľa slov. Hovorí podstatu a dôveruje láske Boha, ktorá môže dať vykvitnúť jeho životu uskutočnením toho, čo je ľuďom nemožné. Práve preto nežiada od Pána almužnu, ale ukazuje všetko, svoju slepotu a svoje utrpenie, ktoré nebolo možné vidieť. Slepota bola špička ľadovca, ale vo svojom srdci mal mnoho zranení, príkorí, zlomených snov, chýb, výčitiek svedomia. On sa ale modlil srdcom. I my, keď prosíme Boha o milosť, vkladajme do našej modlitby náš príbeh: zranenia, príkoria, zlomené sny, chyby, výčitky svedomia. „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Osvojme si dnes túto modlitbu. Opakujme ju. A pýtajme sa seba samých: „Ako je to s mojou modlitbou?“. Každý z nás nech sa pýta: „Ako je to s mojou modlitbou?“ Je to odvážna modlitba? Je vytrvalá v dobrom slova zmysle tak ako tá Bartimejova? Dokáže „polapiť“ okoloidúceho Pána alebo sa uspokojí s tým, že ho sem-tam formálne pozdraví, keď mi to príde na um? Tieto vlažné modlitby sú na nič. A potom sa tiež pýtajme: Je moja modlitba „hutná“, odhaľuje nahotu srdca pred Pánom? Prednáša mu môj príbeh a osoby z môjho života? Alebo je anemická, povrchná, robená zo zvyku bez afektu a srdca?zobraziť

Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení sa zišli v Poprade

Október je mesiacom pravidelného pracovno-formačného stretávania sa riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku, ktoré organizuje subkomisia KBS pre katechetické školy na čele s jej predsedom, košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. V tomto roku sa za prísnych pandemických opatrení stretlo v dňoch 19. – 20. októbra v hoteli Satel v Poprade 156 riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení,  aby získali aktuálne informácie z oblasti školstva,  prehĺbili si svoju vieru, vzájomne sa spoznali a vymenili si svoje poznatky a skúsenosti. Stretnutie začalo svätou omšou v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Prítomní boli Mons. Bernard Bober a Mons. Ján Orosch Samotný program začal v rokovacej sieni hotela Satel pozdravením účastníkov Mons. Bernardom Boberom, predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo.  Po ňom vystúpil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Prítomných oboznámil s aktuálnymi informáciami z regionálneho školstva a zodpovedal na mnohé otázky riaditeľov škôl. Potlesk zožala informácia ministra o novele zákona o rovnocennom financovaní, ktorá sa dostala do druhého čítania a mala by platiť od 1. januára 2022. Riaditelia požiadali ministra o  riešenie ešte ďalšieho legislatívneho konfliktu záujmov, keď  jeden zriaďovateľ rozhoduje o inom zriaďovateľovi, ako napríklad určovanie počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl  župami.zobraziť

Svätá stolica vydala dekrét o prekladoch liturgických kníh

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dnes vydala dekrét na aplikáciu ustanovení z Motu proprio Magnum principium, ktorým pápež František v roku 2017 upravil kompetencie biskupských konferencií ohľadom prekladov latinských liturgických kníh Rímskeho obradu do národných jazykov. Novou normatívou z 3. septembra 2017 pápež František upravil kánon 838 Kódexu kánonického práva, týkajúci sa prekladov liturgických kníh do národných jazykov. Aplikačný dekrét s názvom Postquam Summus Pontifex, vydaný dnes 22. októbra na liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II., interpretuje a objasňuje spôsoby vykonania týchto zmien, ktoré sa týkajú kompetencií biskupov a vatikánskeho dikastéria. Ako vysvetlil prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Arthur Roche, cieľom tejto reformy je zdôrazniť zodpovednosť biskupských konferencií v dialógu so Svätou stolicou pri práci na preklade latinských liturgických textov do jednotlivých národných jazykov. Kým zodpovednosť za odborné vypracovanie prekladu „s prihliadnutím na dôvody dané kultúrou, tradíciou krajiny a pastoračnými potrebami“ leží na pleciach biskupskej konferencie, vatikánska kongregácia je potom zodpovedná za preskúmanie (recognitio) a potvrdenie (confirmatio) prekladu.

Anjel Pána: Sviatosť krstu je ponorenie sa do Ježiša, ktorý slúži

Evanjelium dnešnej liturgie (Mk 10,35-45) rozpráva o tom, ako dvaja učeníci, Jakub a Ján, žiadajú Pána, aby v jeden deň mohli sedieť vedľa neho v sláve, akoby boli „prvými ministrami“, niečo také. Ale ostatní učeníci ich začujú a rozhorčia sa. V tú chvíľu im Ježiš trpezlivo predkladá veľké učenie: pravá sláva sa nedosahuje vyvyšovaním sa nad ostatných, ale žitím toho istého krstu, ktorý on krátko po tom príjme v Jeruzaleme, čiže kríža. Čo sa tým chce povedať? Slovo „krst“ znamená „ponorenie“: svojím utrpením sa Ježiš ponoril do smrti, ponúkajúc svoj život za našu spásu. Jeho sláva, Božia sláva, je teda láska, ktorá sa stáva službou, nie mocou, ktorá túži po nadvláde. Nie moc, ktorá ašpiruje po nadvláde, nie! Je to láska, ktorá sa stáva službou. Preto Ježiš zakončuje hovoriac svojim učeníkom a tiež nám: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mk 10,43). Aby ste sa stali veľkými, musíte ísť cestou služby, slúžiť ostatným. Stoja tu pred nami dva rôzne spôsoby zmýšľania: učeníci sa chcú vynoriť, a Ježiš sa chce ponoriť. Pristavme sa pri týchto dvoch slovesách. Prvým je vynoriť sa. Vyjadruje tú svetskú mentalitu, ktorá nás stále pokúša: zažiť všetky veci, dokonca i všetky vzťahy, aby sme nasýtili naše ambície, aby sme vystúpili na stupne víťazov, aby sme dosiahli dôležité posty.zobraziť

Začala sa diecézna fáza synody: Sme tu pred Tebou, Duch Svätý

„Drahí bratia a sestry, šťastlivé spoločné kráčanie! Buďte otvorení na prekvapenia Ducha, na milosť stretnutia, vzájomného načúvania, rozlišovania.  S radostným vedomím, že Pán je prvý, ktorý nám prichádza v ústrety so svojou láskou.“ Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na samotný zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza, ktorá potrvá do apríla 2022, spočíva v zapojení všetkých veriacich na úrovní diecéz a eparchií. Základná otázka. Téma synody znie: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Na internetovej stránke synoda.sk je k dispozícii príručka Vademékum a tiež Prípravný dokument synody, v ktorom je sformulovaná základná otázka a desať tematických okruhov. Desať tematických oblastí Spomenutých desať tematických oblastí je rozdelených nasledovne: 1. Druhovia na ceste V Cirkvi a v spoločnosti ideme bok po boku po rovnakej ceste. Kto sú tí, čo vo vašej miestnej cirkvi „kráčajú spoločne“? Keď hovoríme „naša cirkev“, kto k nej patrí? Kto nás žiada, aby sme kráčali spoločne? Kto sú naši druhovia na ceste, aj mimo okruh Cirkvi? Aké osoby alebo skupiny sú ponechané, úmyselne alebo fakticky, na okraji?zobraziť

Pápež ku Svetovému dňu potravín: Treba prekonať chladnú logiku zisku

Naše činy sú našou budúcnosťou. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život.“ – To je téma tohtoročného Svetového dňa potravín, známeho aj pod názvom „Svetový deň výživy“. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František krátke posolstvo generálnemu riaditeľovi FAO (Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo) Qu Dongyuovi. V úvode Svätý Otec pripomína potrebu „urýchliť post-pandemickú obnovu v boji proti potravinovej neistote a pokročiť k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030“. Tiež zdôraznil, že na znižovaní hladu vo svete sa musíme angažovať všetci spoločne: „Každý z nás môže zohrávať úlohu pri transformácii potravinových systémov v prospech ľudí a planéty a všetci môžeme spolupracovať pri starostlivosti o stvorenie, každý s vlastnou kultúrou a skúsenosťami, vlastnými iniciatívami a schopnosťami.“ Ako ďalej pápež František píše o paradoxe v prístupe k potravinám, keď sú na jednej strane vyše tri miliardy ľudí bez dostatočnej výživy a na druhej strane takmer dve miliardy trpia nadváhou. Poukazuje na dôležitosť prijať etické a udržateľné rozhodnutia, zvyšovať povedomie mladej generácie a chrániť spoločný domov. „Boj proti hladu si vyžaduje prekonanie chladnej logiky trhu – zameranej na chamtivý ekonomický prospech a na zužovanie pohľadu na potraviny len ako na jednu z komodít – a posilnenie logiky solidarity“, píše v závere posolstva pápež. Zdôrazňuje, že Svätá stolica a Katolícka cirkev kráčajú spolu s FAO a všetkými, ktorí sa usilujú o udržiavanie základného práva každej ľudskej bytosti.

Biskup Chovanec zverejnil vyhlásenie k problému zneužívania v Cirkvi 

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec zverejnil vyhlásenie a prosbu k problému zneužívania v Cirkvi. Pri tejto príležitosti prinášame vyhlásenie v plnom znení.  Vyhlásenie a prosba – zneužívanie v Cirkvi  „S bolesťou a istým rozhorčením prijímame nové a ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní detí a mladistvých členmi Katolíckej cirkvi. Takéto zneužívanie je hriešny a trestuhodný čin pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi, lebo dlhodobo znehodnocuje a zaťažuje ľudský život.
 Tí, ktorí zneužívanie robia, sú falošní katolíci, lebo takýmto konaním zrádzajú Ježišovu evanjeliovú náuku a cirkevné spoločenstvo, hoci by mali aj vysoký úrad v Cirkvi. Ako katolícky biskup prosím všetky obete zneužívania aj ich blízkych, najmä na území Banskobystrického biskupstva, o prepáčenie a odpustenie týchto bolestných krívd. Je mi to veľmi ľúto, či sa to stalo teraz alebo pred viacerými rokmi. Zároveň vyhlasujem, že drvivá väčšina nás katolíkov, klerikov a laikov, nie je falošná a chceme robiť všetko pre to, aby k takýmto bolestným a poľutovaniahodným zneužívaniam už viac nedochádzalo. Preto úpenlivo prosím našich katolíkov, najmä klerikov, aby rázne odporovali každému pokušeniu a hriechu, lebo hriech má veľmi zlé a ďalekosiahle dôsledky. Prosím, denne a horlivo posväcujme seba i svet – lebo takúto našu službu svet stále potrebuje.“
Mons. Marián Chovanec
banskobystrický biskup

Pápež farmaceutom: Výhrada vo svedomí je vernosťou profesii, nie naopak

Ako ďalej uviedol Svätý Otec, popri svojej odbornosti musia hľadieť aj na etický rozmer profesie, a to na dvoch úrovniach: osobnej a sociálnej: „Na individuálnej úrovni farmaceut, každý z vás, pracuje s liečivami, ktoré sa môžu zmeniť na jedy. Tu ide o neustálu ostražitosť, aby cieľom bol vždy život pacienta v jeho integrite. Vy stále slúžite ľudskému životu. A to môže v niektorých prípadoch znamenať výhradu vo svedomí, ktorá nie je nevernosťou, ale naopak vernosťou vašej profesii, ak je platne motivovaná. Dnes je akosi v móde uvažovať takto: nuž nedalo by sa ísť cestou odstránenia výhrady vo svedomí? Avšak pozor, toto je etické súkromie každého zdravotníckeho pracovníka a nikdy by sa o nej nemalo vyjednávať, je to najvyššia zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov. Je to tiež odsúdenie nespravodlivosti páchanej na nevinných a bezbranných životoch. Ide o veľmi chúlostivú tému, ktorá si vyžaduje veľkú odbornosť a zároveň veľkú korektnosť.“ Pápež František sa tiež dotkol záležitosti ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť: „Nedávno som mal príležitosť vrátiť sa najmä k téme potratov. Viete, že o tejto veci hovorím veľmi jasne: je to vražda a nie je dovolené stať sa jej spolupáchateľom.zobraziť

Anjel Pána v 28. nedeľu: Nechýba našej viere nezištnosť?

Ten ktosi začína otázkou: „Čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (v. 17). Všimnime si slovesá, ktoré používa: povinnosť robiť – aby som obsiahol. Hľa, jeho nábožnosť: povinnosť, urobiť niečo, aby som niečo mal; „urobím niečo, aby som získal, čo potrebujem“. To je ale obchodný vzťah s Bohom, do ut des [lat. „dávam, aby si dal“]. Viera ale nie je chladný a mechanický rituál typu „musím–vykonám–získam“. Je to otázka slobody a lásky. Viera je otázkou slobody, otázkou lásky. Prvý test teda znie: Čo je pre mňa viera? Ak je to hlavne nutnosť alebo výmenné platidlo, tak potom sme mimo, lebo spása je dar a nie povinnosť, je zadarmo a nemožno si ju kúpiť. Prvú vec, ktorú musíme urobiť, je oslobodiť sa od komerčnej a mechanickej viery, ktorá vyvoláva falošný obraz o Bohu ako účtovníkovi, kontrolórovi, a nie otcovi. No veľakrát v živote môžeme zažiť práve takýto „komerčný“ vzťah viery: konám určitú vec preto, aby mi za to Boh niečo dal. Ježiš – v druhom kroku – pomáha dotyčnému tým, že mu ponúka pravú tvár Boha. Text totiž hovorí „pozrel naňho s láskou“ (v. 21): takýto je Boh! Hľa, z čoho sa rodí i znovuzrodzuje viera: nie z nutnosti, nie z niečoho, čo treba urobiť alebo zaplatiť, ale z pohľadu lásky, ktorý máme prijať. Tak sa kresťanský život stáva krásnym, ak sa nezakladá na našich schopnostiach a na našich plánoch, ale ak stojí na Božom pohľade. Je tvoja viera, moja viera, unavená? Chceš ju oživiť? Tak hľadaj Boží pohľad: venuj sa adorácii, prijmi odpustenie v spovedi, zotrvaj pred Krížom. Skrátka, nechaj sa Ním milovať. Toto je začiatok viery: nechať sa milovať Tým, ktorý je otcom.zobraziť

Homília pápeža Františka pri otvorení synody: Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať

Ktosi, jeden bohatý muž, ide v ústrety Ježišovi, keď sa «vydával na cestu» (Mk 10, 17). Mnohokrát nám evanjeliá predstavujú Ježiša “na ceste”, keď sa pripája k človekovi a počúva otázky, ktoré prebývajú v jeho srdci a znepokojujú ho. A odhaľuje nám, že Boh neprebýva na sterilných a pokojných miestach, ďaleko od reality, ale kráča s nami a dostáva sa k nám tam, kde sme, niekedy na hrboľatých cestách života. A dnes, keď otvárame túto synodu, začíname sa pýtať všetci – pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, bratia a sestry laici – my ako kresťanské spoločenstvo, stelesňujeme štýl Boha, ktorý kráča dejinami a zdieľa ľudské udalosti? Sme pripravení na dobrodružstvo cesty, alebo sa zo strachu z nepoznaného radšej utiekame k výhovorkám typu “to netreba” alebo “vždy sa to robilo takto”?zobraziť

Katechéza o Liste Galaťanom (10): Kristus nás oslobodil

Dnes pokračujeme v uvažovaní nad Listom Galaťanom. Svätý Pavol v ňom napísal nesmrteľné slová o kresťanskej slobode. Čo je to kresťanská sloboda? Dnes sa pristavíme pri tejto téme: kresťanská sloboda. Sloboda je poklad, ktorý skutočne doceňujeme len vtedy, keď ho stratíme. Pre mnohých z nás, ktorí sme zvyknutí žiť v slobode, sa často javí skôr ako nadobudnuté právo než ako dar a dedičstvo, ktoré treba chrániť. Koľko nedorozumení okolo témy slobody a koľko rozdielnych vízií na seba narazilo v priebehu storočí! V prípade Galaťanov apoštol nemohol zniesť, že títo kresťania, po tom, ako spoznali a prijali Kristovu pravdu, sa nechali zlákať klamlivými ponukami a prešli od slobody k otroctvu: od oslobodzujúcej Ježišovej prítomnosti k otroctvu hriechu, legalizmu atď. Aj dnes je legalizmus naším problémom, problémom mnohých kresťanov, ktorí sa utiekajú k legalizmu, ku kazuistike. Pavol preto vyzýva kresťanov, aby zostali pevní v slobode, ktorú získali krstom, a nedovolili, aby sa opäť dostali pod «jarmo otroctva» (Gal 5,1).zobraziť

Pápež reagoval na Cirkvou zverejnený report o zneužívaniach vo Francúzsku

Vyjadrujem kňazom Francúzska blízkosť a otcovskú podporu tvárou v tvár tejto skúške, ktorá je ťažká, ale ozdravná, a pozývam francúzskych katolíkov, aby sa ujali svojej zodpovednosti na zaistenie, že Cirkev bude bezpečným domovom pre všetkých.“ Nádej na nový začiatok Svätý Otec, ktorý sa v uplynulých dňoch stretol s francúzskymi biskupmi na návšteve Ad limina, vyjadril svoj zármutok už včera po prezentácii správy v Paríži. Riaditeľ Tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni uviedol, že pápežove myšlienky okamžite smerovali „k obetiam, s veľkou bolesťou nad ich zraneniami a s vďačnosťou za ich odvahu vypovedať“. Ale zároveň jeho myšlienky smerovali aj k „Cirkvi vo Francúzsku, aby vo vedomí tejto hroznej skutočnosti a spojená s utrpením Pána za jeho najzraniteľnejšie deti mohla vykročiť na cestu vykúpenia“. Na úvod včerajšej tlačovej konferencie v Paríži, na ktorej bola správa predstavená, predseda Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v Cirkvi (CIASE) Jean-Marc Sauvé citoval list jednej z obetí a zdôraznil, že to, čo sa zistilo, môže byť niekedy „destabilizujúce a skľučujúce“, ale dáva nádej „na nový začiatok“. Vyšetrovanie trvalo približne dva a pol roka a sústredilo sa predovšetkým na pozorné vypočutie obetí.zobraziť

