Príprava na sviatosť birmovania


 


 

Na prehĺbenie duchovného života 

milí žiaci a birmovanci, keďže sa nemôžeme stretávať v škole ani na fare aspoň touto formou Vám zasielam zopár ponúk na zamyslenie dnes

Prečo je na svete zlo

Dejú sa zázraky?

Vidieť Boha v ľudskom mozgu


Birmovný rodič
Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako svedok Ježiša Krista a aby si verne plnil povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou. Teda, aby o Kristovi svedčil slovom a vlastným životom, užšie sa spájal s Cirkvou a budoval tajomné Kristovo telo.
Kánon 893 – § 1 CIC hovorí: aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v Kánone 874 a tento hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
1.     aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodič.
2.     aby zavŕšil 16. rok života.
3.     aby bol  katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať.
4.     nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole …
5.     birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca.
môže byť jeden z  krstných rodičov.