Anjel Pána: Uznať sa pred Bohom za maličkých

V Evanjeliu dnešnej liturgie vidíme pomerne nezvyčajnú Ježišovu reakciu: je rozhorčený. Ale ešte prekvapivejšie je, že jeho rozhorčenie nie je spôsobené farizejmi, ktorí ho skúšajú otázkami o dovolenosti rozvodu, ale jeho učeníkmi, ktorí – aby ho uchránili pred tlačenicou davu – napomínajú niektoré deti, ktoré sú privádzané k Ježišovi. Inými slovami Pána nerozhorčuje ten, s ktorým vedie dišputu, ale ten, ktorý aby Pána odbremenil, odháňa od neho deti. Prečo? To je dobrá otázka: prečo to Pán robí? Pripomeňme si – bolo to v Evanjeliu spred dvoch nedieľ – že Ježiš sa gestom objatia dieťaťa stotožnil s maličkými: učil, že práve maličkým, teda tým, ktorí závisia od iných, sú odkázaní a nemôžu sa odplatiť, treba slúžiť ako prvým (porov. Mk 9,35-37). Kto hľadá Boha, nájde ho tam, v maličkých, v núdznych: núdznych nielen po hmotných dobrách, ale aj po starostlivosti a úteche, ako sú chorí, ponižovaní, zajatci, imigranti, väzni. On je tam: v maličkých. Hľa, prečo je Ježiš namrzený: každá urážka voči maličkému, voči chudobnému, voči dieťaťu, bezbrannému, je urážkou voči nemu. Dnes Pán opakuje toto učenie a dopĺňa ho. Dodáva totiž: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Mk 10,15). Nové je toto: učeník nemá maličkým len slúžiť, ale má sám seba považovať za maličkého. No považuje sa každý z nás za maličkého pred Bohom? Zamyslime sa, pomôže nám to. Vnímať sa ako maličkí, tí zobraziť

Pápež mladým z FAO: Obnovte svet otrasený pandémiou

„Mladí ľudia na celom svete dnes rozvíjajú svoju kreativitu a energiu na čelenie štrukturálnym príčinám súčasnej potravinovej krízy, od dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov až po ničivé dôsledky klimatických zmien. Ich pocit spolupatričnosti k rovnakému spoločenstvu a k planéte vás naliehavo poveruje úlohou konať a inovatívnym spôsobom riešiť výzvy, ktoré sužujú ľudskú rodinu. Ich dar pre nás pozostáva v prinášaní inovatívnych riešení starých problémov a v odvahe nenechať sa obmedzovať krátkozrakým myslením, ktoré sa odmieta zmeniť.” Kardinál Parolin spomenul aj nedávne zasadanie OSN v New Yorku na tému potravinových systémov s cieľom vykoreniť hlad vo svete. V tomto zmysle apeluje na tých, ktorí teraz musia splniť záväzky formulované v posledných mesiacoch i na samotných mladých: „Prosím všetkých mladých, ktorí sa zišli na Svetovom potravinovom fóre, aby boli nebojácni a rozhodní. Prosím ich, aby zostali jednotní a pevní vo svojich predsavzatiach. Aby sa neobmedzovali vo svojich snoch, aby bojovali za lepšiu budúcnosť a aby tieto túžby premenili na konkrétne a zmysluplné činy. Aby zanechali rutinu a falošné ilúzie a obnovili tento svet otrasený pandémiou. A toto všetko sa stane šťastnou realitou, ak budú šíriť solidaritu, tvorivosť a šľachetnosť ducha.zobraziť

Októbrové video pápeža: Aby pokrstení svojím životom dosvedčovali evanjelium

Svetová sieť modlitby Svätého Otca v mesiaci október vyzýva modliť sa na úmysel: „Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.“ Pápež František sa v tejto súvislosti v krátkom videu obracia na veriacich týmito slovami: „Ježiš žiada od nás všetkých, a teda aj od teba, aby sme boli misionárskymi učeníkmi. Si pripravený? Stačí, aby sme boli k dispozícii jeho volaniu a žili zjednotení s Pánom v tých najbežnejších veciach: v práci, pri stretnutiach, v každodenných činnostiach, v každodenných udalostiach, nechávajúc sa vždy viesť Duchom Svätým. Ak ťa pohýna Kristus, ak robíš veci preto, že ťa vedie Kristus, ostatní si to ľahko všimnú. A tvoje svedectvo života vzbudí obdiv a obdiv vedie ostatných položiť si otázku: „Ako je to možné?“ alebo „Odkiaľ sa u tejto osoby berie láska, s akou sa ku každému správa.zobraziť

Generálna audiencia: V Kristovi žijeme ako spravodliví

Biblickým mottom generálnej audiencie boli tieto slová apoštola Pavla Galaťanom: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,19-20). V závere stretnutia s pútnikmi z celého sveta pápež František vyslovil výzvu v prospech obyvateľstva Nigérie. Reagoval na správy z uplynulej nedele o ozbrojených útokoch na niekoľko dedín v severnej oblasti krajiny. Modlil sa za obete na životoch, za zranených a zasiahnuté rodiny, ako aj za zaistenie bezpečia pre celé obyvateľstvo krajiny. V závere pápež pripomenul dnešný sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, ako aj blížiace sa liturgické spomienky na sv. Anjelov strážnych a sv. Teréziu z Lisieux. Na audiencii bolo v prednom rade prítomných viacero párov mladomanželov, ktorých Svätý Otec osobitne požehnal.zobraziť

Vstaň!“ – vyšlo posolstvo Svätého Otca k 36. SDM na diecéznej úrovni

„Drahí mladí! Chcel by som vás opätovne vziať za ruku, aby sme spolu napredovali na duchovnej púti, ktorá nás privedie k Svetovým dňom mládeže v Lisabone 2023.“ Takto začína Svätý Otec dnes zverejnené posolstvo k 36. SDM, ktoré sa bude sláviť na diecéznej úrovni na Slávnosť Krista Kráľa 21. novembra. Mladým v ňom dáva za vzor sv. Pavla ako Kristovho svedka. Téma 36. svetových dní mládeže sa inšpiruje príkladom sv. Pavla zo Skutkov apoštolov: „Vstaň! Ustanovil som ťa za svedka toho, čo si videl“ (porov. Sk 26,16). Pápež František tentoraz nadväzuje na predošlé posolstvo napísané pred pandémiou s témou „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk, 7,14). „Aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ pripomína Svätý Otec František mladým a píše im, že Boh ich znovu pozýva „postaviť sa na nohy“, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré počas pandémie prežili. Niekoľkostranové posolstvo, podpísané 14. septembra na sviatok Povýšenia Svätého kríža, je rozdelené do 11 úsekov, v ktorých Svätý Otec ukazuje príklad sv. Pavla, ktorý sa obrátil, pretože Boh ho zavolal po mene. Ako píše, „iba osobné, nie anonymné stretnutie s Kristom mení život“. Tak cesta, ktorou sv. Pavol prešiel, mení jeho pohľad úplne nanovo. Mladým pápež František v závere posolstva dáva niekoľko pozvaní, ktoré začínajú spojením slov „Vstaň a dosvedčuj…“, s výzvou: „Buďme otvorení prekvapeniam Boha, ktorý nám chce svietiť svojím svetlom na ceste.“

Godzone tour 2021 bude naživo, jeho téma znie „Boh nie je mŕtvy“

Kedy a kde sa uskutoční Godzone tour?
Turné sa uskutoční od 15. do 20. novembra v piatich mestách Slovenska a jednom zahraničnom meste. Godzone tím navštívi postupne Prešov, Poprad, Žilinu, Zvolen, Bratislavu a Ostravu. Posledný ročník, ktorý bolo možné usporiadať fyzicky, v roku 2019, navštívilo turné viac ako 25 000 ľudí. Vstup na Godzone tour je aj tento rok zdarma. Keďže cieľom organizátorov je, aby sa programu mohlo zúčastniť čo najviac ľudí, preto sa v slovenských mestách uskutoční v dvoch časoch: 16:30 pre OTP (25% kapacity haly) a 19:30 pre očkovaných (neobmedzená kapacita).zobraziť

 


Anjel Pána vo Svetový deň migrantov: Nazavrime dvere ich nádeji

Potom je v Evanjeliu ešte aj Ježišova výzva: namiesto súdenia všetkého a všetkých, dávajme si pozor na nás samých! Je tu totiž riziko, že budeme neúprosní k iným, no až príliš zhovievaví k sebe samým! Ježiš nás vyzýva, aby sme nerobili kompromisy so zlom, a používa úderné obrazy: „Ak je niečo v tebe príčinou pohoršenia [Ak ťa niečo zvádza na hriech], odtni to!“ (porov. v. 43-48). Ak ti niečo škodí, odtni to! Nehovorí: „Ak ťa niečo zvádza na hriech, postoj, pouvažuj nad tým, polepši sa trochu…“ Nie: „Odtni to! Ihneď!“. Ježiš je v tomto radikálny, náročný, ale pre naše dobro, ako dobrý lekár. Každý rez, každé orezanie je na lepší rast a prinášanie ovocia v láske. Pýtajme sa teda: čo je vo mne v protiklade s Evanjeliom? Čo konkrétne Ježiš chce, aby som ja odťal v mojom živote?zobraziť

V Bologni blahorečia kňaza zabitého za pomoc obetiam nacizmu

V nedeľu 26. septembra bude v Bologni blahorečený mučeník zo záveru Druhej svetovej vojny, 29-ročný taliansky diecézny kňaz Giovanni Fornasini, ktorý bol zavraždený v roku 1944 nemeckým vojakom v oblasti Bologne. Horlivo konal svoju kňazskú službu a neohrozene sa zastával svojich farníkov v kontexte vojnových udalostí. Duchovný otec Giovanni Fornasini (1915-1944) osobne pochovával mŕtvych po tzv. Marzabottskom masakri na prelome septembra a októbra 1944, pri ktorom príslušníci SS hromadne postrieľali skupiny civilistov, s celkovým počtom 770 obetí. Ako obetavý kňaz pomáhal núdznym, poskytoval útočisko utečencom a ochránil dôstojnosť niekoľkých dievčat pred vojakmi. Slávnosti v Bologni bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro.

Spriatelení biskupi hnutia Fokoláre u pápeža: Odvaha k jednote

Tvárou v tvár uzavretému svetu nás Duch Svätý volá, aby sme mali odvahu byť jedno – to je myšlienka z príhovoru pápeža Františka adresovaného biskupom spriazneným s hnutím Fokoláre, ktorých prijal v sobotu 25. septembra na audiencii vo Vatikáne. Väčšina, až 181 biskupov, sa v dôsledku pandémie zúčastňuje na v poradí už 40. stretnutí v Castel Gandolfe pri Ríme virtuálnou formou. Osobitnou charizmou hnutia Fokoláre, založeného Chiarou Lubichovou je služba  v prospech jednoty Cirkvi, veriacich i celého sveta, pripomenul pápež František a poukázal na podobnosť tejto charizmy so službou biskupov. Pápež i biskupi slúžia jednote, avšak nie tej vonkajškovej, „akejsi uniformite, ale tajomstvu spoločenstva, ktorým je Cirkev v Kristovi a v Duchu Svätom, Cirkev ako živé telo, ako ľud putujúci dejinami a zároveň ponad dejiny“, ktorý svedčí o Kristovi. „Drahí bratia, môžeme povedať, že toto je Boží „sen“. Je to jeho plán zmieriť a zjednotiť všetko a všetkých v Kristovi (porov. Ef 1,10; Kol 1,20). Je to aj „sen“ o bratstve, ktorému som venoval encykliku Fratelli tutti. Tvárou v tvár „tieňom uzavretého sveta“, kde sa „mnohé sny o jednote rúcajú“, kde chýba „jeden plán pre všetkých“ a globalizácia sa plaví „bez spoločného kurzu“ kde hrozí, že bič pandémie prehĺbi nerovnosti, nás Duch volá, aby sme „mali odvahu – paréziu – byť jedno“, ako hovorí názov vášho stretnutia. Trúfať si na jednotu. Vychádzajúc z vedomia, že jednota je dar.“ Pápež poukázal na mnohých svedkov našich čias, duchovných pastierov i laikov, ktorí mali „odvahu k jednote“ a osobne za ňu zaplatili vysokú cenu. „Pretože jednota, ktorú nám dal a stále dáva Ježiš Kristus, nie je „unanimizmus“, neznamená to súhlasiť za každú cenu, to nie. Riadi sa základným kritériom, ktorým je úcta k človeku, úcta k tvári toho druhého, najmä chudobného, malého, vylúčeného.“

Vo Vatikáne bol zavedenný povinný greenpass

Kardinál Giuseppe Bertello, predseda governatorátu Mestského štátu Vatikán a Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán, vydal výnos týkajúci sa zavedenia povinného zdravotného preukazu na území Vatikánu. Od 1. októbra bude vstup do mestského štátu možný iba s digitálnym vatikánskym greenpasom alebo zahraničným osvedčením o očkovaní, osvedčením o uzdravení z COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19. Nové pravidlo platí aj pre budovy nachádzajúce sa v extrateritoriálnej zóne a uvedené v článkoch 15 a 16 Lateránskych dohôd (najmä budovy kuriálnych oddelení, niektoré pontifikálne vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy). Bez „greenpassu“ je možná iba účasť na bohoslužbách. Doba platnosti nových pravidiel nie je stanovená – uvádza sa, že boli prijaté „do vydania nových predpisov“. Dokument hovorí, že povinný greenpass je zavedený v súlade s odporúčaniami Svätého Otca, ktoré boli dané na audiencii kardinálovi Bertellovi 7. septembra. Pápež počas audiencie uviedol, že „je potrebné zaistiť ochranu zdravia pri rešpektovaní dôstojnosti, práv a základných slobôd každého pracovníka“. Za kontrolu certifikátov na území Vatikánu a v extrateritoriálnej zóne budú zodpovedné príslušné orgány.zobraziť

Z Košíc do Vysokej nad Uhom opäť vyštartuje beh S Ankou za život

„Pozývame vás na 4. ročník štafetového behu S Ankou za život s úmyslom obetovať svoj beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Zveriť obnovu kultúry života príhovoru blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá na vlastnej koži pocítila kultúru odľudštenia a smrti,“ avizuje Martin Horňák. Bežci vyrazia z Košíc, pokračovať budú po trase – Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom a Vysoká nad Uhom (Kostol Sedembolestnej Panny Márie). Záujemcovia, ktorí sa chcú získať bližšie informácie, sa môžu ozvať Martinovi Horňákovi ( 0904 617 792, hornakmarti1313@gmail.com). Všetky informácie o behu sú k dispozícii na stránke www.domcek.org  a na profile na Facebook / www.facebook.com/domankykolesarovej. Anna Kolesárová bola blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach. Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku blahoslavenej na 20. november. Kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, v rodisku blahoslavenej Anny, panny a mučenice, bol ustanovený za pútnické miesto. V kostole sa nachádza hlavný relikviár s ostatkami bl. Anny Kolesárovej. Podrobnosti o živote Anny Kolesárovej i o procese jej blahorečenia je možné nájsť na webovej stránke annakolesarova.sk.

Pápež starším kňazom: Staroba nie je chorobou, ale privilégiom

Staroba je privilégiom: „Prežívate obdobie, starobu, ktorá nie je chorobou, ale privilégiom. Pomyslite na Simeona a na Annu: práve keď sú seniormi, evanjelium plne vstupuje do ich života a berúc do náručia Ježiša, všetkým ohlasujú revolúciu nežnosti. A aj tí z vás, ktorí sú chorí, môžeme povedať, že prežívajú privilégium: výsadu podobať sa Ježišovi, ktorý trpí a niesť kríž práve tak, ako on.“ Kňazom, ktorí sú odkázaní na pomoc komunity, pápež pripomína, že sú dôležití pre mladé generácie: „Vy však nie ste len predmetom asistencie, ale ste aktívnymi protagonistami v komunitách: ste nositeľmi snov, snov plných pamäte a preto ste dôležití pre mladé generácie, práve preto, že vaše sny sú koreňom. Od vás pochádza miazga pre rozkvet v kresťanskom živote a v službe.“zobraziť

Pápež pri tlačovej konferencii v lietadle: Nikdy som neodmietol podať Eucharistiu

Počas spiatočného letu z Bratislavy do Ríma pápež hovoril s novinárskym sprievodom pri obvyklej tlačovej konferencii. Skôr ako k ukončenému pobytu na Slovensku sa vyjadril k aktuálnym témam – od očkovania proti Covidu-19 cez vzrastajúci antisemitizmus a postoj Cirkvi k potratom a redefinícii manželstva, po odmietanie Eucharistie politikom, ktorí presadzujú potratové zákony.

István Károly Kuzmányi (Magyar Kurir): Svätý otče, ďakujeme vám za vašu návštevu v Budapešti, kde ste citoval kardinála Mindszentyho, ktorý vyhlásil: „Ak existuje milión modliacich sa Maďarov, nemám obavy o budúcnosť“. Prečo ste sa po dvadsaťjeden rokoch rozhodol zúčastniť na eucharistickom kongrese a ako pozeráte na kresťanstvo v Európe?

„O návšteve v Budapešti niekto zmýšľal zle, ale bola takto naplánovaná. Ale som sľúbil vášmu prezidentovi, že sa pokúsim prísť budúci alebo nejaký iný rok. Maďari si uchovávajú množstvo hodnôt, zasiahol ma veľmi hlboký zmysel pre ekumenizmus. Európa všeobecne by sa mala vrátiť k snu svojich otcov zakladateľov, čo stále opakujem. Európska únia nie je schôdzovanie, ale v jej základoch je duch, o ktorom snívali Schumann, Adenauer, De Gasperi. Hrozí nebezpečenstvo, že sa z nej stane obyčajný správny úrad, čo nie je dobré. Európa by sa mala vrátiť k mystike, svojim koreňom, a rozvíjať ich, a to vo všetkých krajinách. Pravdou je, že niektoré záujmy, možno mimoeurópske, sa snažia Európsku úniu využiť na ideologickú kolonizáciu, čo nie je dobré. U vás som bol vlani v Transylvánii, tá omša bola nádherná.

Bohumil Petrík (Denník Štandard): Slovenských občanov rozdelilo očkovanie. Hovoríte, že očkovanie je úkon lásky, ale rôzne diecézy k tomu majú rôzny prístup. Ako v tejto súvislosti má dôjsť k zmiereniu?

„Je to trochu divné, pretože ľudstvo sa vo svojich dejinách s vakcínami priatelilo, očkovalo sa proti osýpkam, detskej obrne … táto vyhrotenosť možno plynie skôr z neistoty, nielen z pandémie. Teda z rozdielov medzi vakcínami a tiež povestí o tom, že niektoré vakcíny sú len o málo viac ako destilovaná voda, a to všetko vyvolalo strach. Iní sú presvedčení o nebezpečnosti očkovania, ktorým údajne do organizmu vstupuje vírus. Aj v kardinálskom kolégiu je niekoľko negacionistov a jeden z nich, chudák, je hospitalizovaný s koronavírusom, čo je životná irónia. Neviem to dobre vysvetliť, niektorí ľudia hovoria, že vakcíny neboli dostatočne preverené. Jasné je, že vo Vatikáne boli očkovaní všetci, s výnimkou malej skupinky. U tej sa teraz premýšľa o tom, ako jej pomôcť.“

Daniel Verdú Palai (El Pais): V nedeľu dopoludnia ste sa stretli s Orbánom. Možno pochopiť rozdielnosť vašich postojov. Chceli sme sa opýtať, ako prebehlo toto stretnutie, či ste sa dotkli otázky migrácie a čo si myslíte o zákonoch o homosexuáloch, ktoré vydal.

„Išlo o prezidentovu návštevu, bol natoľko slušný, že ma vyhľadal. Stretol som sa s ním tretíkrát, prišiel spolu s premiérom a podpredsedom vlády. Hovoril prezident a témou bola ekológia. Skutočne klobúk dole pred Maďarmi a ich ekologickými znalosťami. Vysvetľoval mi, ako čistia rieky; záležitosti, ktoré som nepoznal. Potom som sa opýtal na priemerný vek, pretože mi robí starosti demografický prepad. V Taliansku je priemerný vek 47 rokov, v Španielsku snáď ešte viac. Mnohé dediny sa vyprázdnili alebo v nich žije veľa starých ľudí. Ako to riešiť? Maďarský prezident mi vysvetlil, že majú zákon, ktorý pomáha mladým párom k manželstvu a založeniu rodiny.zobraziť


Pápež sa poďakoval za cestu Panne Márii

Svätý Otec sa po návrate zo Slovenska 15. septembra poďakoval za svoju 34. apoštolskú cestu Panne Márii. Ako je uňho zvykom, cestou z letiska sa zastavil v hlavnej Mariánskej Bazilike Santa Maria Maggiore.

Pápež František zotrval v tichej modlitbe pred starobylou ikonou Panny Márie Salus populi romani v bočnej kaplnke baziliky.


Pápež František ukončil návštevu Slovenska a vrátil sa do Ríma 4. deň návštevy
P:3, 15. 09. 2021 16:35, DOM

 

 

 

Bratislava 15. septembra (TK KBS) Pápež František ukončil návštevu Slovenska. Rozlúčil sa na letisku. Počas štyroch dní absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, židovskej, rómskej komunity a mladými. Okrem Šaštína, kde dnes slávil svätú omšu, navštívil Bratislavu, Košice a Prešov. 

PRINÁŠAME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE 
::FOTOGALÉRIA:: 

18:10 Minútka z návštevy Budapešti a Slovenska (zdroj: Vatican News) 

 

16:45 Svätý Otec je už naspäť v Ríme. Airbus 320 spoločnosti Alitalia, na palube ktorého sprevádzalo pápeža okrem členov vatikánskej delegácie takmer 80 novinárov, pristál na letisku Ciampino o 15:17.

Ako je zvykom, cestou pápež pozdravil prezidentov prelietaných krajín. Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zaslal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska. Do Bratislavy adresoval prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej tieto slová:

„Odchádzajúc zo Slovenska, na záver svojej apoštolskej cesty chcem vyjadriť hlbokú vďačnosť Vašej Excelencii a slovenskému ľudu za vaše veľkodušné prijatie a pohostinnosť. Obnovujúc uistenie o mojich modlitbách za pokoj a blaho krajiny, zvolávam na vás všetkých hojné Božie požehnanie. FRANCISCUS PP.“

Počas krátkeho letu, ktorý trval hodinu a 29 minút sa Svätý Otec stretol s novinármi a odpovedal na ich otázky.

Obsah tlačovej konferencie, ktorá tentoraz vzhľadom na časové okolnosti nebola dlhá, bude zverejnený zakrátko.

Dnešný let Bratislava – Rím bol zároveň posledným letom spoločnosti Alitalia s pápežom na palube, keďže spoločnosť už avizovala svoj zánik pod súčasným názvom.

16:30 Odkaz Pápeža Františka z paluby lietadla: Budem sa modliť za pokoj a blaho slovenského národa

Pápež František tesne po odlete zo Slovenska odkázal z paluby lietadla, že vyjadruje hlbokú vďaku prezidentke SR Zuzane Čaputovej a obyvateľom Slovenska za vrúcne prijatie a pohostinnosť. Dodal, že sa bude modliť za pokoj a blaho slovenského národa, informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. 

14:00 Rozlúčka Svätého Otca Františka so Slovenskom.

Odlet Papez Frantisek Lietadlo

13:52 Svätý Otec František ukončil pastoračnú návštevu Slovenska.

13:15 Rozlúčkový ceremoniál na letisku s pápežom Františkom. Jeho štvordňovú návštevu našej vlasti uzavrela rozlúčka na bratislavskom letisku, kam sa s ním prišli rozlúčiť hlavní ústavní činitelia a predstavitelia miestnej Cirkvi.

Svoju vďaku hostiteľom vyjadril Svätý Otec už v závere slávnosti v Šaštíne týmito slovami:

„Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie.

Zo srdca ďakujem všetkým vám, drahí bratia biskupi, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a občianskym autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou. A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci.“

Záverečné poďakovanie vyslovil pápež František po slovensky: „Ďakujem všetkým!“

Po červenom koberci až ku schodíkom lietadla pápeža Františka vyprevadila prezidentka Zuzana Čaputová. Prišla sa rozlúčiť v čiernych šatách, prežívajúc žiaľ, keďže práve dnes si Pán života povolal do večnosti jej otca po dlhej a ťažkej chorobe.

So Svätým Otcom sa prišli rozlúčiť aj predseda parlamentu Boris Kollár a predseda vlády Eduard Heger. Za Konferenciu biskupov Slovenska sa s Petrovým nástupcom lúčil jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätý Otec krátko po 13.30 vystúpil po schodíkoch lietadla a s úsmevom na tvári zamával na rozlúčku. Od 13.50 už lietadlo smerovalo na juh a ponad územie Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska sa vráti naspäť do Ríma. Na letisku Ciampino je prílet naplánovaný na 15.30.

Z paluby lietadla sa Svätý Otec poďakoval Slovákom aj cez sociálnu sieť zo svojej twitterovej adresy @Pontifex:

„Vzdávam vďaky Bohu za to, že mi dovolil uskutočniť túto apoštolskú cestu. Som vďačný všetkým, ktorí rozličnými spôsobmi spolupracovali, osobitne prostredníctvom modlitby. Všetkých si vás nesiem v srdci.“

Ako je zvykom, pápež František počas letu zdraví telegramom hlavy štátov počas preletu nad jednotlivými krajinami.

Zuzana Caputova papez Frantisek

 

12:33 Novinári už čakajú na letiskovej ploche na pápeža Františka, ktorý približne o hodinu opustí pôdu Slovenska. Novinári, ktorí ho budú sprevádzať na jeho lete domov do Ríma, práve nastúpili na palubu lietadla.

12:25 Svätý Otec František sa zo svätej omše v Šaštíne presúva na letisko do Bratislavy. 

Na letisku ho privíta prezidentka SR Zuzana Čaputová. Po krátkom osobnom stretnutí a pozdravoch oboch delegácii odletí späť do Ríma. Predpokladaný príchod do Ríma je 15:30. 

12:05 Svätá omša v Šaštíne s pápežom Františkom.

12:03 Minútka zo svätej omše s pápežom Františkom (Zdroj: Vatican News) 

12:00 Popri príjazdovej ceste na bratislavské letisko sa už zhromažďujú ľudia, ktorí chcú na rozlúčku zamávať Svätému Otcovi. Na priestranstve v Šaštíne zatiaľ ľudia čakajú, kým budú môcť opustiť sektory. 

11:55 Na záver slávnosti si Svätý Otec uctil Pannu Máriu symbolickým darom zlatej ruže.

Je to exkluzívny dar najvyšších pontifikov, ktorí navštívili Mariánske svätyne.

Objekt je vyrobený zo striebra a pozostáva z mramorového podstavca, nad ktorým je umiestnená strieborná váza s pápežským erbom, z ktorého odchádzajú vetvy so štyrmi ružami a listami.

11:50 „Nastal čas rozlúčky s vašou krajinou“. Povedal pápež František pri záverečnom príhovore.

Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie“.

Sastin Kriz

11:45 Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval po ukončení šaštínskej púteSvätému Otcovi: „Vďaka, Svätý Otče, že ste nám znova pripomenuli, že sa máme venovať chudobným, že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc.

Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnej vzťahu katolíkov rímskeho a gréckeho obradu, sme synmi a dcérami tej istej katolíckej Cirkvi. Vďaka, že ste sa stretli s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva a s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujeme hľadať cesty k plnej jednote.

Vďaka, za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať“.

11:30 „Panna Mária je vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána.

Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“ , povedal Svätý Otec vo svojej homílii, ktorú predniesol v Šaštíne.

Plné znenie homílie je TU.
Frantisek Sastin Homilia 

10:45 Návštevou Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Šaštíne v stredu 15. septembra vrcholí program návštevy pápeža Františka venovaný Slovensku, miestnej Cirkvi i všetkým obyvateľom krajiny. Svätý Otec pri tejto príležitosti venoval osobitný priestor spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvätnej pôde pútnickej svätyne.

Po príchode automobilom do areálu svätyne kroky pápeža smerovali do Baziliky Sedembolestnej, kde sa stretol s biskupmi a modlil sa spolu s nimi. Udalosť nebola prenášaná médiami. Prinášame fotografie od oficiálneho fotografa a text spoločnej modlitby z liturgického misála.

„Naša Sedembolestná Panna, zišli sme sa tu pred tebou ako bratia, vďační Pánovi za jeho milosrdnú lásku. A ty si tu s nami ako si bola s apoštolmi vo Večeradle.

Matka Cirkvi a útecha zarmútených, s dôverou sa obraciame k tebe, v radostiach aj v námahách našej služby. Pozeraj na nás s nehou a priviň nás do svojho náručia.

Kráľovná apoštolov a útočisko hriešnikov, ty poznáš ľudské hranice, duchovné zlyhania, bolesť z osamelosti a opustenosti: uzdrav svojou vľúdnosťou naše rany.

Matka Božia a naša Matka, zverujeme ti svoj život a našu vlasť, zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo. Vypros nám milosť, aby sme s každodennou vernosťou žili slová, ktoré nás naučil tvoj Syn Ježiš a s ktorými sa teraz, v ňom a spolu s ním, obraciame k Bohu, nášmu Otcovi.“

Po spoločnej modlitbe Pater noster (Otče náš) Svätý Otec uzavrel modlitbu slovami:

„Bože, ty dávaš Cirkvi milosť nábožne nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu v rozjímaní o Kristovom utrpení; dopraj, prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie priľnuli k tvojmu jednorodenému Synovi a získali plnosť jeho milosti. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.“

Po stretnutí s biskupmi, zvečnenom spoločnou fotografiou pred oltárom s milostivou sochou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, prišiel pápež František medzi veriacich zhromaždených v areáli a pozdravil ich prechádzajúc v papamobile pomedzi nich. Potom už nasledovalo eucharistické slávenie v liturgickom priestore pripravenom v areáli pútnickej svätyne.

10:35 Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, dnes prišlo na svätú omšu so Svätým Otcom Františkom do Šaštína viac ako 50 000 ľudí. Pápež František ju slávil na záver štvordňovej pastoračnej cesty na Slovensku. Pápež František sa zaradil medzi najvýznamnejšie návštevy Šaštína.

S pápežom Františkom v Šaštíne koncelebroval slovenský biskupský zbor, biskupi z iných krajín, spolu okolo 90 biskupov a vyše 500 kňazov. Pri oltári po boku pápeža koncelebrovali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a košický  arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Svätý Otec v homílii vyzval Cirkev na Slovensku, aby podľa vzoru Panny Márie kráčala za Kristom a nezostala stáť:

„Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“

Frantisek Sastin Papamobil  

10:00 Svätá omša s pápežom Františkom v Šaštíne. Na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pápež František celebruje v Šaštíne spolu so slovenskými biskupmi a zástupcami okolitých krajín a za účasti veľkého počtu veriacich.

9:50  Radosť z prítomnosti Svätého Otca medzi veriacimi v Šaštíne bola cítiť z každého jedného potlesku či pozdravu,” povedala Lucia Pálešová, redaktorka Rádia Lumen, ktorá bola medzi pútnikmi počas prechodu papamobilu v sektoroch.

9:19 Svätý Otec František prišiel do Šaštína. Ide o posledný deň jeho apoštolskej cesty na Slovensku. Svätá omša je naplánovaná so začiatkom o 10:00. Svätý Otec sa medzi pútnikmi presunul v papamobile po celom priestranstve.

Prítomných pozdravil a požehnal. V areáli ho vítali ľudia potleskom a mávaním najmä vatikánskych či slovenských vlajok. V Šaštíne vidieť aj ľudí z iných krajín, napríklad zo susednej Českej republiky.  

Slávnosť bude v latinskom jazyku. Jednotlivé čítania a čítanie z Evanjelia podľa Lukáša bude prednášané po slovensky. Modlitba veriacich po slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky a rómsky, nasledovať bude požehnanie rodín. Na záver svätej omše pozdraví pápeža predseda KBS Stanislav Zvolenský a ľud pozdraví aj Svätý Otec.

Po svätej omši sa pápež František presunie zo Šaštína na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa uskutoční rozlúčkový ceremoniál. Následne odletí do Ríma.

9:13 Šaštín sa stal pre mnohých veriacich z celej krajiny voľbou číslo jeden pre stretnutie s pápežom na Slovensku. Len tu totiž pápež František celebroval svätú omšu v latinskom obrade.

Ako informoval TK KBS redaktor Rádia LUMEN Ivo Novák, záchytné parkoviská sa počas noci zapľňali len pomaly a mnohí si nechali príchod na poslednú chviľu. „To spôsobilo veľké rady a pretlak v miestach, kde prebiehali kontroly. Pútnici sa pripravovali na prichod Svätého Otca rôznymi modlitbami. Zaujímavosťou liturgického priestoru je jeho priehľadnosť, keďže veriaci vidia z areálu na veže baziliky,” povedal Ivo Novák.

9:10 Príchod pápeža Františka do Šaštína.

8:30 Svätý Otec sa v utorok po svätej liturgii stretol s emeritným košickým gréckokatolíckym biskupom Milanom Chauturom. Ako povedal pre TK KBS hovorca Košickej eparchie Martin Mráz, pápež František po svätej liturgii požiadal vladyku Cyrila, aby priviedol biskupa Milana Chautura, že sa s ním chce stretnúť.

Svätý Otec s ním sa trošku porozprával a spravili si spoločnú fotografiu. Z prítomných vladyka Milan strávil s pápežom najviac času,” povedal Martin Mráz.

8:24 Sektory v Šaštíne, kde sa v stredu uskutoční svätá omša za účasti pápeža Františka, sa postupne zapĺňajú. Na mieste sú už desaťtisíce veriacich, ktorí očakávajú príchod Svätého Otca, píše TASR. 

7:45 UPOZORNENIE POLÍCIE SR 

 

7:45 Na priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne už tisícky pútnikov očakávajú pápeža Františka. Prichádzali od skorých ranných hodín, od stretnutia očakávajú povzbudenie a tešia sa, že uvidia hlavu katolíckej cirkvi naživo. Svätá omša v Šaštíne začne o 10:00. Od skorých ranných je pre pútnikov pripravený sprievodný program, ako napríklad modlitba posvätného ruženca, chvály či loretánske litánie.

7:00 Čo si všimli svetové médiá z tretieho dňa návštevy pápeža Františka na Slovensku? Pápežova utorková návšteva košického sídliska Luník IX vyvolala mimoriadny ohlas v zahraničných médiách. 

7:15 V Bratislave a Šaštíne platia dopravné obmedzenia (TU a TU). 

7:00 UPOZORNENIE POLÍCIE SR

6:00 V deň návštevy pápeža Františka v Šaštíne sa začne reťaz modlitieb a pôstu za kňazov. Na Slovensku ju už po deviatykrát organizuje hnutie Modlitby za kňazov. Štyridsaťdňová reťaz vyvrcholí na celonárodnej púti za kňazov v Šaštíne, ktorá bude v sobotu 23. októbra 2021. Hnutie Modlitby za kňazov má svoje centrum pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

5:30 Z iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky so sídlom v Buenos Aires Rastislava Hindického sa bude konať v Národnej bazilike Argentíny v Lujáne 15. septembra 2021 o 11:00 miestneho času slávnostná svätá omša venovaná Svätej patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márie. Celebrovať ju bude rektor baziliky otec Lucas García.

„Konanie svätej omše v Národnej svätyni Argentíny v ten istý deň, kedy bude Svätý Otec František celebrovať svätú omšu na Slovensku – v Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – tak symbolicky duchovne spojí Slovensko s jeho rodnou krajinou,“ informoval Rastislav Hindický, veľvyslanec SR v Argentíne.

4:30 Pozývame vás k modlitbe za posledný deň návštevy pápeža Františka na Slovensku. 

04:00 Pápeža Františka čaká dnes záverečný – štvrtý deň návštevy Slovenska.

04:00 Prinášame harmonogram tretieho dňa 34. apoštolskej cesty pápeža Františka.

Streda 15. septembra 2021

BRATISLAVA – ŠAŠTÍN – BRATISLAVA – RÍM

9:10       Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00     Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne – homília Svätého Otca
13:30     Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45     Odlet do Ríma
15:30     Prílet na medzinárodné letisko Rím-Ciampino

Zdroj: Vatican News / Oficiálny komunikát


Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (3. deň návštevy)
P:3, 14. 09. 2021 21:00, DOM

 

 

 

Bratislava 14. septembra (TK KBS) Tretím dňom pokračovala návšteva pápeža Františka na Slovensku. Z Bratislavy odletel do Košíc. Odtiaľ sa presul do Prešova, kde na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove predsedal Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Potom absolvoval stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX a stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Z Košíc potom odletel späť do Bratislavy. 

PRINÁŠAME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE 
::FOTOGALÉRIA:: 

23:45 Primátor mesta Šaštín – Stráže Jaroslav Suchánek o významnej udalosti, ktorú čaká v stredu mesto na Záhorí. Na záver svojej pastoračnej návštevy prícestuje do Šaštína Svätý Otec František.

22:16 Mesto Prešov pripravilo pre pápeža Františka dar v podobe drevorezby z lipy vyobrazujúcej svätého Jozefa pri práci s drevom. V utorok počas návštevy Prešova ho Svätému Otcovi odovzdala primátorka Prešova Andrea Turčanová, informoval hovorca mesta Vladimír Tomek. 

Myšlienka vychádza z toho, že svätý Jozef je patrónom mesta Prešov. Ďalšou spojitosťou je, že práve tento rok vyhlásil pápež František mimoriadny rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej cirkvi. Zároveň sme chceli, aby bol tento dar pre pápeža spomienkou na návštevu Slovenska, ktorej motto znie: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom,“ uviedol Tomek.

Drevorezbu vyhotovil špeciálne pre pápeža Františka umelecký rezbár Jaroslav Bujňák z Brezovice. „Autor umiestnil postavu svätého Jozefa do pomyselného rámu, ktorého tvar kopíruje siluetu Kriváňa, symbolu Slovenska, lemovaného národnou trikolórou,“ dodal Tomek.

22:15 Myslím, že to čo povedal o mládeži, o láske, trpezlivosti, o formácii – to sú veľmi dôležité slová, ktoré súvisia s formáciou dnešných mladých ľudí. A tiež to, že je dôležité sa vrátiť ku koreňom  k rodičom a starým rodičom a v tomto základe čerpať,“ povedal arcibiskup Bober o stretnutí v Košiciach. Vladyka Cyril Vasiľ sa k nemu pridáva: „Ťažko vybrať slová. K slovám pápeža sa chcem ešte vrátiť. Momentálne vo mne doznieva príhovor, ktorý pápež povedal mladým. Svätý Otec odpovedal na otázky, ktoré mladí nastolili vo svojich svedectvách. Svätý Otec povzbudil k svätej spovedi a k prijímaniu sviatostí. Boh nás má rád a stále nám odpúšťa“.

22:08 Pápež František dnes po stretnutí s mladými v Košiciach požehnal ikonu sv. Edity Steinovej – Terézie Benedikty z Kríža. Táto ikona, napísaná pre Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach, bude sprevádzať aktivity gymnázia počas Roka sv. Edity Steinovej na GYMES-e. „Svätý Otec František ďakujeme za to, že nám aj takto zanecháte svoj odkaz a ukazujete nám našu patrónku ako ženu hodnú nasledovania,“ napísalo Gymnázium na Facebooku. 

21:35 Na podujatí s mladými privítalo pápeža Franti viac ako 20.000 prevažne mladých ľudí, nechýbali však ani staršie generácie. 

21:10 Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo.
Kosice, Frantisek, prihovor
Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele,“
povedal v príhovore mladým na Štadióne Lokomotíva v Košiciach Svätý Otec František. 

Plné znenie príhovoru je TU

19:30 Minútka z tretieho dňa apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku.

19:00 Minútka zo stretnutia mladých s pápežom Františkom na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. 

 

17:35 „Najdrahší Svätý Otec František, celé Slovensko cíti veľkú radosť z Vašej osobnej prítomnosti tu medzi nami. V našej arcidiecéze vnímame tento deň ako chvíľu posilnenia a povzbudenia pre náš život. Všetci, no špeciálne mladí, žijeme dnes vo zvláštnom zmätku tejto doby, ktorý nie je ľahké zvládnuť,“ privítal pápeža Františka na Štadióne Lokomotíva v Košiciach Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. 

Plné znenie príhovoru je TU

Kosice, Bober, Frantisek 

17:04 Prinášame svedectvá, ktoré zazneli počas stretnutia pápeža Františka s mladými na štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Petra Filová pochádza z Košíc, má 29 rokov a aktuálne je študentkou náboženskej výchovy na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Aktívne participuje na aktivitách Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.

Volám sa Petra a rada by som vám svedčila o tom, ako mi jedna sviatosť zmierenia zmenila život. Bol to čas, kedy som osobne spoznala, prečo Ježiš trpel na kríži. Od malička som videla Ježiša na kríži – doma, v škole, v kostole – no neuvedomovala som si zmysel jeho obety. Vo svojom živote som mala dlhšie obdobie, kedy som žila bez sviatosti zmierenia. Bolo to práve v čase, keď som sa pripravovala na sviatosť birmovania. Navonok som bola ideálny birmovanec. Nemala som problém s vedomosťami z katechizmu, bola som aktívna na liturgických sláveniach. Na prvý pohľad všetko perfektné. Avšak celý ten čas som bola, ako by povedal Ježiš: “obieleným hrobom.” Zvonku úspech a dokonalosť, ale vo vnútri mŕtva prázdnota.

Postupne prišiel čas svätej spovede pred sviatosťou birmovania. Ja som si pre svoju spoveď vybrala košickú katedrálu, aby to bolo čo najviac anonymné. Chcela som Ísť ku kňazovi, ktorý ma v živote nevidel a zrejme už ani neuvidí. Ako som tam bola a vyznávala hriechy, čakala som výčitky a hnev, no nič z toho neprišlo. Kňaz sa tešil, že som prišla a ako zadosťučinenie mi dal pomodliť sa jeden Otčenáš. Keď som vyšla zo spovednice, sadla som si v katedrále a začala som sa modliť Otče náš – prvý raz, druhý raz, tretí raz… A modlila som sa ho asi tridsať ráz, stále dookola. Mne tá sviatosť zmierenia, láskavosť kňaza a to, že som mohla zavolať na Boha “Otec” oživili srdce.

Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania a bola som veľmi šťastná. Radosť a oheň Ducha Svätého je to, čím žije moje srdce. To je presne to, prečo potrebujem prijímať sviatosť zmierenia, aby sa moje srdce očistilo od hriechu a naplnilo Božím Duchom. Okrem toho ma naplnila aj veľká túžba slúžiť a hovoriť o Ježišovi. V mojom živote sa následne všetko zmenilo, lebo som sa zmenila ja. No to najpodstatnejšie je, že sa zmenil môj postoj k hriechu. Viem, že nechcem žiť v hriechu. Nechcem byť „obielený hrob“. Už rozumiem, prečo Ježiš trpel na kríži.

Svätý Otec, viem, že aj Vám v období mladosti veľmi pomohla jedna sviatosť zmierenia. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu?

Kosice, Frantisek, svedectvo

Peter Lešak má 37 rokov a pochádza z Brezna. Študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho manželka Zuzana má 36 rokov a pochádza zo Zvolena. Tiež študovala v Banskej Bystrici. Majú spolu tri dcéry: Sofia (9 rokov), Lujza (7 rokov) a Mária Anna (4 roky). Čakajú chlapčeka, ktorý sa má narodiť v septembri. Peter je aktuálne konateľom spoločnosti s názvom LAUDATOSI, ktorá sa zaoberá ekologickými stavbami.

Volám sa Peter a s mojou manželkou Zuzkou som sa stretol pred trinástimi rokmi. Keď sme začínali náš vzťah, prišli sme prvýkrát na púť k Anke Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Práve som končil vysokoškolské štúdiá. Zuzka bola praktizujúca veriaca, ale ja svetský chlapec. Ankin príbeh obrany čistoty sa nás oboch veľmi dotkol. Pre mňa to bolo vtedy niečo nepredstaviteľné – radšej obetovať vlastný život ako stratiť nevinnosť. Začali sme vnímať tento dar od Boha úplne novými očami. Obaja sme boli zranení z minulých vzťahov a nechceli sme opakovať tie isté chyby. Ja som pri Anke zažil silný Boží dotyk v spoločenstve mladých veriacich ľudí a pochopil som zmysel života, ktorý som tak dlho hľadal. Tu som bol prvýkrát v živote na svätej omši.

Moja manželka Zuzka tu odovzdala svoju minulosť a nečisté vzťahy vo sviatosti zmierenia, prijala uzdravenie a chcela začať odznova. Prosila Anku pri hrobe aj počas celej púte o pomoc, ako mi má vysvetliť, že chce mať so mnou čistý vzťah. Zázrakom pre ňu bolo, že som to navrhol ako prvý. Vďaka Anke sme objavili a pochopili hodnotu čistoty vo vzťahu a udržali si ju až do manželstva. Nebyť Anky, možno by náš vzťah išiel úplne inou cestou a možno by sme spolu ani dlho nezostali.

Vnímali sme a aj naďalej vnímame milosť Ankinho príhovoru za našu lásku. Ja som úplne zmenil svoj život, nespoznávali ma kamaráti ani vlastní rodičia. Po roku prípravy som mal prvú svätú spoveď amohol som prijať eucharistického Ježiša. Potom sme sa stali manželmi. Dnes je tomu už jedenásť rokov. Blahoslavenú Anku máme doma na obrázku aj s relikviou ako pamiatku zo slávnosti jej blahorečenia, ale hlavne ju nosíme v našich srdciach. Modlíme sa k nej a veríme, že sa za nás a za iných prihovára a prosíme Nebeského Otca aj o zázrak na Ankin príhovor. Ďakujeme Bohu a Anke za našu lásku, za naše tri deti a štvrté bábätko na ceste. Vďaka Anke vieme, ako vysvetľovať hodnotu čistoty našim trom dcéram, ktoré Anku a jej príbeh poznajú a ak Pán dá, raz ju samé navštívia vo Vysokej nad Uhom.

Svätý Otec, ako máme povzbudiť mladých, aby uverili v hodnotu čistej lásky?

Peter Liška má 33 rokov a pochádza z farnosti Plavnica, Lenka má 35 rokov a pochádza z farnosti Kobyly (obe farnosti paria o košickej arcidiecézy). Obaja študovali v Košiciach. Peter je zubný lekár, Lenka je učiteľka. Momentálne bývajú v Banskej Bystrici, kde sa presťahovali kvôli práci. Majú tri deti: Eliška (7 rokov), Emanuel (5 rokov) a Lenka (2 roky). Aktívne sa angažujú v rôznych duchovných spoločenstvách.

Peter: Volám sa Peter, moja manželka je Lenka a tu sú naše tri deti: Eliška, Emanuel a Lenka. Ako malý chlapec som mal náročné detstvo. Od trinástich rokov som vyrastal bez mamy, ktorá nám zomrela. Život v rodine bol často ako ťažký kríž. Ako chlapec som potom žil hriešnym životom až kým som neprišiel na štúdia do Košíc. Tu som stretol spoločenstvo mladých veriacich ľudí a starostlivých kňazov. A môj život sa začal meniť.

Lenka: Petra som stretla práve v tomto spoločenstve mladých veriacich ľudí. Začali sme spolu chodiť, ale naše chodenie nebolo jednoduché. Zranenia zminulosti prinášali mnohé pochybnosti a trápenia, dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny a hlboký čas spoznávania, no často aj o kríži. Ale v pastoračnom centre na univerzite sme vždy nachádzali prijatie a vo Vysokej nad Uhom pri Anke Kolesárovej sme sa učili, čo je nezištná služba, živá viera, radostné srdce a poklad čistoty. Napriek ťažkostiam sme k sebe cítili úprimnú lásku. A tak pred deviatimi rokmi sme si sľúbili vernosť vo sviatosti manželstva.

Peter: Ale ani potom nebol náš život ľahký. Odišli sme do sveta za prácou a na mňa doľahla ťažká choroba. Bol som na pokraji života a neraz sme siahli až na dno našich síl. Ježiš nám v najťažšom čase ukázal, ako nás miluje a že za mňa zomrel na kríži, aby som mohol žiť. V tom čase sme dostali relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej, ku ktorej sa stále modlievame. Po piatich rokoch ťažkého trápenia prišlo vyslobodenie z choroby. Teraz zažívam nový život v zdraví a teším sa s celou rodinkou. Pracujem ako lekár, Lenka je učiteľka a máme tri krásne deti.

Lenka: Ďakujeme Dobrotivému Bohu za jeho prozreteľnú starostlivosť a životnú cestu, ktorou nás vedie. Ďakujeme aj za kríž. Ďakujeme blahoslavenej Anke za jej príhovor. Ďakujeme spoločenstvu mladých veriacich ľudí a starostlivým kňazom za to, že usmerňovali naše cesty.

Svätý Otec, ako máme povzbudiť mladých, aby sa nebáli objať kríž vo svojom živote?

17:05 Počas stretnutia so Svätým Otcom prichádzali správy plné dojatia. „Svätý Otec za nadšeného volania a potlesku prichádza. Atmosféra je veľmi radostná, uvoľnená. Necítiť žiadne negatívne napätie,“ napísal kňaz Juraj Jurica. „Mládež prerušovala reč arcibiskupa Bobera potleskom a výkrikmi radosti.“

17:01 „Aha, pápež priešiel na Slovensko“, zakričali si aj deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Túto fotografiu nám poslali manželia  Barbora a Martin Moravcovci z Lutona. 

Frantisek, TV

17:00 Stretnutie pápeža Františka s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Pápež František svoj tretí deň apoštolskej cesty zakončil stretnutím s mladými na košickom štadióne. Ústrednou témou jeho slov, v ktorých reagoval na osobné svedectvá mladých ľudí, bola radosť.

Na štadióne Lokomotívy bolo prítomných 23-tisíc ľudí, po boku Svätého Otca boli spolu s miestnym arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom kardináli Jozef Tomko, Dominik Duka a ďalší.

„Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.“

„Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo.

Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred  očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele.“

 

16:30 Pápeža Františka očakávajú mladí na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. K štadiónu priletela helikoptéra s pápežovým lekárom a jeho ochranka. Radostné napätie rastie! Zneje pieseň Abba Otče. 
Kosice, Lokomotiva

16:19 Svätý Otec František daroval po stretnutí komunite na Luníku IX dar „Tanier so svätým archanjelom Michalom“. 

Tento špecifický tanier „fangotto“, zhotovený majstrom Giacomom Cusumanom v dielni modernej produkcie caltagirónskej umeleckej keramiky, používali na stole staré sicílske rodiny ako jediný tanier „zdieľaný“ všetkými.

Až do prvých desaťročí 20. storočia sa „fangotto“ bežne používalo v sicílskych domoch, ale dnes, keď už nemá pôvodnú funkciu, z neho urobili calatskí remeselníci dekoračný predmet s prepracovanou výzdobou.

Caltagirónska umelecká keramika, považovaná za jednu z najznámejších na svete, má dávny pôvod, pretože už od roku 827, keď bola Sicília pod moslimskou nadvládou, sa v tomto stredisku usadili Arabi a dali ďalší impulz pre už existujúcu hrnčiarsku výrobu tým, že priniesli niektoré technologické postupy, ktoré sa vtedy používali na východe, v prvom rade glazúru.

V strede „fangotta“ je vyobrazená slávna socha svätého archanjela Michala, obklopená okrajom zdobeným špirálami akantových listov, ktorá je umiestnená vo Vatikánskych záhradách vblízkosti paláca governatorátu.

Táto monumentálna bronzová skulptúra, ktorá bola inaugurovaná 5. júla 2013 Jeho Svätosťou pápežom Františkom v prítomnosti emeritného pápeža Benedikta XVI., je dielom apúlskeho sochára Giuseppeho Antonia Lomuscia, a bola zhotovená na objednávku kardinála Giovanniho Lajola, emeritného predsedu governatorátu Mestského štátu Vatikán, k oslave archanjela Michala ako hlavného obrancu viery a tiež univerzálneho ochrancu Cirkvi a Vatikánu.

„Pri zasvätení Mestského štátu Vatikán svätému archanjelovi Michalovi ho prosíme, aby nás bránil pred Zlým a zahnal ho preč“, túto prosbu vyslovil pri spomenutej príležitosti pápež František, keď požehnával sochu svätého Michala, ktorý sa chystá prebodnúť porazeného démona pri svojich nohách.

Archanjel z Vatikánskych záhrad nie je „súcitný“, ale naopak, zobrazuje sa ako vodca nebeských vojsk, ktorý čelí Satanovi, zráža ho a zvrháva do pekla svojou dlhou kopijou, na hrote ktorej je napísané

„Quis ut Deus“, latinský prepis samotného mena Michal, v hebrejčine Mi-cha-El, čiže „Kto ako Boh“.

Táto patinovaná bronzová socha teda znázorňuje posledný okamih kozmického súboja so zlom, ktoré je premožené dobrom, pričom dobro „si požičiava hrdinské črty ľudskej postavy, zatiaľ čo ním porazený Satan je znázornený postavou rovnakej formy, ale prevrátenou a znetvorenou následkom hriechu“. Na páse okolo glóbusu, ktorý je pod démonom, čítame: „Et portae inferi non prevalebunt“ (Mt 16, 18), na pripomienku Ježišovho prísľubu, vzťahujúceho sa na Cirkev.

16:15 Prinášame plné znenia svedectiev, ktoré zazneli na stretnutí pápeža Františka s Rómami. 

Svedectvo 61-ročného Jána Hera, otca piatich detí, ktorý pochádza z rómskej osady Medoravce (okres Krupina)

Svätý Otec, mnohí Rómovia zo Slovenska, a niektorí aj z tohto sídliska, máme ešte v živej pamäti chvíľu krásneho stretnutia s Vami na rómskej púti v Ríme pred šiestimi rokmi, kde ste nás Rómov uistili o láske zo strany Cirkvi a v závere Vášho príhovoru ste nás povzbudili citátom blahoslaveného Pavla VI. z jeho pamätného stretnutia s Rómami pred 56 rokmi: „V Cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre, vy ste v srdci. Ste v srdci Cirkvi“.

Sme veľmi šťastní, že tieto slová ako Nástupca svätého apoštola Petra nám potvrdzujete aj touto návštevou na Slovensku a osobitne týmto stretnutím s rómskou komunitou. Prichádzate v čase keď sa celý svet nachádza v náročnej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá sa bolestne dotkla aj Rómov v celej Európe. Vašu návštevu preto vnímame ako prejav veľkého záujmu a ako potvrdenie bezvýhradnej Božej Lásky k rómskej komunite na Slovensku i k Rómom na celom svete. Máme nádej, že Vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu.

Preto Vás srdečne vítame medzi nami v očakávaní, že Vaše slová a modlitby nám prinesú vnútornú istotu, že cesta viery je východiskom pre náš život, pre naše vzťahy v našich rodinách i pri zlepšovaní sociálnej a spoločenskej úrovne života. Veríme, že Ježiš Kristus nám pomôže prekonávať napätia v spolunažívaní s majoritou a inými etnickými skupinami.

Svätý Otec, vyprosujte nám v modlitbe spolu s našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou, aby aj z našich rodín vychádzali skutoční učeníci Ježiša Krista prinášajúci pokoj, lásku a nádej.

Ubezpečujeme Vás, že aj my sa budeme modliť za Vás a Vašu službu pre celú Cirkev!

Svedectvo Nikoly a Reného, ktorí vyrástli na rómskom sídlisku Luníku IX. v Košiciach. Nikola má 28 a René 29 rokov. Majú dve deti: Filip 3, a Šimon 1,5. 

Drahý Svätý Otec, ja a aj môj manžel sme vyrastali na tomto sídlisku, tu sme sa hrali a chodili do školy.

Vyrastať na tomto sídlisku je náročné, ale aj vďaka Cirkvi a saleziánom sme obdobie dospievania prežili krajšie a zmysluplnejšie. Venovali sa nám, dôverovali nám, čo ovplyvnilo našu túžbu získať vzdelanie, aj keď to bolo častokrát ťažké. Podporovali nás aj naši rodičia, že ísť proti prúdu sa oplatí.

Kňazi nás pripravili k prvému sv. prijímaniu, k sviatosti birmovania i k sviatosti manželstva, taktiež nám pokrstili naše deti. Viedli nás aj k nezištnej službe. Niekoľko rokov sme dobrovoľne vykonávali animátorskú činnosť.

Dospeli sme a obidvaja sme sa zamestnali. S Božou pomocou som ukončila aj diaľkové štúdium na pedagogickej fakulte. Túžili sme s manželom odísť z tohto sídliska, ale nevedeli sme ako. Saleziáni nám vnukli nádej, že sa to dá. Vzali sme si hypotéku, kúpili byt a odsťahovali sa do inej časti Košíc. Dnes, vďaka tomu všetkému ponúkame svojim deťom šťastnejší, dôstojnejší a pokojnejší život.

Svätý Otec, naši rodičia, súrodenci a priatelia aj naďalej žijú na tomto sídlisku, veríme, že Vaša návšteva prinesie novú nádej a chuť k vnútornej zmene všetkým tým, ku ktorým sa dnes prihovoríte.

V plnom znení prinášame príhovor Petra Bešenyeiho, tajomníka Rady pre Rómov a menšiny pri KBS, ktorý zaznel na stretnutí pápeža Františka s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX v Košiciach.

Drahý náš Svätý Otec,

dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili duchovnú službu pre rómsku komunitu na Slovensku a zároveň poďakovali všetkým, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. V širšom rozsahu sme ju začali ponúkať až po roku 1989, keď padol komunistický režim vo východnej Európe.

Vo viacerých lokalitách vzniklo niekoľko pastoračných centier. Svoju prvotnú inšpiráciu sme hľadali v zahraničí, v Poľsku, v Maďarsku i v Taliansku. Ale čerpali sme aj z nebojácnosti niektorých našich kňazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať a ísť na perifériu k chudobným. Medzi Rómami som prežil tridsať rokov, z toho osem priamo tu, na sídlisku.

Naša saleziánska misia začala na tomto mieste v roku 2008. Po roku bývania v spoločnom bytovom dome, sme sa presťahovali do novovybudovaného domu. Postupne sa dostaval kostol Zmŕtvychvstalého Krista a oratórium. Počas týchto rokov nám v našej misii pomáhali laickí dobrovoľníci i zasvätení, podobne aj v iných rómskych osadách na Slovensku. Sú to ľudia veľkodušní a nezištní, často nedocenení a nepochopení, niekedy odmietnutí. Patria k ním ľudia rôznych profesií, ako sú učitelia, katechéti, sociálni, zdravotní či komunitní pracovníci. Za ich čas, lásku a nezištnosť im patrí veľká vďaka. Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnávateľom, ktorí ponúkajú Rómom prácu za primeranú a pravidelnú mzdu, čím im pomáhajú k dôstojnému životu a integrálnemu rozvoju.

Veľká vďaka patrí aj všetkým adoptívnym rodičom, ktorí prijali do svojich rodín rómske dieťa. Ďakujeme všetkým zasväteným z rómskeho národa, ktorí boli ochotní odpovedať na Božie volanie. Vážime si aj odvahu tých, ktorí žijú v miešaných manželstvách a tak búrajú predsudky a stereotypy v našej spoločnosti. Viacerí Rómovia vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista sa rozhodli žiť nový život. Katolícka cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie Cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané.

Veríme, že Vaša prítomnosť, Svätý Otec, na tomto mieste prispeje k tomu, aby sme všetci dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti, aby sme kráčali po ceste k pokojnejšiemu spolužitiu, cez vzájomnú úctu, zmierenie a odpustenie.

V súčasnosti na tomto sídlisku žijú títo moji štyria spolubratia. V iných lokalitách na periférii žijú ďalší misionári a misionárky. Usilujú sa prinášať týmto našim bratom a sestrám Boží pokoj, priateľstvo a nádej.

Svätý Otec, ako prejav našej vďačnosti Vám chceme darovať miniatúru reliéfu Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa nachádza v našom kostole a obrazy blahoslavených rómskych mučeníkov Emílie a Zefirína.

16:00 Pápež František sa stretol s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX v Košiciach.

Privítal ho don Peter Bešenyei, saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov. Potom mu darovali dary – dva obrazy a jednu plastiku. Ide o originálne umelecké stvárnenia dvoch blahoslavených Rómov Zefirína a Emílie a zmenšeninu plastiky Zmŕtvychvstalého Krista z kostola na tomto rómskom sídlisku.

Kosice, Beseney

frantisek prihovor lunik ix

frantisek lunik obraz

 

15:39 Svätý Otec obedoval v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Medzi hosťami pri obede nechýbal ani kardinál Jozef Tomko. Pred odchodom na ďalší bod programu na Luníku IX. venoval pápež František košickému semináru na poďakovanie a na pamiatku sochu sv. Jozefa.

Bližšie informácie o soche sv. Jozefa 

Táto socha svätého Jozefa, hoci patrí k modernej umeleckej produkcii náboženských predmetov, nielenže odkazuje na štylistické črty devätnásteho storočia, ale aj verne rešpektuje klasickú ikonografiu „tichého pestúna“ nášho Pána, ktorý pred dvetisíc rokmi ako „ženích Márie“ bol súčasťou výnimočnej rodiny: Svätej rodiny.

On je totiž v lone Svätej rodiny, lebo bol pri Ježišovom narodení, držal ho v náručí, bránil ho pred tými, ktorí ho chceli zabiť, staral sa o jeho rast, zahŕňal ho láskou, učil ho náboženským zásadám. Ztýchto dôvodov svätý Jozef nie je len „najväčší svätec a najmocnejší orodovník, ktorého máme v nebi po Panne Márii“, ale blahoslavený pápež Pius IX. 8. decembra 1870 nariadil dekrétom, aby bol uctievaný aj ako patrón univerzálnej Cirkvi. Keď si dobre pozrieme túto sochu, všimneme si predovšetkým, že svätý Jozef ľavou rukou „podopiera“ malého žehnajúceho Salvator Mundi (Spasiteľa sveta), kým v pravej drží palicu, ktorá zázračne zakvitla ľaliami, keď kňazi Jeruzalemského chrámu mali vybrať Máriinho ženícha spomedzi slobodných mužov zJúdovho kmeňa. Pri tej príležitosti, hoci ostal vzadu, za skupinou mladých nápadníkov, pretože bol vdovec, veľkňaz Abiatar na neho zakričal: „Poď si zobrať svoju palicu, lebo ty si ten, na ktorého čakáme!“

Napokon, ani pri tejto skulptúre nemôže uniknúť pokora svätého Jozefa, keďže poloha jeho tváre, mierne naklonenej dopredu, naznačuje nielen úctivý postoj kSynovi, ktorého je len „domnelým otcom“, ale zároveň odhaľuje aj dôležitosť jeho „mlčania“.

Svätý Jozef totiž pokorne „sníva, medituje, súhlasí a vykonáva“. A vykonáva Božiu vôľu s takým pokorným mlčaním, že v evanjeliách nenachádzame zaznamenanú ani jednu jeho vetu; takže ho môžeme jednoducho označiť za „tichého pestúna Vykupiteľa“. Za takého „pestúna“, okrem iného, ktorému Boh zjavuje jeho poslanie výlučne cez sny, ako to píše sám evanjelista Matúš (1, 18-24): „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“ Bez slov.

Pápež František, ktorý je oddaným ctiteľom svätého Jozefa – až takým, že po zvolení na Petrov stolec 13. marca 2013 chcel sláviť začiatok svojej petrovskej služby práve v deň jeho slávnosti – pri jednej príležitosti označil domnelého otca nášho Pána za človeka, ktorý vie, „ako kráčať vo tme“, „ako počúvať Boží hlas“, „ako napredovať v tichu“…, vysvetľujúc dokonca aj dôležitosť jeho snov.

„V snoch – hovorí Svätý Otec – sme trochu slobodnejší, oslobodzujeme sa… a v snoch vychádza na povrch toľko vecí z nášho nevedomia, ukazujú sa veci z nášho života, ktorým dobre nerozumieme, alebo spomienky. Sen je privilegovaným miestom pre hľadanie pravdy, pretože tam sa jej nebránime“. Svätý Jozef teda bol „muž snov, nie však rojko“. Svätý Jozef „mal nohy na zemi… a nechal, vo svojej slobode, vo svojom otvorenom srdci, aby sa Božie slovo uskutočnilo tam, vo sne. Pochopil a uskutočňoval ten sen. Bez fantázií… lebo nebol rojko, ale praktický človek.“

Čo môže človeka naučiť táto vlastnosť, ak nie to, že netreba stratiť „schopnosť snívať o budúcnosti?“ Každý by mal „snívať tak, ako snívajú mladí, ktorí sú takpovediac ,drzí’ a tam nachádzajú cestu. Priniesť plody v budúcnosti.“ Prirodzene v takej budúcnosti, v ktorej sa dá žiť konkrétne v pokoji a bratstve.

Svätého Jozefa môžeme len prosiť o „milosť, aby sme vedeli snívať a hľadať v snoch vždy Božiu vôľu a tiež milosť sprevádzať v tichosti, bez tárania.“

14:00 „Som skutočne rád, že sa môžem tu, na tomto štadióne, pozdraviť s Vami, biskupmi, kňazmi, s rehoľníkmi a rehoľníčkami. Predovšetkým ale s Vami, mladými, ktorých veľký pápež svätý Ján Pavol II. nazval budúcnosťou cirkvi. Pre nás, starých, teda i pre mňa, ste tými, ktorým predáva cirkev, ale i Vaši prarodičia a rodičia, onú pochodeň viery na cestu. Na cestu do života, ktorý je darom. I keď nám, starším, sa niekedy zdá, že sa premenil na hustý prales, v ktorom pretekajú informačné veľtoky, riečky a potôčiky, niekde sú i močiare, ale rovnako aj krásne čistinky posiate kvetmi,“ povedal v homílii na košickom štadióne Lokomotíva kardinál Dominik Duka. 

Svoju homíliu zakončil slovami: Margaret Mead, na otázku študentov ako dobre poznáme začiatok civilizácie, nehovorila o kamenných nástrojoch, o keramických črepoch, ani o maľbách na stenách. Známkou civilizácie je uzdravená a zahojená stehenná kosť. Pretože k tomu, aby sa zlomená kosť mohla zahojiť, potreboval zranený človek starostlivosť a pomoc druhých ľudí. Myslím, že tento postreh je taký dôležitý, že nám vlastne osvetľuje Ježišovo zlaté pravidlo („Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ [Mt 7,12])

Plné znenie homílie je TU.

Kosice, kardinal, Duka

13:30 „Bol to úžasný zážitok.“  To sú prvé slová prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka po dnešnej Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho.

 „Slová Svätého Otca boli veľmi, veľmi hlboké. Hovoril hlbokú kerygmatickú reč o kríži o tom, že kríž má veľký zmysel. Osobne sa teším, že ľudia budú môcť ešte raz premeditovať tieto slová. Boli povedané pre nás, pre túto cirkev, ktorá naozaj trpela a mala množstvo mučeníkov, ktorých je dobré nasledovať,“

13:15 Ešte v rámci presunu z Prešova do Košíc sa Svätý Otec po slávení svätej Božskej liturgie zastavil v neďalekom Exercičnom dome sv. Ignáca pod prešovskou Kalváriou.

Presov, Frantisek, Exercicny dom Počas niekoľkominútovej zastávky mimo programu pozdravil svojich rehoľných spolubratov, ktorí sa nemohli zúčastniť na slávení, keďže mali povinnosti spojené s organizáciou podujatia. Prišiel pozdraviť aj zamestnancov v kuchyni Exercičného domu, ktorí sa venovali príprave spoločného obeda pre biskupov.

 

13:00 Minútka z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Prešove. 

 

12:45 Súčasťou liturgického priestoru bola aj kópia milostivej ikony klokočovskej Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila. Ikona bola súčasťou púte gréckokatolíkov do Ríma, kde počas slávenia svätej omše v Bazilike sv. Petra v Ríme, si ju osobitne uctil aj pápež František a v súkromí požehnal nové korunky pre Ježiša Krista a Bohorodičku. Slávnostné odovzdanie koruniek sa konalo pred záverom liturgie v Prešove, kde ikone patrilo čestné miesto na pravej strane liturgického priestoru. 

Presov, Frantisek, korunky

12:15 Kristov kríž je najsilnejšou kazateľnicou sveta, lebo „na kríži sa učíme črtám Božej tváre… kríž je katedrou Boha“ – povedali ste pri Generálnej audiencii pred rokom. A pokračovali ste slovami: „Osoží nám hľadieť na ukrižovaného Ježiša v tichu a vidieť, kým je náš Pán. Je tým, kto neukazuje prstom proti niekomu, ani len proti tým, ktorí ho pribíjali na kríž, ale roztvára náruč dokorán pre všetkých“ Vďaka Vám, drahý Svätý Otče, za silné slová, ktoré ste nám adresovali dnes i za tie, ktoré som citoval z Vášho príhovoru pred rokom, poďakoval pápežovi za jeho slová prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak. 

Plné znenie príhovoru je TU.
Presov, Frantisek, Babjak  

11:15 Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným, uviedol v homílii počas Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Prešove Svätý Otec František. Veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby, ktoré ich živili a vychovávali vo viere. 
 
Plné znenie homílie je TU.

frantisek papez liturgia tron presov

11:00 Na štadióne Lokomotíva v Košiciach prebiehajú posledné prípravy pred prijatím pápeža Františka.  O 11:00 sa začala svätá omša s českým kardinálom Dominikom Dukom. Prítomných bolo okolo 5000 ľudí. 

„Stretávame sa tu, aby sme slávili Eucharistiu vo chvíľach, keď Svätý Otec František chce v čo najväčšom zábere navštíviť na východnom Slovensku Vás, Východniarov. Slávi liturgiu s gréckokatolíckou archieparchiou v Prešove, stretáva sa s obyvateľmi rómskej národnosti na Luníku IX. My sa s ním stretneme popoludní tu, na štadióne Lokomotívy, aby nás nielen pozdravil, ale aj posilnil našu vieru a vypočul vaše svedectvá. Tešíme sa na toto stretnutie s ním,“ povedal v homílii v slovenskom jazyku kardinál Duka. 

Homíliu kardinála Duku publikujeme neskôr. 

Kosice, omsa, Duka
Na ploche sú prítomné aj sestry karmelitánky z Košíc.

Kosice, karmelitanky

10:55 Hovorca KBS Martin Kramara podčiarkuje energiu, s ktorou pápež vykonáva svoju apoštolskú cestu.„Sme príjemne prekvapení pápežovou energiou a jeho vtipom,“ hovorí. „Vidíme ho veľmi pokojného a veľmi silného. Myslím si, že je to veľmi dôležitý aspekt pre každého, aj vzhľadom na obdobie krehkosti, ktorú v dôsledku pandémie prežívame.“ Svoju skúsenosť opisuje aj Vladimír Fekete.

10:20 Pápež František v Prešove predsedá Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho, na slávnosť „Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom“. Je to vôbec prvýkrát, čo pápež predsedá gréckokatolíckej liturgii na území Slovenska. Počas príchodu pápeža Františka sa rozozvučili všetky zvony v gréckokatolíckych a rímskokatolíckych chrámoch v meste.

V Prešove Svätého Otca privítali predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Do Šarišskej metropoly pricestoval autom z Košíc, kam priletel ráno z Bratislavy. Ešte pred začatím slávenia Svätý Otec zdravil veriacich prechádzajúc papamobilom pomedzi jednotlivé sektory. Pápež František predsedá liturgiu s obľúbenou pastierskou palicou sv. Jána Pavla II., ktorý sa na tom istom mieste modlil Akatist pred 26 rokmi.

10:00 Svätý Otec František pricestoval do Prešova. Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať – homília Svätého Otca, bude pred prešovskou Mestskou športovou halou od 10:30.  

9:20 V Košiciach cestou z letiska vítajú deti z Luníka IX Svätého Otca Františka.

Kosice, Lunik IX

9:15 Hlavná ulica v centre Košíc je od ranných hodín uzatvorená.

Kosice, doprava

9:10 Pápež František priletel do Košíc. Z letiska cestuje do Prešova, kde bude predsedať svätej liturgii. Neskôr sa na Luníku IX v Košiciach stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mladými.

8:30 Pred Mestskou športovou halou v Prešove vrcholia prípravy na príchod pápeža Františka, ktorý tam o 10:30 odslúži liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, píše TASR. „Myslím si, že všetko máme pripravené. Doťahujú sa posledné veci, ako je zázemie sakristie pre Svätého Otca, červený koberec a tak ďalej. Sme pripravení a plní radosti a takého otvoreného srdca pre všetko, čo Svätý Otec povie,“ uviedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Brány do areálu boli pre pútnikov otvorené od polnoci. Ako povedal, okolo 3:00 začali prichádzať vo väčšom množstve. „Bolo zaregistrovaných vyše 450 kňazov, okolo 44 biskupov, z toho sú štyria kardináli. Takisto čo sa týka rehoľníkov, tak tých bolo zaregistrovaných 120,“ priblížil Pavlišinovič. Aktuálny počet pútnikov, ktorí prišli do Prešova, uviesť nevedel. Kapacita areálu je 50 000 ľudí.

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho, ktorú bude slúžiť, nie je pápežovi Františkovi neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. 

8:10 Pápež František odletel z Bratislavy do Košíc. 

7:15 Čo hovoria na pápežskú návštevu zahraničné médiá? Prehľad urobila TASR. 

6:45 Pošlite nám svoje foto či video s pápežom Františkom. 

6:30 V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach budú počas utorka a do stredy rána platiť na území mesta viaceré dopravné obmedzenia. Obmedzenia budú platiť aj v Prešove a v Bratislave. 

5:30 O polnoci z pondelka na utorok sa otvorili brány sektorov pred Mestskou športovou halou v Prešove, kde očakávajú pápeža Františka. Súčasťou programu bola i utiereň zo sviatku Povýšenia svätého Kríža. Svätého Otca privítajú na mieste o 10:00. O 10:30 sa začne Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, pri ktorej Svätý Otec prednesie homíliu.

Presov, utieren

05:00 Pápeža Františka čaká dnes tretí deň návštevy Slovenska. Z Bratislavy odletí do Košíc. Odtiaľ presunie do Prešova, kde bude na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove slúžiť Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho. O 16:00 ho čaká stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX v Košiciach a o 17:00 stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Z Košíc potom odletí do Bratislavy. 

05:00 Prinášame harmonogram tretieho dňa 34. apoštolskej cesty pápeža Františka.

Utorok 14. septembra 2021

BRATISLAVA – KOŠICE – PREŠOV – KOŠICE – BRATISLAVA

08:10     Odlet lietadlom do Košíc
09:00     Prílet na letisko v Košiciach
10:30     Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove – homília Svätého Otca
16:00     Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach – pozdrav Svätého Otca
17:00     Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach – príhovor Svätého Otca
18:30     Odlet lietadlom do Bratislavy
19:30     Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Zdroj: Vatican News / Oficiálny komunikát


Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (2. deň návštevy)
P:3, 13. 09. 2021 21:00, DOM

 

 

 

Bratislava 13. septembra (TK KBS) Druhým dňom pokračovala návšteva pápeža Františka na Slovensko. Prvým bodom bol uvítací ceremoniál v Prezidentskom paláci. Súkromne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predstaviteľmi štátu, biskupmi, kňazmi a zasvätenými. Navštívil centrum „Betlehem“, stretol sa so židovskou komunitou a ústavnými činiteľmi.

PRINÁŠAME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE 
::FOTOGALÉRIA::

21:30 Momentky z dnešného dňa (zdroj: Vatican News) 

19:30 Pápež František sa stretol na záver druhého dňa svojej návštevy Slovenska s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a ich rodinami. Premiér Heger ho označil ako  „srdečné stretnutie“. Ocenil pápežov ľudský prístup a dodal, že pápežovi odovzdali dary, ktoré vyrobili jeho deti. „Naše dve dcéry pre pápeža ručne vyrobili mydlo a syn mu odovzdal pohľadnicu s krížom, ktorú urobil,“ uviedol Heger.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár po stretnutí s pápežom Františkom na jeho adresu povedal, že je „veľmi pokrokový“ ako aj jeho myšlienky a názory a nerozlišuje, či je dieťa z úplnej či neúplnej rodiny. Podľa neho „ide s dobou“. Dodal, že pápež tiež požehnal zámer postaviť v areáli Bratislavského hradu sochu Cyrila a Metoda. To plánuje predseda parlamentu v spoluprácu s Konferenciou biskupov Slovenska, píše TASR.

18:31 Trojica čelných predstaviteľov vatikánskeho Štátneho sekretariátu stretla s predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom. Ako informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách v budove Vlády SR, boli prítomní štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher a substitút Mons. Edgar Peña Parra.

heger parolin

18:24 V rámci návštevy Slovenska sa pápež František stretol aj s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom. Prijal ho spolu s príbuznými na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave.

bezak papez

Stretnutie nebolo avizované v oficiálnom programe apoštolskej cesty Svätého Otca. Na otázky novinárov jeho uskutočnenie potvrdil hovorca Svätej stolice Matteo Bruni týmito slovami:

„Dnes popoludní pápež František ešte pred odchodom na návštevu Centra Betlehem stretol na Nunciatúre s Jeho Excelenciou Róbertom Bezákom, emeritným trnavským arcibiskupom, spolu s jeho rodinou.“

18:00 Prípravy v Košiciach sú v plnom prúde. Do metropoly východného Slovenska pricestuje pápež František v utorok 14. septembra. Potom sa presunie do Prešova, kde bude predsedať Božskej svätej liturgii sv. Jána Zlatoústeho. Potom sa vráti do Košíc. O 16:00 je plánované stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX a o 17:00 stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva. Potom sa vráti späť do Bratislavy. 

Kosice, stadion  

16:45 Program pokračoval stretnutím so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave.
Frantisek, zidovska komunita,

Na úvod zazneli príhovory pápeža Františka a Richarda Dudu, predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Po nich zazneli dve svedectvá – preživšieho holokaustu, prof. Tomáša Langa a sestry Uršulínky Samuely Harmáčkovej OSU v zastúpení rehole (v uršulínskom kláštore našli skrýšu židovské dievčatá, čím sa zachránili pred smrťou)

Príhovor Richarda Dudu

Vaša excelencia, pápež František, drahí preživší holokaustu, vážení cirkevní hodnostári, drahé sestry, drahí bratia z našej komunity, milí priatelia!

V strednej Európe, založenej na kresťansko-židovských tradíciách,  existujú miesta zhmotňujúce symbiózu medzi kresťanmi a židmi. V Bratislave a na celom Slovensku ich je hneď niekoľko. Sme v meste, kde boli v katedrále korunovaní králi a kráľovná a kde pôsobila jedna z najdôležitejších postáv judaizmu – svetoznámy rabín Chatam Sofer. Na jednom mimoriadne symbolickom mieste práve stojíme.   Je naplnené historickou pamäťou – bok po boku tu stál kresťanský a židovský svätostánok. Obyvatelia multietnického mesta sa tu modlili k jednému B-hu a spoločne prežívali radosti a starosti, ktoré im život priniesol.  Architektúra teda stelesňovala súžitie komunít až do chvíle, kým nenastal čas temna, čas, keď sa koleso dejín posunulo späť. Židovská komunita takmer zanikla počas druhej svetovej vojny  a synagóga padla za obeť barbarskému zásahu v období budovania komunizmu. Dnes tu namiesto synagógy stojí pamätník obetiam vojnových zločinov, pamätník holokaustu. Je nemým nosičom odkazu budúcim generáciám – zlo prevládne vtedy, keď sa k moci dostanú zlí ľudia a keď tí dobrí nenájdu silu či odvahu postaviť sa zlu na odpor. Slovensko je krajinou, ktorá má skúsenosť s oboma. Svedectvá o odvahe a ochote riskovať vlastný život sú dôkazom, že tých dobrých ľudí je na Slovensku väčšina.

Pre židovskú komunitu na Slovensku je toto zlomová, historická chvíľa, keďže vaše kroky ako pontifika vedú na miesto spomienky na zmarené života tisícov členov našej komunity. Nesmierne si vážime toto gesto. Na chyby minulosti sa nesmie zabudnúť, aby sa už nikdy nezopakovali.  Nech je teda toto miesto tiež poslom odkazu o spolupráci medzi kresťanmi a židmi. Ten v posledných rokoch na Slovensku zintenzívňujeme. Organizujeme množstvo prednášok, výstav a konferencií na témy, ktoré nás spájajú. Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav trvalého zbližovania a pokojného súžitia. Veríme, že nefalošná ochota viesť úprimný dialóg umožní jedného dňa dať definitívnu bodku aj za tienistým obdobím spolužitia, ktoré pred 80 rokmi, počas hrôzostrašného svetového vojnového konfliktu, vážne poznačilo vzťahy medzi obyvateľmi na tomto území.

Láska k blížnemu má v kresťanstve i judaizme ústredné postavenie. Židovský teológ 20. storočia Will_Herbergtvrdil, že spravodlivosť je výsledkom  uplatňovania lásky v živote jednotlivca i spoločnosti.  Zákon lásky totiž vyžaduje, aby sa s  každým človekom zaobchádzalo rovnako, dôstojne a spravodlivo. Človek nikdy nesmie byť vnímaný ako vec, ako nástroj na dosiahnutie sebeckého cieľa. Ak sa imperatív lásky  pretaví do zákonov a inštitúcií, spoločnosť má šancu stať sa spravodlivou. A o to nám všetkým ide.

Láska búra hranice, odstraňuje trecie plochy, zahládza konflikty. V slovenčine sa zase hovorí, že láska hory prenáša. S mojou milovanou manželkou už viac ako tri desaťročia  tvoríme nerozlučný kresťansko-židovský pár. Náš vzťah je malým vesmírom, v ktorom vládne vzájomné porozumenie, rešpekt a úcta. Som presvedčený, že harmonické partnerské a rodinné vzťahy dokážu zabezpečiť stabilitu v spoločnostiach všade na svete. V takých spoločnostiach, v ktorých náboženská či etnická príslušnosť bude len a len príležitosťou na vzájomné obohacovanie a mierové spolunažívanie.

Baruch Habáa. Buď požehnaný, kto prichádzaš.

Je mi nesmiernou cťou prehovoriť pred Vami pri príležitosti Vašej vzácnej návštevy v našej krajine. Prehovoriť ako preživší Šoa. Ako príslušník generácie, ktorá nepoznala svojich starých rodičov a nepamätá ani svojich rodičov. Zahynuli ako jedni zo 6 miliónov. Som z generácie, z ktorej nás prežilo málo, pretože sa našli statoční ľudia, ktorí nepodľahli zlu a za cenu ohrozenia vlastného života nás ukrývali až do oslobodenia.

Narodil som sa v máji roku 1942. Našu rodinu rozbili protižidovské zákony. Keď som mal 3 mesiace, môjho otca odviedli na nútené práce na východný front. Tam sa jeho stopa stráca. Až po 50 rokoch som sa z archívov dozvedel, že zahynul na Ukrajine. Nikdy mi nebolo osudom dožičené, aby som nad jeho hrobom povedal zádušnú modlitbu Kaddiš.

Mamička zostala so mnou sama. V roku 1944 ju odvliekli v jednom z transportov z Budapesti. Keď som ochorel,  dostal som sa do nemocnice, kam ma ešte umiestnila ešte mamička. Potom sme sa vzájomne už nikdy neuvideli. Len navrátivší zvestovali, že zahynula počas pochodu smrti z tábora Ravensbruck v Nemecku. Statočné sestry-opatrovateľky nás chránili tým, že na dvere oddelení vypísali názvy infekčných chorôb, čo ozbrojencov odradilo od vstupu. Počas bombardovania, ktoré zastihlo aj nemocnicu, nás v kryte prežilo asi 15 detí a jedna sestrička. Je mi doživotne ľúto, že som sa jej nemohol neskoršie dopátrať a povedať jej ľudské ďakujem. Aj v mojom prípade sa osvedčilo, že kto zachráni čo i len jedného človeka, ako by zachránil celý svet. Cezo mňa, vďaka nášmu  už 55 rokov trvajúcemu manželstvu, umožnila narodiť sa našim dvom deťom a 6 vnúčatám. Posledných 20 rokov sa venujem histórii Šoa na južnom Slovensku.  Píšem memento pre budúcnosť, aby sa minulosť nikdy neopakovala.

V smutných dejinách Šoa na Slovensku je veľkými písmenami zapísaný vtedajší zástupca Svätej Stolice na Slovensku Msgr. Giuseppe Burzio, ktorý sa neúnavne snažil zastaviť antisemitizmus vtedajšieho vražedného režimu.

Dovoľte mi zároveň poďakovať sa za Vaše šľachetné dielo, za Váš osobný vklad a učenie a hlásanie humanizmu, bratstva a tolerancie.

Nech ste Vy a Vaše dielo požehnané dobrým zdravím a dlhým životom.

Samuela Harmáčková OSU

Drahý Svätý Otec František, vážení predstavitelia židovskej obce na Slovensku, vážení prítomní hostia,

s veľkou bázňou stojím dnes na tomto symbolickom mieste v prítomnosti veriacich kresťanov a veriacich židov, ktorí vyznávame a milujeme toho istého Boha.

Naše spoločné dejiny sú poznačené veľkou bolesťou, ale zároveň sú v nej chvíle, ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú ľudia, ktorí majú v sebe hlboko zakorenenú lásku k Bohu a k blížnemu.

Prežívame úprimnú hrdosť, ale i vďačnosť za každého jedného Slováka, ktorý otvoril svoje srdce i dvere prenasledovaným sestrám a bratom židom. O to viac, že to boli aj dvere našich kláštorov a internátov a dvere domov, či bytov rodín našich žiačok. Sme vďačné, že naše sestry, ktoré vnímali posvätnosť každej ľudskej duše stvorenej na Boží obraz, mali  milosť urobiť niečo preto, aby boli životy týchto ľudí zachránené.

Informácie, ktoré sa zachovali, hovoria o sestrách evakuovaných z Bratislavy do kaštieľa v Svätom Kríži (dnešný Žiar nad Hronom), ktorý im ponúkol biskup Ondrej Škrabík.  Starali sa tam o skupinku detí. To, že to boli aj židovské deti, vieme od preživšieho- pána Thomasa Frankla žijúceho vo Viedni, ktorý nám o tom ochotne porozprával. Ďalšie svedectvo máme od pani Gabrielly Karin-umelkyne žijúcej v Los Angeles a pani Eriky Bránikovej žijúcej v Bratislave, ktoré boli žiačkami uršulínskej internátnej školy v centre Bratislavy. Tam boli ukrývané spolu s inými židovskými dievčatami. Ich rodičia ich denne chodili navštevovať, kým nenašli úkryty pre celé svoje rodiny, alebo im niekto nepomohol utiecť z Bratislavy. Je symbolické, že na inom mieste, kde sestry ukrývali ďalšie židovské deti spolu s ich rodinami, dnes sídli Apoštolská nunciatúra. Tam priviedla jedna bývalá žiačka nášho uršulínskeho gymnázia, pani Anna Bandžáková, rodená Kuchárová, ktorej rodina zachránila niektorých židov v Bratislave, mladú mamičku Editu Schwarzovú s jedenapolročnou dcérkou a neskôr jej priateľku Fridu Haselnussovú.

Udalosti, o ktorých hovorím, sa stali pred takmer osemdesiatimi rokmi. Dnes  s radosťou v srdci pozorujeme živú  kresťansko – židovskú spoluprácu na Slovensku. A to nielen medzi vrcholným predstaviteľmi, vzdelávacími inštitúciami, znalcami Biblie, ale aj medzi ľuďmi v bežnom živote. Sme vďační najmä za vzdelávacie projekty pre mládež, prostredníctvom ktorých sa aj v našich školách snažia pedagógovia scitlivieť súčasnú generáciu na hlbšie vnímanie a poznávanie židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Túžime zároveň sprostredkovať mladým ľuďom živú vieru v Boha, ktorá sa prejavuje v dennom živote láskou k blížnym. Ľudia, ktorí žili pred nami, sú svedkami toho, že takáto láska je možná.

Naša úcta, vďaka a modlitba patrí aj vyše 500 známym ale i ďalším neznámym Slovákom a ich rodinám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k záchrane čo len jediného ľudského života.

Po príhovoroch nasledoval kľúčový bod stretnutia, keď pápež František a Richard Duda zapálili sviečky. Počas tohto obradu bola odriekaná modlitba Kadiš a zaspievaná liturgická pieseň El male rachamim.

Kadiš je staroveká modlitba, napísaná v aramejčine. Je to modlitba trúchliacich a recituje sa po smrti blízkej osoby. Za svojho otca ho jedenásť mesiacov po jeho smrti odrieka verejne, každé ráno  jeho syn. Účelom kadišu je priniesť úľavu do duše smútiaceho, ktorý recitáciou kadišu deklaruje svoju vieru v Boha, napriek ťažkým chvíľam v živote. Kadiš zarecitoval prof. Juraj Stern, preživší holokaustu

Po odrecitovaní modlitby zaznie pieseň El male rachamim v podaní hlavného viedenského chazana – židovského kantora Shmuela Barzilaia. El Male Rachamim (B-h plný súcitu) je židovská modlitba za zosnulých, ktorá sa soieva pri pohrebných obradoch a pri návšteve hrobov blízkych. Po dospievaní piesne prítomní držali minútu ticha na individuálnu tichú modlitbu všetkých prítomných. Následne pápež František a Richard Duda pristúpili k zúčastneným a pozdravili sediacich v prvých radoch.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka je TU

16:00 Program Svätého Otca pokračoval súkromnou návštevou centra Betlehem v Bratislave – Petržalke. 

Svätý Otec František sa prítomným krátko prihovoril. Vyjadril radosť z tohto stretnutia. Poďakoval sestrám za ich službu. „Keď sme aj v skúške, Pán je vždy medzi nami, nikdy nás neopustí. Nikdy na to nezabudnite, ani v ťažkých chvíľach,“ povzbudil prítomných pápež František.

Centrum pre chudobných „Betlehem“ sa nachádza v bratislavskej Petržalke a spravuje ho rehoľa Misionárok lásky, nazývaných i „sestry Matky Terezy“.  Krátkodobé ubytovanie pre mužov bez prístrešia, hygienu, ošatenie a teplé jedlo denne – to sú služby, ktoré poskytuje centrum pre chudobných v Bratislave s názvom Betlehem.

Čas pre súkromnú návštevu tohto zariadenia rehoľných sestier Misionárok lásky si pápež František našiel po obedňajšom odpočinku. O 16. hodine ho pred vchodom budovy čakali početné rodiny a mladí i s detským speváckym a hudobným zborom rozradostnili atmosféru privítania. Svätý Otec František preto pred vstupom do zariadenia spontánne pozdravil prítomných. Pozdravil otcov a mamy, ktorí prišli a v prvom rade ocenil prácu rehoľných sestier pre chudobných, píše Vatican News. 

Priebeh pápežovej návštevy v centre Betlehem bol súkromný a trval asi pol hodinu. Rehoľným sestrám do zariadenia priniesol Svätý Otec dar v podobe keramického reliéfu Madony s Ježiškom, ktorý im odovzdal pred rozlúčkou. Pápež František sa krátko prihovoril prítomným, a to výzvou k spoločnej modlitbe, po ktorej všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie. S láskavým pohladením sa priblížil k ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí so svojimi asistentmi prišli na priestranstvo pred centrum.

Svätý Otec predniesol pred centrom Betlehem tento príhovor:

„Dobrý večer vám všetkým!

Som šťastný, že vás môžem navštíviť, že som medzi vami, som veľmi šťastný. Ďakujem, že ste ma prijali!
A ja veľmi ďakujem sestrám za ich prácu, za prácu, ktorú vykonávajú, za prácu prijímania, pomoci a sprevádzania.

Ďakujem veľmi pekne! Ďakujem matkám a otcom, ktorí sú tu s deťmi, a ďakujem všetkým deťom, že sú tu v tomto čase prítomné. A Pán je aj s nami: keď sme spolu, tak šťastní, Pán je s nami. Je s nami aj vo chvíľach skúšky: nikdy nás neopúšťa, Pán je nám vždy nablízku.

Môžeme ho vidieť aj nevidieť, ale vždy nás sprevádza na ceste životom: nezabúdajte na to, najmä v zlých časoch. A veľmi, veľmi vám ďakujem!“

14:05  Pred Centrom Betlehem v bratislavskej Petržalke sú prípravy na príchod Svätého Otca v plnom prúde. Ako povedala pre TK KBS redaktorka rádia LUMEN Lucia Pálešová, v záhrade centra sa rozlieha detský spev a džavot.

„Prečo? Lebo Pápež František sa tu chcel stretnúť najmä s deťmi. Prišli ho teda pozdraviť rodiny z miestnej farnosti,” povedala. Detský zbor posilnili deti aj z iných okolitých farností.

13:45 Ďalší program Svätého Otca bude pokračovať o 16:00 súkromnou návštevou centra Betlehem v Bratislave.

13:30 Minútka zo stretnutia pápeža Františka s biskupmi, kňazmi a zasvätenými v Katedrále sv. Martina. 

 

Zdroj: Vatican News

13.25 Zasvätení pripravili pre Svätého Otca špeciálne dary. Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) P. Václav Hypius, CSsR a zástupkyňa predsedu sr. Agnesa Jenčíková, CJ priniesli v mene zasvätených pápežovi Františkovi dva symbolické dary. 

Prvý je kamenný kríž – symbol tzv. Barbarskej noci, ktorej 70. výročie sme si pripomenuli minulý rok. Vtedajšia štátna moc v roku 1950 napadla a zlikvidovala mužské a neskôr aj ženské kláštory a rehoľníkov internovala do sústreďovacích kláštorov. 

Druhý dar dopĺňa ten prvý – jednoduchá svieca, ktorá predstavuje symbol života, svetlo, ktoré stále horí. Výška sviece je 32 cm a pochádza z dielne Komunity Blahoslavenstiev. Na zadnej strane sviece sú aktuálne čísla, ktoré vyjadrujú dnešnú realitu zasväteného života na Slovensku: viac ako 2.700 zasvätených, ktorí žijú v 44 ženských a 28 mužských reholiach.

13:15 Zasvätení sa podelili s nami o zážitky zo stretnutia v Dóme sv. Martina. „Stála som blízko karmelitánok, pri ktorých sa zastavil cestou do Dómu aj keď z chrámu vychádzal. Opýtal sa ich so smiechom, či ušli z kláštora. Všetci sme dnes ušli, aby sme ho stretli. Svätý Otec znova trochu urobil prievan, keď nás vyzval k slobode, tvorivosti a dialógu. Máme v tom rezervy,“ povedala bezprostredne po stretnutí sestra Františka Čačková, OSF.

13:05 Svätý Otec František zapísal pamätný odkaz do knihy po súkromnom stretnutí s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou v Zlatej sále Prezidentského paláca: 

„Ako pútnik v Bratislave, objímam s láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu so starobylými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy.“

12:50  V utorok 14. septembra navštívi Svätý Otec František sídlo gréckokatolíckej cirkvi Prešov. Jeho príchod ohlásia všetky zvony v gréckokatolíckych a rímskokatolíckych chrámoch. Deti oblečené v krojoch z regiónu Šariš privítajú pápeža starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Okrem detí budú súčasťou uvítacieho ceremoniálu aj manželia Miroslav a Zuzana Kebovci. Práve Miroslav Keba mal tú česť zhotoviť vo svojej dielni pápežský trón, na ktorom bude počas svätej liturgie sedieť Svätý Otec.

12:40  Medzi tradičné symbolické predmety spojené s apoštolskými cestami pápežov patrí i pamätná medaila. Slúži ako dar Svätého Otca pre vybrané osoby, s ktorými sa stretne i ako pamiatka pre históriu. 
papez minca

Autorkou pamätnej medaily pastoračnej návštevy pápeža Františka v dňoch 12. – 15. septembra 2021 na Slovensku je talianska umelkyňa Daniela Longová, z dielne ktorej pochádzajú i medaily jeho predchádzajúcich apoštolských ciest, ako aj niektorých ciest Benedikta XVI.

12:15  Na stretnutí v Prezidentskej záhrade bol prítomný aj jezuita Martin Halčák, ktorý zažíva so Svätým Otcom veľmi intenzívne čas stretnutia. „Na prvýkrát ma to prekvapilo, že ma niekto vybral, aby som išliel na toto stretnutie. Som veľmi vďačný Pánu Bohu. Som sa aj pýtal našich predstavených, či je to v súlade s Božou vôľou. A povedali, že áno. Som veľmi vďačný za ten čas. Včera som mohol byť na nunciatúre pri stretnutí. Dnes v Prezidentských záhradách. Ešte ma čaká Šaštín. To čo sa rozprávalo – Svätý Otec spojil aj prírodu, spolu s jedlom, chlebom, spolu so soľou aj vzťahom s Bohom. To ma veľmi silno oslovilo,“ povedal po stretnutí Martin Halčák.

12:05 Pri presune z Prezidentskej záhrady do Katedrály sv. Martina na stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi na chvíľu zastavila kolóna s pápežom Františkom. Svätý Otec z neho vystúpil a pozdravil skupinu mamičiek s deťmi na ulici. 

11:59 „Veľmi mnohí by Vás chceli stretnúť osobne, ale nie je možné, aby sme tu dnes boli všetci. Dovoľte, aby som vyjadril našu vďačnosť predovšetkým za to, že ste sa, aj keď máte mnoho iných povinností, rozhodli prísť k nám, aby sme Vás mohli stretnúť osobne. Prišli sme a sme tu samozrejme s našimi slabosťami, previneniami a nedokonalosťami. Ale sme tu predovšetkým ako synovia a dcéry, ktorí túžia počuť slová otca. Svätý Otče, vítam Vás zo srdca medzi nami, cíťte sa tu v našom spoločenstve ako doma,“ povedal pri privítaní pápeža Františka v Katedrále sv. Martina v Bratislave Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Plné znenie príhovoru arcibiskupa Zvolenského je TU.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka je TU

katedrala martin frantisek zvolensky privitanie

10:50 Ešte pred popoludňajším programom so zástupcami židovskej komunity sa pápež František na nedeľňajšom  ekumenickom stretnutí zišiel s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) Richardom Dudom. „Pontifik mu odovzdal pamätnú plaketu a zaželal všetko dobré, dokonca mu zaprial G’mar Chatima Tova (hebrejský pozdrav/želanie dobrého, pozn. TASR),“ uvádza ÚZŽNO na sociálnej sieti. „Predseda zväzu mu na oplátku poprial príjemnú a bezproblémovú misiu na Slovensku a vyslovil radosť zo stretnutia na Rybnom námestí,“ píše ďalej ÚZŽNO. 

10:45 Pápež František sa potom presunul do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde sa stretol s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. Privítal ho bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Ešte pred svojím príhovorom sa Svätý Otec zastavil v krátkej modlitbe pred Eucharistiou v bočnej kaplnke, aby si uctil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu.

Príhovor Svätého Otca bude publikovaný samostatne.

 

10:30 Pred, počas a ani po podujatiach spojených s návštevou pápeža Františka netreba zabúdať na opatrnosť a dodržiavanie opatrení. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto pripravil súbor odporúčaní pre účastníkov týchto podujatí. ÚVZ o tom informuje na sociálnej sieti, informovala TASR. 

9:30 Pápež František potom s prezidentkou vystúpili na stretnutí s príhovormi. Na podujatí, ktoré sa uskutoční po oficiálnom ceremoniáli, sa zúčastnilo 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka je TU.
Plné znenie príhovoru prezidentky Zuzany Čaputovej je TU
 

9:25 Po privítacím ceremoniáli sa prezidentka SR Zuzana Čaputová s pápežom Františkom presunula na stretnutie medzi štyrmi očami do zlatého salóna v Prezidentskom paláci. Potom nasledovalo stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v Zelenom salóne Prezidentského paláca.  

Prezidentka Zuzana Čaputová darovala pápežovi Františkovi po spoločnom stretnutí v Prezidentskom paláci dary, ktoré majú nielen praktickú, ale aj symbolickú hodnotu. Symbolickým darom prezidentky Svätému Otcovi je chlieb. Keďže chlieb vzniká z mnohých zŕn, aj v starokresťanskej modlitbe sa spomína ako symbol spájania. Chlieb je zároveň symbolom života, ľudskej práce a dobrých skutkov. Viac informácií.

Pápež František daroval prezidentke SR Zuzane Čaputovej na pondelkovom stretnutí medailu, ktorá odkazuje na prebiehajúcu návštevu Slovenska. V strede medaily je zobrazená Panna Mária, patrónka Slovenska. V pozadí je dvojkríž, ktorý patrí k symbolom krajiny. Pastoračnú cestu Svätého Otca pripomína aj dátum a text na okraji medaily, píše TASR

9:30 Väčšina zúčastnených zasvätených osôb je už na mieste v bratislavskej katedrále. Orchester prehrával skladby, ktoré odznejú na stretnutí so Svätým Otcom. Zasvätene osoby, kňazi, diakoni, katechéti sa spolu modlia modlitbu svätého ruženca. Slovenskí biskupi sa zhromaždili pred katedrálou. Svätý Otec sa v katedrále stretne s biskupmi, kňazmi, veriacimi, seminaristami a katechétmi.

9:10 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave (štúdio RTVS).

 

9:58 Svätý Otec opustil ráno Apoštolckú nunciatúru, kde nocoval. Okno na aute mal stiahnuté a počas jazdy do prezidentského paláca kýval a požehnával ľudí, ktorí ho prišli k ceste pozdraviť. V bratislavskej katedrále už ho čakajú slovenskí biskupi, kňazi, rehoľníci a katechéti. Spoločne sa modlia ruženec. Prvý desiatok ruženca je obetovaný za slovenských biskupov. Druhý za kňazov a diakonov.

7:30 Od rána sa pripravujú na návštevu pápeža Františka v Prezidentskej záhrade domáce i zahraničné médiá. O 9:15 je v programe privítací ceremoniál, potom bude nasledovať zdvorilostná návšteva u prezidentky a stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Pozvaných je približne 500 hostí.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády, zástupcov Národnej rady a poslancov Európskeho parlamentu, či bývalých prezidentov, budú prítomní aj predstavitelia najvýznamnejších štátnych a verejných inštitúcií, predstavitelia akademickej a vedeckej obce, lekári, zdravotníci a záchranári, predstavitelia stavovských, náboženských a cirkevných organizácií, predstavitelia samosprávy a ozbrojených síl, predstavitelia kultúrnej obce a médií, športoví reprezentanti, predstavitelia politických strán, menšín a zástupcovia neziskových organizácií a členovia diplomatického zboru.

7:00 Katedrálu sv. Martina v Bratislave postupne zapĺňajú kňazi, zasvätení, seminaristi a katechéti, ktorý sa tu stretnú s pápežom Františkom. Ich stretnutie je naplánované na 10:45. 

Bratislava, katedrala  

6:15 Konferencia biskupov Slovenska v noci z nedele na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. Prihlásilo sa vyše 100 tisíc ľudí. Vyplýva to z údajov registračného tímu. Ide o registráciu pre plne zaočkované osoby.

Približne polovica registrovaných príde na záverečnú svätú omšu so Svätým Otcom 15. septembra do Šaštína, zvyšok do Košíc a Prešova. Upozorňujeme, že bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Na podujatia s pápežom sa prihlásilo aj takmer 7 000 nezaočkovaných ľudí.

05:00 Pápeža Františka čaká dnes druhý deň návštevy Slovenska. Prvým bodom bude uvítací ceremoniál v Prezidentskom paláci. Súkromne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej rodinou, ďalšími predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Stretne sa aj s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Potom pôjde aj na súkromnú návštevu centra „Betlehem“ v Bratislave, stretne sa so židovskou komunitou a s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a predsedom vlády SR Eduardom Hegerom.

05:00 Z nedele na pondelok sa uzavrela oficiálna registrácia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. Bola to registrácia pre plne zaočkované osoby. Prihlásiť sa bolo možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Viac informácií.

05:00 Prinášame harmonogram druhého dňa 34. apoštolskej cesty pápeža Františka.

Pondelok 13. septembra 2021

BRATISLAVA

09:15     Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave             
09:30     Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského paláca v Bratislave
10:00     Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave – príhovor Svätého Otca
10:45     Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave – príhovor Svätého Otca
16:00     Súkromná návšteva centra „Betlehem“ v Bratislave
16:45     Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave – príhovor Svätého Otca
18:00     Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
18:15     Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Zdroj: Vatican News / Oficiálny komunikát


Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (1. deň návštevy)
P:3, 12. 09. 2021 21:00, DOM

 

 

 

Bratislava 11. septembra (TK KBS) Slovensko dnes privítalo pápeža Františka. Pricestovalo na pastoračnú návštevu. Potrvá do stredy 15. septembra. Ide o 34. apoštolskú cestu Svätého Otca počas jeho viac než osemročného pontifikátu. Zároveň to bude štvrtá návšteva hlavy Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Pápež František je druhým pápežom, ktorý prišiel na Slovensko. Trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Prvý raz v roku 1990, ako súčasť Česko-Slovenska, v rokoch 1995 a 2003 už ako samostatnú republiku. Návšteva Svätého Otca Františka sa nesie v znamení motta „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. 

PRINÁŠAME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE (dianie po minúte priniesol prvý deň aj Svet kresťanstva):
::FOTOGALÉRIA::

21:30 Momentky z dnešného dňa

 

21:15 Je veľké šťastie mať osobne medzi nami nástupcu apoštola Petra. Tlačovej kancelárii KBS to povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Uviedol to v prvej reakcii po príchode pápeža Františka na Slovensku.

„Bol to dnes pre nás všetkých jedinečný zážitok, na ktorý sme sa už dlho pripravovali, ale ktorý nás predsa prekvapil, zasiahol v srdci a vyvolal dojatie. Osobne som bol najviac dojatý z toho, keď sme ho mohli vidieť, ako schádza po schodoch z lietadla a prichádza medzi nás,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

„Je šťastie mať nástupcu apoštola Petra osobne medzi nami, môcť vnímať jeho blízkosť a veľmi sa tešíme na jeho posolstvá,“ pokračoval ďalej predseda biskupskej konferencie. „Prvé dojmy nás len utvrdzujú v tom, aby sme sa usilovali mať otvorené srdce pre posolstvo nášho Svätého Otca Františka,“ dodal.

21:00 Ďalší verejný program pápeža Františka na Slovenska pokračuje v utorok. Čaká ho uvítací ceremoniál v Prezidentskom paláci. Súkromne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ďalšími predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Stretne sa aj s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. 

Pápež František potom pôjde aj na súkromnú návštevu centra „Betlehem“ v Bratislave, stretne sa so židovskou komunitou a s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a predsedom vlády SR Eduardom Hegerom.

20:00 Stretnutie slovenských jezuitov so Svätým Otcom bolo podľa Miloša Lichnera veľmi krásne a osobné. Ako povedal súčasný prorektor Trnavskej univerzity pre TK KBS, na stretnutí bolo 52 slovenských jezuitov a pápež, s ktorým neboli žiadni jeho spolupracovníci. “Keď Svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my.  Sadol si k nám a milo sa usmial,” povedal Miloš Lichner.

Obsah rozhovoru podľa neho zostáva ako v rodine, za zatvorenými dverami. Zo Svätého Otca išla poľa jezuitu Lichnera veľká radosť, živý závan Božieho ducha. Slovenský jezuiti darovali pápežovi tri dary. Prvým bol kvet, ktorého lupene fotiek tvoria fotky rodín a detí, s ktorými jezuiti pracujú. Druhým darom bola kniha Ladislava Csontosa preložená do angličtiny K prameňom. Sú to medailóny 15 jezuitov, ktorí trpeli za komunizmu a výber ich tvorby. Tretí dar je ďalšia časť komentára k žalmom 120 až 150. Ide o nový preklad žalmov, preklad rabínskych komentárov a preklad vybraných úryvkov komentárov k týmto žalmom od teológov reformácie.Na záver stretnutia sa každá slovenská jezuitská komunita so Svätým Otcom odfotila. Podľa Miloša Lichnera čas stretnutia bol oveľa dlhší, ako bol pôvodne vyhradený. “Išla z neho veľká uvoľnenosť a bezprostrednosť, kus živého Božieho slova, ktoré žije,” dodal.

Video Konzervatívneho denníka Postoj (po stretnutí s pápežom Františkom hovoria o stretnutí vedúci slovenskej redakcie Vatican News Jozef Šofranko a provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej Jozef Šofranko)

17:45 Po ekumenickom stretnutí nasledovalo súkromné stretnutie pápeža Františka s členmi Spoločnosti Ježišovej. 
Bratislava, jezuiti
Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko bol na stretnutí so Svätým Otcom prekvapený a povzbudený. Ako povedal pre TK KBS, stretnutie jezuitov s pápežom bolo hlboké bratské. “Vystupoval ako pápež a zároveň spolubrat. Ako hlava cirkvi a zároveň ako rovný medzi rovnými. Každý jeden spolupbrat bol zastiahnutý priateľskosťou,” povedal Jozef Šofranko.“Bolo to spontánne. Odpovedal na naše otázky hodinu a pol,” dodal.  

17:40 Kým v Bratislave privítali pápeža Františka, v Prešove či Šaštíne finišujú posledné práce. Prešov sa už druhýkrát stane miestom, kde sa pápež stretne s gréckokatolíckou cirkvou. Prvýkrát Prešov navštívil Ján Pavol II. v roku 1995, hovorí Róbert Ristvey. V Šaštíne pracujú na príprave miesta, kde sa bude pápež celebrovať svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, hovorí Miroslav Kažimír. Výzdoba je aj v Košiciach, potvrdil Boris Byčánek. V meste zároveň prebiehali posledné nácviky spevokolu. 

Kosice, vyzdoba  

17:28 Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odovzdal v mene Ekumenickej rady cirkví SR pápežovi Františkovi na dnešnom stretnutí dar. Bola to reprodukcia obrazu: „História protestantov na Slovensku“ od prof. Jany Krivošovej.
Ekumenicke stretnutie nunciatura Frantisek

17:15  Svätý Otec František sa po prílete na Slovensko odobral z bratislavského Letiska M. R. Štefánika na Apoštolskú nunciatúru, kde ho už očakávali členovia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku spolu s pozorovateľmi pri tomto spoločenstve. Za Konferenciu biskupov Slovenska sa na ekumenickom stretnutí Svätého Otca Františka s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku zúčastnil ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

Pápeža Františka na stretnutí privítal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Potom nasledoval príhovor Svätého Otca. Hovoril o nárokoch, ktoré kladie na človeka žiť vieru v situácii náboženskej slobody. Pripomenul potenciál slovanských národov i konkrétne Slovenska duchovne obohacovať Európu svojím zmyslom pre kontempláciu a tajomstvo, čerpajúc z cyrilometodského dedičstva.

Z riadnych členov ERCSR boli na stretnutí s pápežom zastúpení: Evanjelická cirkev augsburského vyznania (generálny biskup Ivan Eľko), Reformovaná kresťanská cirkev (biskup Róbert Géresi), Pravoslávna cirkev (prešovský arcibiskup Rastislav, metropolita Českých zemí a Slovenska), Bratská jednota baptistov (predseda Benjamin Uhrin), Cirkev bratská (predseda Štefan Evin), Evanjelická cirkev metodistická (superintendent Štefan Rendoš), Cirkev československá husitská (biskup Jan Hradil).

Okrem riadnych členov boli prítomní aj štyria zástupcovia členov s pozorovateľským statusom: Katolícka cirkev latinského obradu (trnavský arcibiskup Ján Orosch), Apoštolská cirkev (biskup Ján Liba), Starokatolícka cirkev (biskup Vlastimil Šulgan) a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (predseda Richard Duda).

Pápeža na úvod v mene všetkých pozdravil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda ERCSR Ivan Eľko.

Svätý Otec sa vo svojom príhovore zameral na výzvu pre veriacich v dobe po dosiahnutí náboženskej slobody: „Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného.“

Pápež citoval Dostojevského uvažovanie nad náročnosťou slobody z jeho Legendy o Veľkom inkvizítorovi v románe Bratia Karamazovovci, že „ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo“. Sloboda má však aj rozmer vzájomnosti: „Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej“ – pripomenul pápež František. 

Ďalej poukázal na evanjelizačnú horlivosť sv. Cyrila a Metoda: „Títo svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?“

Pápež poukázal na duchovný prínos, ktorý môžu dať pre Európu práve slovanské národy:

„Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.“

Slovensko má podľa pápeža Františka dobré predpoklady pre budovanie ekumenizmu: „mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať“.

Po príhovore Svätého Otca Františka nasledovala spoločná modlitba všetkých zástupcov jednotlivých cirkví, po ktorej sa každý z nich osobne zvítal s viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi. Na záver ekumenického stretnutia nasledoval spoločný fototermín pozvaných hostí so Svätým Otcom Františkom.

Ekumenicke stretnutie nunciatura Frantisek

PLNÉ ZNENIE príhovoru pápeža Františka je TU
PLNÉ ZNENIE príhovoru Ivana Eľka je TU.

16:55 V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub, to boli prvé slová pápeža Františka po príchode na Slovensko, ktoré adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Uviedla to vo svojom vyhlásení na bratislavskom letisku. Prezidentke bolo cťou a potešením, že mohla na Slovensku privítať Svätého Otca.

V dobe, v ktorej žijeme, je poznačená bolesťou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, môže byť jeho príchod naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju,“ povedala Čaputová. Hlava štátu sa s pápežom po prílete stretla v salóniku na bratislavskom letisku, kde sa ho opýtala, ako sa má. On jej podľa Čaputovej slov odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu vlieva energiu. 

16:30 Pápež František po prílete presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa koná Ekumenické stretnutie. Pred nunciatúrou a na priľahlých uliciach ho vítali desiatky ľudí. Pápež František z auta zdravil ľudí. Po príchode na Apoštolskú nunciatúru nasledovalo Ekumenické stretnutie s členmi Ekumenickej rady cirkví. 

 

16:29 Svätý Otec z otvoreného okna auta požehnal veriacich, ktorí ho vítali pred letiskom. Boli to najmä farníci z bratislavskej Trnávky, ktorú spravujú saleziáni. Bratislavské letisko územne patrí práve do tejto farnosti.

16:25 Atmosféra na letisku pri prílete Svätého Otca bola podľa vajnorského farára Jozefa Kováčika spontánna. Ako povedal pre TK KBS, deti zo základnej školy vo Vajnoroch na letisku urobili milú atmosferu. Pápež im na ploche zakýval, deti mali z toho radosť. S deťmi bola na ploche aj slovenská olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková. Pápež podľa Kováčika vyzeral veľmi unavene.

16:12 Politici a biskupi už odišli z bratislavského letiska. Rovnako aj približne 80 novinárov, ktorí prileteli so Svätým Otcom. Pápež má o niekoľko minút prísť na Apoštolskú nunciatúru. „Z letiska odletel policajný vrtuľník, ktorý monitoroval okolie. Poslední novinári a veriaci čakajú a letisku na odvoz autobusmi,” povedal Peter Štancel.

15:45 Pápež František sa po prílete pozdravil s biskupmi a štátnymi predstaviteľmi. Po krátkom pozdrave ľudí, ktorí ho čakali na letisku, nastúpil do auta a v kolóne sa presunul do letiskovej haly, kde sa v salóniku krátko stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Odtiaľ pôjde na ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. 

Vozidlo, ktorým sa bude pápež presúvať, je elektromobil Škoda ENYAQ, píše Konzervatívny denník Postoj. 

„Viva papa Francesco!“ zaznievalo od viacerých ľudí na letisku. Bola tam približne 500 veriacich z farnosti v bratislavských Vajnoroch, kde v roku 1990 celebroval svätú omšu pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve SR. Nechýbali približne dvadsiati členovia Komunity Sv. Egídia.
Komunita, Egidia, letisko, Frantisek
„Bolo to krásne privítanie sa s pápežom, atmosféra bola naozaj veľmi priateľská,“ napísal Tomáš Horváth z Komunity. Na príchod pápeža Františka čakala napríklad aj zlatá medailistka z Olympijských hier v Tokiu Zuzana Rehák-Štefečeková a ďalší. 

Pápež priletel so svojou oficiálnou delegáciou a 80 novinármi. Na letisku ho vítali aj premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár, ako aj viacerí slovenskí biskupi. Prítomný bol aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok či primátor Bratislavy Matúš Vallo. Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom a soľou. Svätý Otec dostal tiež kyticu z pôvodných slovenských druhov rastlín a bylín.

14:30 Pápež František priletel na Slovensko. Po prílete sa rozoneli zvony katolíckych kostolov na Slovensku. Veriacich pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý pricestoval na pastoračnú návštevu Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi. 

14:55 Pápež František odlieta z Budapešti na Slovensko. Odlet je možné sledovať na YouTube. 

 

14:45 „Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne naše kroky v ústrety bratovi. K tomu nás pohýna Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa pre iných“. To je myšlienka z homílie, ktorú vyslovil pápež František pri záverečnej svätej omši 52. eucharistického kongresu v Budapešti, píše Vatican News. 

14:40 Pápež František počas svojej návštevy v Košiciach posvätí aj zvony pre Domašu a tiež základný kameň budúcej kaplnky v rekreačnej oblasti Dobrá. Obec Kvakovce chce kaplnku s týmto kameňom postaviť neďaleko prístavu výletnej lode Bohemia. Menší zo zvonov, vážiaci 25 kilogramov, nesie meno Zvon Nepomuk a je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, patrónovi „ľudí od vody“. Po posvätení Svätým Otcom ho chcú umiestniť na loď Bohemia. Zvon František s váhou 32 kilogramov bude zasvätený svätému Františkovi z Assisi, píše TASR. 

14:40 Na bratislavskom letisku sa začína všetko pripravovať na príchod Svätého Otca. Ako informoval TK KBS redaktor rádia LUMEN Peter Štancel, po 13:30 sa začali novinári presúvať na svoje stanoviská. Krátko po nich začali prichádzať aj veriaci, ktorí privítajú Svätého Otca hneď pri prílete. Ľudia mávajú vlajkami, spievajú. “Veriaci sú v očakávaní, novinári si pripravujú živé vstupy či príspevky,” povedal Peter Štancel.

letisko papez

14:15 Svätý Otec František vstúpi na pôdu Slovenska vo farnosti Trnávka v Bratislave, ktorú spravujú saleziáni. Do tejto farnosti územne patrí bratislavské letisko. Veriaci z tejto farnosti sa chystajú vítať hlavu Cirkvi so svojimi kňazmi na letisku. Kostol ozdobili plagátom, na ktorom je text: “Viva il papa. Ďakujeme!”.
trnavka papez  

13:45 Pápeža Františka privíta v nedeľu na bratislavskom letisku s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predstaviteľ katolíckeho disentu František Mikloško, preživšia holokaustu Herta Vyšná a riaditeľka občianskeho združenia Plamienok Mária Jasenková, informoval Martin Strižinec. 

13:15 Od 13:00 sa zhromažďujú novinári z celého sveta na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Plánovaný príchod pápeža Františka do Bratislavy je naplánovaný na 15:30. 

Bratislava, letisko

12:00 Vo Varšave sa koná slávnosť blahorečenia kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. 

Spolu s ním bude blahorečená i sestra Elżbieta Róża Czacka, zakladateľka Kongregácie sestier františkánok služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak a celý život venovala službe nevidiacim. 

Beatifikačnej svätej omši v Chráme Božej prozreteľnosti predsedá kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a pápežský legát.

Priamy prenos svätej omše je možné sledovať na YouTube. 

11:45 Vstupenky na podujatia s pápežom Františkom na Slovensku sa posielajú postupne. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prosí preto záujemcov o trpezlivosť. Ako uviedol hovorca KBS Martin Kramara, netreba sa obávať, že by neprišli. Všetci zaregistrovaní v týchto hodinách dostávajú vstupenku s originálnym QR kódom.

Polícia upozorňuje, že vstupenku je potrebné si vytlačiť. Pri vstupe bude kontrolovaný aj občiansky preukaz.  Na podujatia s pápežom sa môžu plne zaočkovaní záujemcovia registrovať do nedeľnej polnoci. Prihlásiť sa možno do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na podujatia spojené s návštevou pápeža nedostanú.

11:30 Pápež František slávi svätú omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti. Privítal ho kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti.

Homíliu pápeža Františka je možné nájsť TU.

Priamy prenos svätej omše je možné sledovať na TV LUX. 

10:00 Pápež František počas letu na apoštolsku cestu do Budapešti a na Slovensko pozdravil novinárov a poďakoval Guidovi Marinimu, pre ktorého bude táto cesta poslednou, keďže bol menovaný za biskupa Tortony. Mons. Marini bol za hlavného ceremonára menovaný v roku 2007 pápežom Benediktom XVI. Pápež František 

Svätý Otec František počas letu Rím – Budapešť poďakoval aj doterajšiemu organizačnému vedúcemu apoštolských ciest, ktorým je Mons. Dieudonné Datonou. V úlohe koordinátora apoštolských ciest ho nahradí Mons. George Jacob Koovakad, informoval Vatikánsky rozhlas. 

9:15 V Bratislave privítajú pápeža aj výzdobou v uliciach a na viacerých budovách. Na viacerých miestach vejú vlajky štátu Vatikán a Slovenska. Vlajka sa nachádza aj na budove Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave či na sídle Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. 

Bratislava, vyzdoba

9:00 Konferencia biskupov Slovenska prináša na stránke www.navstevapapeza.sk brožúru (tzv. cabasario). Ide o pracovný materiál pre novinárov, ktorí mediálne pokrývajú apoštolskú cestu pápeža Františka v Budapešti a na Slovensku. K dispozícii je v talianskom jazyku. 

8:30 Návšteva pápeža Františka si v Bratislave vyžiadala dočasné uzávery viacerých ciest a komunikácií, s čím budú súvisieť prerušenie premávky MHD a zmeny na niektorých linkách. Platiť budú dopravné obmedzenia, keď bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Obmedzenia sa dotknú aj hraníc, píše TASR. 

8:25 Pápež František je už v Maďarsku. O 7.42 pristál na budapeštianskom medzinárodnom letisku. Svätá omša „Statio Orbis“, ktorej bude Svätý Otec predsedať o 11:30 na Námestí hrdinov, bude vyvrcholením 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Títo slávnosť je hlavným dôvodom jehocesty, uvádza Vatican News. 

6:45 Svätého Otca Františka pred jeho odchodom na apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko pozdravili aj Slováci pracujúci vo Vatikáne. Z Domu sv. Marty odišiel autom na letisko pred šiestou hodinou. Milým gestom bolo, že sa pri nich pápež František zastavil, opýtal sa odkiaľ sú, a prijal od nich pozdravy.
Vatikan, Faustína, vlajka

6:25 Konferencia biskupov Slovenska ukončila projekt denného zasielania myšlienok a podnetov, ktorých autorom je Svätý Otec. Nadväzovali na evanjelium dňa. Desiatky myšlienok boli súčasťou obrázka, ktorý dostali od polovice augusta všetci prihlásení na e-mail. Myšlienky dostalo denne niekoľko tisíc ľudí (okolo 20 000). 

Vatikan, lietadlo, Frantisek

6:15 Pápež František odletel o 6:09 lietadlom A320 spoločnosti Alitalia z rímskeho letiska Fiumicino na svoju 34. zahraničnú apoštolskú cestu, ktorá ho zavedie do srdca Európy. Prvá časť bude patriť Budapešti, kde má pristáť o 7:45. Predsedať bude záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v maďarskom hlavnom meste. Potom sa presunie do Bratislavy. 

Vatikan, Frantisek, lietadlo

6:00 Oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka ukončia o polnoci z nedele 12. na pondelok 13. septembra 2021.Ide o registráciu pre plne zaočkované osoby. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Viac informácií.

5:30 O 15:30 sa na dvanásť minút rozonejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku. Veriacich pozvú k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi.

5:00 TASR prináša výberovú chronológiu udalostí, ktoré predchádzali návšteve Svätého Otca a prehľad jeho apoštolských ciest vo fotografiách. Okrem iného pripomína, že pápež Františke oficiálne potvrdil, že prijal pozvanie na Slovensko 4. júla. Za termín návštevy boli stanovené dni medzi 12. až 15. septembrom.

21. júla bol oznámený program a zverejnená webová stránka www.navstevapapeza.sk, prostredníctvom ktorej sú poskytovať informácie k apoštolskej ceste. Registrácia sa na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka sa začala 13. augusta a 15. augusta duchovná príprava.

5:00 Prinášame harmonogram 34. apoštolskej cesty pápeža Františka. Jej prvou etapou bude návšteva Budapešti pri príležitosti záverečnej svätej omše 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Druhou etapou bude návšteva Slovenskej republiky s bodmi programu v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne.

Nedeľa 12. septembra 2021

RÍM – BUDAPEŠŤ – BRATISLAVA

06:00     Odlet z Medzinárodného letiska Rím-Fiumicino do Budapešti     
07:45     Prílet na Medzinárodné letisko v Budapešti        
07:45     Oficiálne privítanie na budapeštianskom medzinárodnom letisku           
08:45     Stretnutie s prezidentom republiky a predsedom vlády v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti           
09:15     Stretnutie s biskupmi v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti – príhovor Svätého Otca     
10:00     Stretnutie s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkví a niektorých židovských komunít v Maďarsku v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti – príhovor Svätého Otca
11:30     Svätá omša na Námestí hrdinov v Budapešti – homília Svätého Otca, Anjel Pána
14:30     Rozlúčková ceremónia  na Medzinárodnom letisku v Budapešti
14:40     Odlet lietadlom do Bratislavy

15:30     Prílet na Medzinárodné letisko v Bratislave        
15:30     Oficiálne privítanie na Medzinárodnom letisku v Bratislave        
16:30     Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave – príhovor Svätého Otca
17:30     Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave           

Pondelok 13. septembra 2021

BRATISLAVA
09:15     Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave             
09:30     Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského paláca v Bratislave
10:00     Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave – príhovor Svätého Otca
10:45     Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave – príhovor Svätého Otca
16:00     Súkromná návšteva centra „Betlehem“ v Bratislave
16:45     Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave – príhovor Svätého Otca
18:00     Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
18:15     Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Utorok 14. septembra 2021

BRATISLAVA – KOŠICE – PREŠOV – KOŠICE – BRATISLAVA

08:10     Odlet lietadlom do Košíc
09:00     Prílet na letisko v Košiciach
10:30     Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove – homília Svätého Otca
16:00     Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach – pozdrav Svätého Otca
17:00     Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach – príhovor Svätého Otca
18:30     Odlet lietadlom do Bratislavy
19:30     Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021

BRATISLAVA – ŠAŠTÍN – BRATISLAVA – RÍM

9:10       Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00     Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne – homília Svätého Otca
13:30     Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45     Odlet do Ríma
15:30     Prílet na medzinárodné letisko Rím-Ciampino

Zdroj: Vatican News / Oficiálny komunikát